ДИСЛІПІДЕМІЧНІ ЗМІНИ ЯК ПРЕДИКТОРИ ПРОГРЕСУВАННЯ ЗОВНІШНЬОСЕКРЕТОРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ

  • E. J. Arkhij ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
  • L. B. Prylypko ДВНЗ «Ужгородський національний університет» http://orcid.org/0000-0002-4131-5450
  • O. M. Moskal ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Ключові слова: хронічний панкреатит, ліпідний обмін, екзокринна недостатність підшлункової залози, ліпідний дистрес-синдром

Анотація

 Хронічний панкреатит (ХП) відноситься до нозологій, показники захворюваності яких мають тенденцію до загальносвітового зростання. Визначено ряд причин, які сприяють появі та прогресуванню хронічного запального процесу на рівні підшлункової залози (ПЗ). Одними із таких є дисліпопротеїнемії.

Мета дослідження: проаналізувати особливості ліпідного метаболізму у пацієнтів, які страждають на ХП із екзокринною недостатністю.

Матеріали та методи: нами обстежено 79 пацієнтів з ознаками ХП, які знаходилися на стаціонарному лікуванні у Хустській РЛ протягом 2017-2018 років. Відповідно до отриманих результатів було сформовано три досліджувані групи. Першу складали пацієнти на ХП із легкою зовнішньосекреторною недостатністю ПЗ (ЗНПЗ) (n = 50), другу ‒ із помірною ЗНПЗ (n = 29), до третьої включили практично здорових людей (n = 23). Для оцінки екзокринної функції ПЗ визначали рівень еластази-1 у калі. Ліпідний гомеостаз оцінювали за наступними показниками: загальний холестерол (ЗХС), тригліцерол (ТГ), холестерол ліпопротеїнів низької щільності (ХС ЛПНЩ), холестерол ліпопротеїнів дуже низької щільності (ХС ЛПДНЩ), холестерол ліпопротеїнів високої щільності (ХС ЛПВЩ) та індекс атерогенності (ІА). Крім того, провели кореляційний аналіз впливу дисліпідемічних розладів на виразність ЗНПЗ.

Результати досліджень вказують на наявність у хворих на ХП “ліпідного дистрес-синдрому”, що проявлявся у вигляді гіперхолестеролемії, гіпертригліцеролемії, підвищення концентрації ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ та зниження вмісту ХС ЛПВЩ. Встановлено залежність екзокринної недостатності від вираженості дисліпідемічних розладів.

Висновки: у хворих на ХП виявлено ознаки порушень ліпідного метаболізму та доведено вплив останніх на екзокринну функцію ПЗ. Тому вважаємо необхідним ретельне дослідження ліпідограми у всіх пацієнтів із ознаками хронічного ураження ПЗ.

Посилання

Chang, Y.T., Chang, M.C., & Su T.C. (2008). Association of cystic brosis transmembrane conductance regulator (CFTR) mutation / variant / haplotype and tumor necrosis factor (TNF) promoter polymorphizm in hyperlipidemic pancreatitis. Clin. Chem., 54, 131-138.

Capurso, G., Archibugi, L., Stigliano, S. & Delle Fave, G. (2016). Epidemiology, clinical features and treatment of chronic pancreatitis: current knowledge and future perspectives. Recenti. Prog. Med., 6 (107), 328-336.

Litvitskiy, P.F. (2012). Rasstroystva lipidnogo obmena [Lipid metabolism disorders]. Voprosy sovremennoy pediatrii – Questions of Modern Pediatrics, 11 (6), 48-62 [in Russian].

Khristich, T.N. & Kendzerskaya, T.B. (2010). Podzheludochnaya zheleza pri metabolicheskom sindrome [Pancreas with metabolic syndrome]. Eksperementalnaya klinicheskaya gastroenterologiya – Experimental Clinical Gastroenterology, 8, 83-91 [in Russian].

Tsuang, W., Navaneethan, U., Ruiz, L., Palascak, J.B. & Gelrud, A. (2009). Hypertriglyceridemic pancreatitis: Presentation and manangment. Am. J. Gastroenerolog., 104, 984-991.

Babinets, L.S. & Mihenko, L.M. (2014). Dyslipidni rozlady u klinitsi khronichnoho pankreatytu; patohenez, diahnostyka, mozhlyvosti korektsii [Dislipid disorders in the clinic of chronic pancreatitis; pathogenesis, diagnostics, correction possibilities]. Novyny medytsyny ta farmatsii. Hastroenterolohiia – News of Medicine and Pharmacy. Gastroenterology, 489. Retrieved from: http://www.mif-ua.com/archive/article/21849 [in Ukrainian].

Petukhov, V.A. (2003). Diagnostika i printsipy lecheniya [Lipid distress syndrome. Diagnosis and treatment guidelines]. Moscow: VEDI [in Russian].

Khristich, T.N., Pishak, V.P. & Kendzerskaya, T.B. (2006). Khronicheskiy pankreatit: nereshennye problemy [Chronic pancreatitis: unsolved problems]. Сhernivtsi [in Russian].

Ferfetska, K.V. & Fediv, O.I. (2013). Rol metabolichnoho syndromu v rozvytku khronichnoho pankreatytu (ohliad literatury) [The role of metabolic syndrome in the development of chronic pancreatitis (review of literature)]. Bukovynskyi medychnyi visnyk – Bukovinian Medical Bulletin, 17, 174-178 [in Ukrainian].

Kimura, W. & Mossner, J. (1996). Role of hypertriglyceridemia in the patogenesis of experimental acute pancreatitis in rats. Int. J. Pancreatol., 20, 177-184.

Опубліковано
2019-05-30
Як цитувати
Arkhij, E. J., Prylypko, L. B., & Moskal, O. M. (2019). ДИСЛІПІДЕМІЧНІ ЗМІНИ ЯК ПРЕДИКТОРИ ПРОГРЕСУВАННЯ ЗОВНІШНЬОСЕКРЕТОРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (2), 49-55. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2019.v0.i2.10162
Номер
Розділ
Оригінальні дослідження