РІВНІ TNF-α У ХВОРИХ ІЗ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ У ПОЄДНАННІ З ГАСТРОПАТІЯМИ ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ ДАНОЇ КОМОРБІДНОЇ ПАТОЛОГІЇ

  • A. V. Chetaykina Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • R. Y. Dutka Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • E. Y. Sklyarov Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: туморнекротичний фактор альфа, хронічне обструктивне захворювання легень, гастропатії

Анотація

Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) займає 4 місце в структурі терапевтичної патології. Гастропатії є одним із позалегеневих проявів ХОЗЛ. Разом з тим, не до кінця з'ясованими залишаються механізми взаємообтяження ХОЗЛ та гастродуоденальної патології.

Мета – виявити зміни рівнів TNF-α у пацієнтів із ХОЗЛ у поєднанні з ерозивно-виразковими ураженнями слизової оболонки гастродуоденальної зони в процесі базового лікування ХОЗЛ та із включенням рабепразолу і ребаміпіду.

Матеріал і методи. Обстежено 88 осіб, серед них 21 пацієнт із ХОЗЛ у поєднанні з ерозивно-виразковими ураженнями гастродуоденальної зони (І група); до ІІ групи увійшли 26 хворих, яким, крім базового лікування основного захворювання, – ХОЗЛ – призначали рабепразол у складі антигелікобактерної терапії; до ІІІ групи увійшли 27 пацієнтів із такою ж патологією, яким, крім базового лікування, призначали антигелікобактерну терапію з рабепразолом та ребаміпідом. До групи контролю увійшли 14 практично здорових осіб.

Усім пацієнтам проводили загальноклінічні обстеження, спірометрію, фіброгастродуоденоскопію, а також визначали рівень TNF-α імуноферментним методом.

Результати. Порівняно з контрольною групою відмічали достовірне збільшення вмісту TNF-α у хворих із коморбідною патологією. Призначення рабепразолу в складі антигелікобактерної терапії впродовж десяти днів пацієнтам із даною коморбідною патологією на фоні базової терапії ХОЗЛ привело до суттєвого зменшення рівня TNF-α до (34,48±8,98) пг/мл (р<0,01). При застосуванні комбінації рабепразолу з ребаміпідом у складі антигелікобактерної терапії впродовж 10 днів на фоні базової терапії ХОЗЛ також спостерігали суттєве зниження TNF-α до (38,25±7,78) пг/мл (р<0,01).

Висновки. Включення рабепразолу або рабепразолу з ребаміпідом до базової терапії хворих із ХОЗЛ у поєднанні з гастродуоденальною патологією приводило до зменшення клінічних симптомів з боку шлунка і дванадцятипалої кишки (ДПК), що об'єктивно підтверджувалося даними фіброгастродуоденоскопії (ФГДС) і проявлялось зменшенням або зникненням ерозивно-виразкових дефектів у шлунку та ДПК. Застосування рабепразолу або рабепразолу з ребаміпідом на фоні базової терапії основного захворювання приводило до суттєвого зниження вмісту TNF-α та покращення загального стану хворих.

Посилання

(2018). Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Retrieved from: https://goldcopd.org/gold-2017-global-strategy-diagnosis-mana­gement-prevention-copd.

Divo, M., Cote, C., & de Torres, J.P. (2012). Comorbidities and risk of mortality іп patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am. J. Respir. Crit. Care Med., 186 (2), 155-161.

Huang, K.W., Kuan, Y.C., Chi, N.F., Huang, Y.H., Luo, J.C., & Chien, L.N. (2017). Chronic obstructive pulmonary disease is associated with increased recurrent peptic ulcer bleeding risk. European Journal of Internal Medicine, 37, 75-82.

El-Margoushy, N., Mansour, A.M.A., El-Nashar, N., El-Nashar, M., & Askar, T. (2016). Incidence of peptic ulcer in bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary disease and relation to Helicobacter pylori infection. Nat. J. Physiol. Pharm. and Pharmacol., 6 (5), 376-380.

Franssen, F.M.E., & Rochester, C.L. (2014). Comorbidities in patients with COPD and pulmonary rehabilitation: do they matter? Eur. Res. Rew., 23, 131-141.

Siva, R., Birring, S.S., & Berry, M. (2013). Peptic ulceration, Helicobacter pylori seropositivity and chronic obstructive pulmonary disease. Respirology, 18 (4), 728-731.

Mi11er, J., Edwards, L.D., & Agusti, A. (2013). Comorbidity, systemic inflammation and outcomes in the ECLIPSE cohort. Respir. Med., 107, 1376-1384.

Amer, M.S., Wahba, H.M.F., & Ashmawi, S.S.A. (2010). Proinflammatory cytokines in Egyptian elderly with chronic obstructive pulmonary disease. Lung India, 27 (4), 225-229.

MacNee, W. (2013). Systemic inflamartоry biomar­kers and comorbidities of chronic оbstructive pulmonary disease. Ann. Med., 45 (3), 291-300.

Shaw, J.G., Vaughan, A., & Dent, A.G. (2014). Biomarkers of progression of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). J. Thorac. Dis. 6 (11), 1532-1547.

Sinden, N.J., & Stockley, R.A. (2010). Systemic inflammation and comorbidity in COPD: a result of 'overspill' of inflammatory mediators from the lungs? Review of the evidence. Thorax., 65 (10), 930-936.

El-Shimy, W.S., El-Did, A.S., Nagy, H.M., & Sabry, W. (2014). A study of IL-6, IL-8 and TNF-α as inflammatory mar­kers in COPD patients. The Egyptian Journal of Broncho­logy, 8 (2), 91-99.

Shin, K.C., Chung, J.H., & Lee, K.H. (2007). Effects of TNF-α and leptin on weight loss in patients with stable chronic obstructive pulmonary disease. Korean J. Intern. Med., 22, 249-255.

Singh, S., Verma, S.K., & Kumar, S. Correlation of severity of chronic obstructive pulmonary disease with potential biomarkers. Immunology Letters, 196, 1-10.

Опубліковано
2019-04-25
Як цитувати
Chetaykina, A. V., Dutka, R. Y., & Sklyarov, E. Y. (2019). РІВНІ TNF-α У ХВОРИХ ІЗ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ У ПОЄДНАННІ З ГАСТРОПАТІЯМИ ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ ДАНОЇ КОМОРБІДНОЇ ПАТОЛОГІЇ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (1), 160-165. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2019.v0.i1.10069
Номер
Розділ
Оригінальні дослідження