СТАН СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ/ДЕЗАДАПТАЦІЇ В СТРУКТУРІ ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ РІЗНОГО ҐЕНЕЗУ У ЖІНОК З РІЗНИМ РІВНЕМ УРАЖЕНОСТІ ВНАСЛІДОК ДІЇ ДЕЗАДАПТУЮЧИХ ЧИННИКІВ МАКРОСОЦІАЛЬНОГО РІВНЯ

Автор(и)

  • R. I. Isakov ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія», Полтава

DOI:

https://doi.org/10.11603/1811-2471.2020.v.i1.11075

Ключові слова:

депресивні розлади, соціально-психологічна дезадаптація, макросоціальна дезадаптація, психогенна депресія, органічна депресія, ендогенна депресія

Анотація

Мета роботи – дослідження особливостей стану соціально-психологічної адаптації/дезадаптації (СПА/Д) у структурі депресивних розладів різного ґенезу у жінок з різним рівнем ураженості внаслідок дії дезадаптуючих чинників макросоціального рівня, для визначення в подальшому таргетних мішеней персоніфікації лікувально-реабілітаційних заходів для цього контингенту пацієнтів.

Матеріал і методи. В дослідження були включені 252 жінки з депресією різного ґенезу: 94 – психогенного (пролонгована депресивна реакція, обумовлена розладом адаптації), 83 – ендогенного (депресивний епізод; рекурентно депресивний розлад; біполярний афективний розлад, поточний епізод депресії) і 75 – органічного (органічні афективні розлади). Дослідження проводилося з використанням клініко-психопатологічного та психодіагностичного методів.

Результати. В результаті дослідження підтверджено вразливість жінок, хворих на депресивні розлади, до впливу чинників макросоціального стресу, та наявність прямої асоційованості між проявами макросоціальної дезадаптації (МакПД) й станом СПА/Д у структурі депресії у жінок, незалежно від її ґенезу. Встановлено, що зі збільшенням тяжкості дезадаптивних ознак, унаслідок дії макросоціальних чинників, зменшується соціально-психологічна адаптивність та зростають вираженість й варіативність проявів соціально-психологічної дезадаптації як облігатного симптому депресивних розладів. Зі зростанням тяжкості МакПД відбувається зменшення показників прийняття себе і інших, внутрішнього контролю й домінування, на тлі збільшення неприйняття себе й інших, емоційного дискомфорту, зовнішнього контролю й керованості.

Висновок. Виявлені закономірності повинні враховуватися при розробці лікувально-реабілітаційних та профілактичних заходів при депресивних розладах у жінок.

Посилання

Meyerson, F.Z. (1981). Adaptatsiya, stress i profilaktika [Adaptation, stress and prevention]. Moscow: Nauka [in Russian].

Nalchadzhan, A.A. (1988). Sotsialno-psikhologicheskaya adaptatsiya lichnosti (formy i strategii) [Socio-psychological adaptation of personality (forms and strategies)]. Yerevan: Izd-vo AN ArmSSR [in Russian].

Ivanova, A.I. (2014). Sotsialno-psikhologicheskaya adaptatsiya: klassifikatsiya i mekhanizmy [Socio-psychological adaptation: classification and mechanisms]. Vestnik Universiteta – University Bulletin, 9, 255-259 [in Russian].

Haponov, K.D. (2019). Kharakterystyka sotsialno-psykholohichnoi dezadaptatsii u khvorykh na alkoholnu zalezhnist z riznym rivnem psykhosotsialnoho stresu [Characteristics of social and psychological maladaptation in patients with alcohol dependence with different levels of psychosocial stress]. Scientific journal “Fundamentalis Ыcientiam”, 30, 31-42 [in Russian].

Herasymenko, L.O. (2018). Psykhosotsialna dezadaptatsiia (suchasni kontseptualni modeli) [Psychosocial maladaptation (modern conceptual models)]. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii – Ukrainian Journal of Psychoneurology, 26, 1 (94), 62-65 [in Ukrainian].

Skrypnikov, A.M., & Isakov, R.I. (2019). Osoblyvosti kontynuumu sotsialno-psykholohichnoi adaptatsii – dezadaptatsii u zhinok z riznymy henezom depresii ta vyrazhenistiu problem u psykhosotsialnomu funktsionuvanni [Features of the continuum of socio-psychological adaptation – maladaptation in women with different genesis of depression and severity of problems in psychosocial functioning]. Arkhiv psykhiatrii – Archive of Psychiatry, 25, 1, 56-62 [in Ukrainian].

Napryeyenka, O.K. (2013). Netsyrkuliarni depresii (monohrafiia) [Non-circular depression (monograph)]. Kyiv: Sofiia-A [in Ukrainian].

Rakhman, L.V. (2015). Stan i struktura sotsialnoho funktsionuvannia u patsiientiv iz terapevtychno-rezystentnymy depresiiamy [The state and structure of social functioning in patients with treatment-resistant depression]. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 5 (11), 110-121 [in Ukrainian].

Maruta, N.A. (2013). Vosstanovleniye sotsialnogo funktsionirovaniya – osnovnaya tsel terapii depressii [Restoration of social functioning – the main goal of the treatment of depression]. Neyronews, 8 (53), 16-20 [in Russian].

Voloshyn, P.V., & Maruta, N.O. (2017). Osnovni napriamky naukovykh rozrobok v nevrolohii, psykhiatrii ta narkolohii v Ukraini [Basic directions of scientific developments in neurology, psychiatry and narcology in Ukraine]. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii – Ukrainian Journal of Psychoneurology, 25, 1 (90), 10-18 [in Ukrainian].

Rakhman, L.V. (2016). Kontseptualni chynnyky rozvytku ta pryntsypy likuvannia terapevtychno rezystentnykh depresii [Conceptual factors of development and principles of treatment of therapeutically resistant depression]. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii – Ukrainian Journal of Psychoneurology, 24, 1 (86), 104-110 [in Ukrainian].

Fetiskin, N.P., Kozlov, V.V., & Manuylov, G.M. (2002). Sotsialno-psikhologicheskaya diagnostika razvitiya lichnosti i malykh grupp [Socio-psychological diagnosis of the development of personality and small groups]. Moscow: Izd-vo Instituta Psikhoterapii [in Russian].

Isakov, R.I. (2018). Psykhosotsialna dezadaptatsiia u zhinok z depresyvnymy rozladamy riznoho henezu: osoblyvosti diahnostyky, vyrazhenosti i struktury [Psychosocial maladaptation in women with depressive disorders of different genesis: features of diagnosis, severity and structure]. Psykhiatriia, nevrolohiia, medychna psykholohiia – Psychiatry, Neurology, Medical Psychology, 9, 82-92 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-06

Як цитувати

Isakov, R. I. (2020). СТАН СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ/ДЕЗАДАПТАЦІЇ В СТРУКТУРІ ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ РІЗНОГО ҐЕНЕЗУ У ЖІНОК З РІЗНИМ РІВНЕМ УРАЖЕНОСТІ ВНАСЛІДОК ДІЇ ДЕЗАДАПТУЮЧИХ ЧИННИКІВ МАКРОСОЦІАЛЬНОГО РІВНЯ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (1), 89–96. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2020.v.i1.11075

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження