ЗАСТОСУВАННЯ PRP ТА PRF ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ДО ВИКОНАННЯ РАДІОЧАСТОТНОЇ АБЛЯЦІЇ ВЕН У ХВОРИХ НА ВАРИКОЗНУ ХВОРОБУ НИЖНІХ КІНЦІВОК, УСКЛАДНЕНУ ТРОФІЧНОЮ ВИРАЗКОЮ

  • V. B. Goshchynsky Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • B. O. Migenko Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • U. U. Svidersky Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
Ключові слова: варикозна хвороба, трофічні виразки, PRP та PRF технології

Анотація

Застосування малоінвазивних технологій є сучасним напрямком у лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок. Однак показання до виконання цих операцій на тлі трофічних виразок є обмеженими.

Мета – дати клінічне обґрунтування застосуванню PRP, PRF технологій для лікування трофічної виразки у хворих із хронічною венозною недостатністю в стадії декомпенсації з метою їх підготовки до наступного виконання радіочастотної абляції вен.

Матеріал і методи. Проведено клінічне обґрунтування застосування PRP та PRF для лікування трофічної виразки у 35 хворих. Контрольною групою були 30 хворих, яким місцево застосовували метилурацилову або актовегінову мазі. Перед лікуванням хворих виконували УЗД для встановлення особливостей гемодинаміки у поверхневій та глибокій венозній системі, локалізації перфорантних вен. Усім хворим проведена оцінка стану трофічних виразок на момент лікування та в процесі його виконання із застосуванням системи МЕASURE.

Результати. Застосування PRP та PRF для лікування трофічної виразки суттєво посилює процеси регенерації в трофічній виразці, про що свідчить зменшення термінів появи грануляційної тканини, крайової епітелізації.

Також у пацієнтів, порівняно з контрольною групою хворих, зменшилася площа і глибина ранових дефектів на 23,1 %, 37,4 % і 79,9 % відповідно, на 5–6, 8–9, 12–14 добу, порівняно з вихідними даними. До 8 дня у більшості хворих відмічається зміна характеру цитограм на регенераторно-запальний тип. Зникають детрит, мікробні тіла. Характерною ознакою є виражена епітелізація. У 24 пацієнтів трофічна виразка загоїлась. Іншим 11 хворим виконана аутодермопластика трофічної виразки під час проведення РЧА вен. Середній день передопераційної підготовки хворих із трофічними виразками, в яких була застосована PRP та PRF технологія, склав (7,8±4,6) доби, проти (14,6±3,7) доби в контрольній групі. Це дало можливість провести повноцінну РЧА варикозно трансформованих вен із додатковою ліквідацією горизонтального рефлюксу в ділянці трофічних змін шляхом застосування склеротерапії неспроможних перфорантних вен під УЗ-навігацією.

Висновки. 1. Застосування технології PRP та PRF активізує процеси регенерації в хронічній трофічній виразці, що дозволяє скоротити передопераційну підготовку хворих.

  1. PRP та PRF технологія лікування трофічних виразок у комбінації з малотравматичними операціями (РЧА та склеротерапія) є перспективним напрямком лікування хворих із варикозною хворобою нижніх кінцівок у стадії декомпенсації.

Посилання

Fistal, Ye., Papadopoulos, А., Arefyev, V., & Soloshenko, V. (2007). Klassifikatsiya glubiny porazheniya tkaney pri troficheskikh yazvakh [Сlassification of the depth of tissue lesions in trophic ulcers]. Klіnіchna khіrurhіia – Clinical Surgery, 4, 42-45 [in Russian].

Biliaieva, O., Balinska, M., Ulanovich, I., Ustinchenko, F., & Bazishen, A. (2015). Otsinka kompleksnoho likuvannia khronichnoi venoznoi nedostatnosti v stadii trofichnykh vyrazok iz zastosuvanniam oksydu azotu i aplikatsiinykh sorbentiv [Evaluation of the comprehensive treatment of chronic venous insufficiency in the stage of venous ulcers using nitrogen oxide and application sorbents]. Kharkivska khirurhichna shkola – Kharkiv Surgical School, 6 (75), 144-147 [in Ukrainian].

Chur, N.N., Grishin, I.N., & Chur, S.N. (2018). Sovremennyy vzglyad na lecheniye troficheskikh yazv nizhnikh konechnostey venoznogo geneza [Modern view on treatment of trophic ulcers of the lower limbs of venous genesis]. Novosti khirurgii – News of Surgery, 2 (16), 139-148 [in Russian].

Almeida, J.I. (2009). Radiofrequency endovenous Closure FAST versus laser ablation for the treatment of great saphenous reflux: a multicenter, single-blinded, randomized study (RECOVERY study). J. Vasc. Interv. Radiol., 20 (6), 752-759.

Beale, R.J., Beale, R.J., & Gough, M.J. (2005). Treatment options for primary varicose veins – a review. European Journal of Vascular Surgery, 30 (1), 83-95.

Bootun, R., Lane, T.R., & Davies, A.H. (2015). The advent of non-thermal, non-tumescent techniques for treatment of varicose veins. Phlebology, 30, 5-10.

Hamdan, A. (2012). Management of varicose veins and venous insufficiency. JAMA, 308 (24), 2612-2621.

Howard, D.P. (2008). The role of superficial venous surgery in the management of vеnous ulcers. Systematic review. European Journal of Vascular end Endovascular Surgery, 36 (4), 458-465.

Jacquet, R. (2015). Treatment of lower limb varicose veins in 2015: The present and the future. Ann. Dermatol. Venereol., 142, 483-492.

Joh, J.H. (2014). Consensus for the treatment of varicose vein with radiofrequency ablation. Vasc. Specialist Int., 30, 105-112.

Marsden, G., Perry, M., & Bradbury, A. (2015). A cost effectiveness analysis of surgery, endothermal ablation, ultrasound-guided foam sclerotherapy and compression stockings for symptomatic varicose veins. Eur. J. Vasc. and Endovasc. Surg., 50 (6), 794-801.

Sarah Onida, Tristan R.A. Lane, & Alun H. Davies (2013). Varicose veins and their management. Vasc. Surgery., 31 (5), 211-217.

Опубліковано
2019-08-21
Як цитувати
Goshchynsky, V. B., Migenko, B. O., & Svidersky, U. U. (2019). ЗАСТОСУВАННЯ PRP ТА PRF ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ДО ВИКОНАННЯ РАДІОЧАСТОТНОЇ АБЛЯЦІЇ ВЕН У ХВОРИХ НА ВАРИКОЗНУ ХВОРОБУ НИЖНІХ КІНЦІВОК, УСКЛАДНЕНУ ТРОФІЧНОЮ ВИРАЗКОЮ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (2), 99-104. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2019.v0.i2.10376
Номер
Розділ
Оригінальні дослідження