ВПЛИВ КОМОРБІДНОСТІ НОЗОЛОГІЙ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ПЕРВИННОГО ОСТЕОАРТРОЗУ І ФУНКЦІОНАЛЬНУ СПРОМОЖНІСТЬ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

Автор(и)

  • Л. С. Бабінець Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • І. М. Галабіцька Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

DOI:

https://doi.org/10.11603/1811-2471.2021.v.i3.12171

Ключові слова:

первинний остеоартоз, зовнішньосекреторна недостатність підшлункової залози

Анотація

Особливою патогенетичною ланкою у прогресуванні перебігу первинного остеоартрозу (ОА) та гастроентерологічних захворювань, що супроводжуються зовнішньосекреторною недостатністю підшлункової залози (ЗСН ПЗ), є активація калікреїн-кінінової системи, яка відіграє надзвичайно важливу роль у регуляції судинного тонусу, діурезу, запалення, коагуляції і рецепції болю.

Мета – вивчити патогенетичні впливи активації калікреїн-кінінової системи на перебіг первинного ОА за умов коморбідності із гастоентерологічними захворюваннями.

Матеріал і методи. Було обстежено 229 пацієнтів з первинним ОА у коморбідності із ЗСН ПЗ при захворюваннях шлунково-кишкового тракту поза загостренням. Визначали протеолітичну активність плазми, активність калікреїну, прекалікреїну, активність a1-інгібітора протеїназ і a2-макроглобуліну, активність кінінази-ІІ.

Результати. При дослідженні показників калікреїн-кінінової системи було виявлено найбільшу активацію показників у групі пацієнтів із первинним ОА та хронічним панкреатитом (ХП) (р<0,05), статистично достовірно слабшою була активація калікреїн-кінінової системи у групі пацієнтів із коморбідними гепатобіліарними порушеннями (р<0,05), нижчою – при поєднанні ОА з хронічним гастродуоденітом (р<0,05). У групі пацієнтів з ізольованим ОА була виявлена статистично достовірно найслабша активація калікреїн-кінінової системи серед груп порівняння (р<0,05).

За результатами кореляційно-регресійного аналізу найвищий статистично достовірний рівень кореляційного зв’язку між рівнем фекальної a-еластази та КК було виявлено у групі пацієнтів з коморбідністю первинного ОА та ХП, статистично достовірно нижчий такий – у групі з поєднаними гепатобіліарнимим порушеннями, а найнижчий  – у групі із супутнім хронічним гастродуоденітом.

Висновки. Результати дослідження довели достовірно значимий вплив активації калікреїн-кінінової системи на перебіг первинного ОА за умов коморбідності із нозологіями травної системи із ЗСН ПЗ, а також на поглиблення функціональної недостатності ПЗ за рівнем фекальної a-еластази.

Посилання

Bannuru, R.R., Osani, M.C., Vaysbrot, E.E., Arden, N.K., Bennell, K., Bierma-Zeinstra, S.M.A., …, & McAlindon, T.E. (2019). OARSI Guidelines for the non-surgical management of knee, hip, and polyarticular osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage, 27 (11), 1578-1589. DOI: 10.1016/j.joca.2019.06.011.

Sakellariou, G., Conaghan, P.G., Zhang, W., Bijlsma, J.W.J., Boyesen, P., D'Agostino, M.A., …, & Iagnocco, A. (2017). EULAR recommendations for the use of imaging in the clinical management of peripheral joint osteoarthritis. Ann. Rheum. Dis., 76 (9), 1484-1494. DOI: 10.1136/annrheumdis-2016-210815.

Glyn-Jones, S., Palmer, A.J., Agricola, R., Price, A.J., Vincent, T.L., Weinans, H., & Carr, A.J. (2015). Osteoarthritis. Lancet, 386 (9991), 376-387. DOI: 10.1016/S0140-6736(14)60802-3.

Babinets, L.S., Halabitska, I.M., Borovyk, I.O., Redkva, O.V., Sasyk, H.M. (2020). The influence of exocrine pancreatic insufficiency in the formation of osteopenia in patients with primary osteoarthritis. Wiad. Lek. (Warsaw, Poland: 1960), 73 (10), 2238-2240.

Soares, D.M., Santos, D.R., Rummel, C., Ott, D., Melo, M.C.C., Roth, J., ..., & Souza, G.E.P. (2017). The relevance of kalikrein-kinin system via activation of B2 receptor in LPS-induced fever in rats. Neuropharmacology, 126, 84-96. DOI: 10.1016/j.neuropharm.2017.08.019.

Babinets, L.S., & Halabitska, I.M. (2020). Chronic inflammatory process and bone tissue changes in patients with osteoarthritis and exocrine pancreatic insufficiency. Lekarsky Obzor, 69 (1), 7-10.

Babinets, L.S., Halabitska, I.M., Kotsaba, Y.Y., Borovyk, I.O., Migenko, B.O., Ryabokon, S.S., & Tsybulska, L.S. (2018). The effect of the proteolisis’ system activity for the trophological status of patients with osteoarthritis and exocrine insufficiency of pancreas. Wiad. Lek. (Warsaw, Poland: 1960), 71 (2 pt 1), 273-276.

Babinets, L.S., & Halabitska, I.M. (2021). Characteristics of joint pain in patients with primary osteoarthritis and comorbid conditions with exocrine pancreatic insufficiency Lekarsky Obzor, 70 (2), 62-64.

Tamer, T.M. (2013). Hyaluronan and synovial joint: function, distribution and healing. Interdiscip. Toxicol., 6 (3), 111-125. DOI: 10.2478/intox-2013-0019.

Weiming, R., Changshen, Y., Kan, D., Zhixian, L., Qijie, M., & Jinrong, G. (2021). Molecular mechanism of osteoarthritis by multi-hip combination analysis. Chinese Journal of Tissue Engineering Research, 26, 4223-4229.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-01

Як цитувати

Бабінець, Л. С., & Галабіцька, І. М. (2021). ВПЛИВ КОМОРБІДНОСТІ НОЗОЛОГІЙ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ПЕРВИННОГО ОСТЕОАРТРОЗУ І ФУНКЦІОНАЛЬНУ СПРОМОЖНІСТЬ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (3), 52–58. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2021.v.i3.12171

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження