МЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ ПОКАЗНИКІВ АБДОМІНАЛЬНОГО ОЖИРІННЯ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ

  • L. S. Babinets Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
  • K. Yu. Kуtsai Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
Ключові слова: хронічний панкреатит, метадоксин, лікування, показники абдомінального ожиріння

Анотація

Проблема хронічного панкреатиту і коморбідного ожиріння на сьогоднішній день є досить актуальною. У щоденній практиці перед лікарем постають питання вибору ефективної схеми лікування таких пацієнтів.

Мета дослідження – визначити вплив метадоксину (Ліверія ІС) на показники абдомінального ожиріння при його включенні до стандартної терапії.

Матеріал і методи. Досліджено 100 хворих на хронічний біліарний панкреатит з супутнім ожирінням. Хворих було поділено на 2 групи. Перша група (45 осіб) отримувала загальноприйняту (ЗПЛ) схему лікування. Друга група (55 осіб) отримувала в комплексі до ЗПЛ метадоксин. При визначенні абдомінального ожиріння використовували наступні індекси: WHR, WTR,WAR і WHtR.

Результати. Після проведеного лікування позитивна динаміка показників абдомінального ожиріння спостерігалась в обох групах. Включення до стандартної схеми лікування метадоксину сприяло достовірно вищій ефективності лікування.

Показник WHR був на 13,3 % нижчий у 2 групі, порівняно з таким 1 групи, WTR – на 15,4 %, WAR – на 14,0 %, WHtR – на 16,2 % відповідно. Дані 2 групи після лікування були статистично достовірними щодо таких у 1 групі (р<0,05).

Висновок. Застосування у комплексному лікуванні метадоксину (Ліверія ІС) у хворих на хронічний біліарний панкреатит сприяло істотному достовірному підвищенню ефективності загальноприйнятого лікування за показниками абдомінального ожиріння.

Посилання

Yu Q., Pang B., & Liu R. (2017). Appropriate body mass index and waist-hip ratio cutoff points for overweight and obesity in adults of Notheast China. Iran J. Public Health, 46 (8), 1038-1045.

Babinets, L.S., Kasterova, M., Kornatovska, Z., Andriyk, L., Kytsai, K., Kotsaba, Yu., Halabitska I. (2017). Correlation between trofology status and the main disease characteristics of patients with biliary genesis chronic pancreatitis. Acta Salus Vitae, 5 (1), 9-17.

Опубліковано
2019-09-20
Як цитувати
Babinets, L. S., & KуtsaiK. Y. (2019). МЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ ПОКАЗНИКІВ АБДОМІНАЛЬНОГО ОЖИРІННЯ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ . Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (2), 187-189. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2019.v0.i2.10451
Номер
Розділ
Короткі повідомлення