МОЖЛИВОСТІ ВЕРИФІКАЦІЇ КОРОТКОСТРОКОВОГО ВІТАЛЬНОГО ПРОГНОЗУ У ПАЦІЄНТІВ ЗІ СПОНТАННИМ СУПРАТЕНТОРІАЛЬНИМ ВНУТРІШНЬОМОЗКОВИМ КРОВОВИЛИВОМ НА ТЛІ КОНСЕРВАТИВНОЇ ТЕРАПІЇ НА ПІДСТАВІ КОМПЛЕКСНОГО КЛІНІКО-НЕЙРОВІЗУАЛІЗАЦІЙНО-ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕ

Автор(и)

  • O. A. Kozyolkin Запорізький державний медичний університет Міністерства охорони здоров’я України
  • A. A. Kuznietsov Запорізький державний медичний університет Міністерства охорони здоров’я України

DOI:

https://doi.org/10.11603/1811-2471.2020.v.i3.11377

Ключові слова:

внутрішньомозковий крововилив, комп’ютерна томографія, електроенцефалографія, вітальний прогноз

Анотація

Мета – розробити інтегральні критерії прогнозування летального виходу гострого періоду спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу на тлі консервативної терапії, які ґрунтуються на результатах комплексного клініко-нейровізуалізаційно-електроенцефалографічного дослідження.

Матеріал і методи. Проведено проспективне когортне порівняльне дослідження 156 пацієнтів у гострому періоді спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу на тлі консервативної терапії, які були госпіталізовані протягом 24 годин від дебюту захворювання. Клініко-неврологічне дослідження включало оцінку за шкалою коми Full Outline of UnResponsiveness та National Institute of Health Stroke Scale. Візуалізацію церебральних структур здійснювали методом комп’ютерної томографії. Електроенцефалографічне дослідження проводили в перші 48 годин, при цьому окремо для ураженої гемісфери та інтактної гемісфери визначали рівні абсолютної спектральної потужності ритмів дельта-, тета-, альфа-, бета-діапазонів із наступним розрахунком інтегральних коефіцієнтів, які відображають різні співвідношення зазначених вище ритмів. Для розробки критеріїв прогнозування застосовували логістичний регресійний аналіз та ROC-аналіз.

Результати. Летальний вихід протягом гострого періоду захворювання був зафіксований в 42 (26,9 %) випадках. На підставі мультиваріантного логістичного регресійного аналізу було встановлено, що з ризиком летального виходу гострого періоду спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу на тлі консервативної терапії незалежно асоційовані такі клініко-нейровізуалізаційно-електроенцефалографічні критерії оцінки тяжкості ураження церебральних структур у дебюті захворювання: сумарний бал за шкалою коми Full Outline of UnResponsiveness (ВШ (95 % ДІ) = 0,29 (0,13–0,69), р=0,0050), обсяг осередку ураження (ВШ (95 % ДІ) = 1,05 (1,01–1,10), р=0,0270), значення коефіцієнта DTABR в ураженій гемісфері (ВШ (95 % ДІ) = 1,70 (1,14–1,53), р=0,0092) та коефіцієнта DTR в інтактній півкулі (ВШ (95 % ДІ) = 1,60 (1,02–2,53), р=0,0412).

Висновки. Розроблена математична модель для прогнозування летального виходу гострого періоду спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу на тлі консервативної терапії, яка ґрунтується на результатах комплексного клініко-нейровізуалізаційно-електроенцефалографічного дослідження в дебюті захворювання (AUC=0,99, p<0,0001; точність прогнозування 97,4 %).

Посилання

Katan, M., & Luft, A. (2018). Global burden of stroke. Semin. Neurol., 38 (2), 208-211. DOI: 10.1055/s-0038-1649503.

Roth, G.A., Forouzanfar, M.H., Moran, A.E., Barber, R., Nguyen, G., Feigin, V.L., Naghavi, M., et al. (2015). Demographic and epidemiologic drivers of global cardiovascular mortality. New England Journal of Medicine, 372, 1333-1341. DOI: 10.1056/NEJMoa1406656.

Deopujari, C., & Shaikh, S. (2018). Spontaneous intracerebral hemorrhage. Neurol. India, 66 (6), 1704-1705. DOI: 10.4103/0028-3886.246300.

(2014). Adaptovana klinichna nastanova “Hemorahichnyi insult. Spontannyi vnutrishnomozkovyi krovovylyv” Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrainy [Adapted clinical guidance “Hemorrhagic stroke. Subarachnoid hemorrhage” Ministry of Health of Ukraine]. Retrieved from: http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2014_275_GI/2014_275_AKN_vnytrkrov_GI.pdf [in Ukrainian].

Thabet, A.M., Kottapally, M., & Hemphill, J.C. 3rd. (2017). Management of intracerebral hemorrhage. Handb. Clin. Neurol., 140, 177-194. DOI: 10.1016/B978-0-444-63600-3.00011-8.

Pinho, J., Costa, A.S., Araújo, J.M., Amorim, J.M., & Ferreira, C. (2019) Intracerebral hemorrhage outcome: A comprehensive update. J. Neurol. Sci., 398, 54-66. DOI: 10.1016/j.jns.2019.01.013.

Spina, S., Marzorati, C., Vargiolu, A., Magni, F., Riva, M., Rota, M., Giussani, C., Sganzerla, E.P., & Citerio, G. (2018). Intracerebral hemorrhage in intensive care unit: early prognostication fallacies. A single center retrospective study. Minerva Anestesiol., 84 (5), 572-581. DOI: 10.23736/S0375-9393.17.12225-X.

Kuznietsov, A.A. (2018). Integral clinical and neuroimaging criteria for the prognosis of spontaneous supratentorial intracerebral hemorrhage acute period outcome. Zaporozhye Medical Journal, 2018, 20 (2), 152-156. DOI: 10.14739/2310-1210.2018.02.124820.

Safatli, D.A., Günther, A., Schlattmann, P., Schwarz, F., Kalff, R., & Ewald, C. (2016). Predictors of 30-day mortality in patients with spontaneous primary intracerebral hemorrhage. Surg. Neurol. Int., 7 (Suppl. 18), 510-517. DOI: 10.4103/2152-7806.187493.

Sreekrishnan, A., Dearborn, J.L., Greer, D.M., Shi, F.D., Hwang, D.Y., Leasure, A.C., Zhou, S.E., et al. (2016). Intracerebral hemorrhage location and functional outcomes of patients: A systematic literature review and meta-analysis. Neurocrit. Care, 25 (3), 384-391.

Lee, S.H., Park, K.J., Kang, S.H., Jung, Y.G., Park, J.Y., & Park, D.H. (2015). Prognostic factors of clinical outcomes in patients with spontaneous thalamic hemorrhage. Med. Sci. Monit., 5 (21), 2638-2646. DOI: 10.12659/MSM.894132.

Kuznietsov, A. (2018). Possibilities of clinical neuroimaging assessment scales using for patient severity in the onset of cerebral hemorrhagic supratentorial stroke to predict the outcome of the disease acute period. Zaporozhye Medical Journal, 20 (1), 47-50. DOI: 10.14739/2310-1210.2018.1.121990.

Gregório, T., Pipa, S., Cavaleiro, P., Atanásio, G., Albuquerque, I., Chaves, P.C., & Azevedo, L. (2018). Prognostic models for intracerebral hemorrhage: systematic review and meta-analysis. BMC Med. Res. Methodol., 18, 145. DOI: 10.1186/s12874-018-0613-8.

Livint Popa, L., Dragos, H., Pantelemon, C., Verisezan Rosu, O., & Strilciuc, S. (2020). The role of quantitative EEG in the diagnosis of neuropsychiatric disorders. J. Med. Life, 13 (1), 8-15. DOI: 10.25122/jml-2019-0085.

Wu, J. Srinivasan, R. Burke Quinlan, E. Solodkin A., Small, S.L., & Cramer, S.C. (2016). Utility of EEG measures of brain function in patients with acute stroke. J. Neurophysiol., 115 (5), 2399-2405. DOI: 10.1152/jn.00978.2015.

Jiang, M., Su, Y., Liu, G., Chen, W., & Gao, D. (2019). Predicting the non-survival outcome of large hemispheric infarction patients via quantitative electroencephalography: Superiority to visual electroencephalography and the Glasgow Coma Scale. Neurosci. Lett., 706, 88-92. DOI: 10.1016/j.neulet.2019.05.007.

Kuznietsov, A.A. (2018). Prediction of the functional outcome of cerebral ischemic supratentorial stroke acute period on the basis of spectral analysis of the brain bioelectrical activity. Zaporozhye Medical Journal, 20 (3), 324-329. DOI: 10.14739/2310-1210.2018.3.132127.

Tolonen, A., Särkelä, M.O.K., Takala, R.S.K., Katila, A., Frantzén, J., Posti, J.P., Müller, M., van Gils M., & Tenovuo, O. (2018). Quantitative EEG parameters for prediction of outcome in severe traumatic brain injury: Development study. Clin EEG Neurosci., 49 (4), 248-257. DOI: 10.1177/1550059417742232.

(2014). Unifikovanyi klinichnyi protokol ekstrenoi, pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi), tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy ta medychnoi reabilitatsii “Hemorahichnyi insult (vnutrishnomozkova hematoma, anevryzmalnyi subarakhnoyidalnyi krovovylyv)”. Ministry of Health of Ukraine. Retrieved from: http://moz.gov.ua/docfiles/dod275_ukp_2014.pdf.

Kuznietsov, A.A. (2019). Analysis of diagnostic informative value of the Full Outline of UnResponsiveness Scale in patients with spontaneous supratentorial intracerebral hemorrhage. Zaporozhye Medical Journal, 21 (1), 33-38. DOI: 10.14739/2310-1210.2019.1.155799.

LoPresti, M.A., Bruce, S.S., Camacho, E., Kunchala, S., Dubois, B.G., Bruce, E., Appelboom, G., & Connolly, E.S.Jr. (2014). Hematoma volume as the major determinant of outcomes after intracerebral hemorrhage. J. Neurol. Sci., 345 (1-2), 3-7. DOI: 10.1016/j.jns.2014.06.057.

Panchal, H.N., Shah, M.S., & Shah, D.S. (2015). Intracerebral hemorrhage score and volume as an independent predictor of mortality in primary intracerebral hemorrhage patients. Indian J. Surg., 77 (Suppl. 2), 302-304. DOI: 10.1007/s12262-012-0803-2.

Finnigan, S., Wong, A., & Read, S. (2016) Defining abnormal slow EEG activity in acute ischaemic stroke: Delta/alpha ratio as an optimal QEEG index. Clin. Neurophysiol., 127 (2), 1452-1459. DOI: 10.1016/j.clinph. 2015.07.014.

Finnigan, S.P., Rose, S.E., & Chalk, J.B. (2008). Contralateral hemisphere delta EEG in acute stroke precedes worsening of symptoms and death. Clin. Neurophysiol., 119 (7), 1690-1694. DOI: 10.1016/j.clinph.2008.03.006.

Assenza, G., Zappasodi, F., Pasqualetti, P., Vernieri, F., & Tecchio, F. (2013). A contralesional EEG power increase mediated by interhemispheric disconnection provides negative prognosis in acute stroke. Restor. Neurol. Neurosci., 31 (2), 177-188. DOI: 10.3233/RNN-120244.

Kuznietsov, A.A. (2018). Diagnostic value of the integral assessment of electroencephalographic pattern in patients in the acute period of spontaneous supratentorial intracerebral hemorrhage. Patologia, 15 (3), 378-385. DOI: 10.14739/2310-1237.2018.3.151869.

Zweig, M.H., & Campbell, G. (1993). Receiver-operating characteristic (ROC) plots: a fundamental evaluation tool in clinical medicine. Clin. Chem., 39 (4), 561-577.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-29

Як цитувати

Kozyolkin, O. A., & Kuznietsov, A. A. (2020). МОЖЛИВОСТІ ВЕРИФІКАЦІЇ КОРОТКОСТРОКОВОГО ВІТАЛЬНОГО ПРОГНОЗУ У ПАЦІЄНТІВ ЗІ СПОНТАННИМ СУПРАТЕНТОРІАЛЬНИМ ВНУТРІШНЬОМОЗКОВИМ КРОВОВИЛИВОМ НА ТЛІ КОНСЕРВАТИВНОЇ ТЕРАПІЇ НА ПІДСТАВІ КОМПЛЕКСНОГО КЛІНІКО-НЕЙРОВІЗУАЛІЗАЦІЙНО-ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (3), 98–107. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2020.v.i3.11377

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження