ОСОБЛИВОСТІ БІОІМПЕДАНСОМЕТРІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ ТА АТЕРОСКЛЕРОЗ

  • Ye. S. Sirchak ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
  • S. M. Opalenyk ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
  • N. Yu. Kurchak ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Ключові слова: хронічний панкреатит, атеросклероз, біоімпедансне дослідження

Анотація

У статті описано та проаналізовано результати біоімпедансометрії у хворих на хронічний панкреатит та атеросклероз.

Мета – дослідити особливості біоімпедансометрії у хворих на хронічний панкреатит (ХП) та атеросклероз.

Матеріал і методи. У дослідження включено 60 хворих на ХП віком від 40 до 60 років. Контрольну групу склали 20 практично здорових осіб віком від 40 до 60 років. Залежно від наявності порушень у ліпідограмі всіх хворих було поділено на дві групи. До першої увійшли 28 хворих на ХП без атеросклеротичних змін, до другої – 32 хворих на ХП й атеросклероз. Всім пацієнтам було проведено дослідження ліпідного спектра крові з визначенням рівня загального холестерину плазми крові (ЗХ), тригліцеридів (ТГ), холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ) і ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ), коефіцієнта атерогенності (КА). Крім того, всім хворим було проведено біоімпедансне дослідження складу тіла з визначенням рівня жирової, м'язової, кісткової маси, рідини в організмі та обчисленням індексу маси тіла (ІМТ). Для інтерпретації результатів дослідження всіх хворих було поділено за статтю на підгрупи.

Результати. Отримані результати вказують на те, що у хворих на ХП та атеросклероз навіть при нормальному показнику ІМТ спостерігається ожиріння за результатами біоімпедансного дослідження складу тіла, що супроводжується тяжчим перебігом захворювання та несприятливим прогнозом. Тому до комплексу заходів із діагностики ХП необхідно включати не тільки визначення показників ліпідного обміну та ІМТ, а й дослідження складу тіла.

Висновки. В ході дослідження було виявлено дефіцит маси тіла за результатами біоімпедансного обстеження та ІМТ у хворих на хронічний панкреатит без атеросклеротичних змін. У хворих на хронічний панкреатит та атеросклероз було встановлено «приховане» ожиріння за результатами біоімпедансометрії при нормальному значенні ІМТ.

Посилання

Harkusha, S.L., & Korzun, V.N. (2015). Dosvid roboty kabinetu korektsii lipidnoho spektra krovi ta likuvannia riznykh form ozhyrinnia u profilaktytsi vynyknennia zakhvo­riuvan systemy krovoobihu [The experience of the office of correction of the lipid spectrum of blood and treatment of various forms of obesity in preventing the onset of circulatory system diseases]. Dovkillia ta zdorovia – Environment and Health, 1 (72), 31-34 [in Ukrainan].

Gubergrits, N.B., & Golubova, O.A. (2014). Bioimpedansometriya u bolnykh s khronicheskym pankreatitom s vneshnesekretornoy nedostatochnostyu podzheludochnoy zhelezy [Bioimpedansometry in patients with chronic pancreatitis with exocrine pancreatic insufficiency]. Eksperymentalnaya i klinicheskaya gastroenterologiya – Experimental and Clinical Gastroenterology, 5 (105), 50 [in Russian].

Stepanov, Yu.M., Boiko, T.Y., Sorochan, O.V., & Stoikevych, M.V., & Shkaredna, A.S. (2015). Bioimpedansometriia v otsintsi nutrityvnoho statusu khvorykh na khronichni zapalni zakhvoriuvannia kyshechnyka [Bioimpedansometry in assessing the nutritional status of patients with chronic inflammatory bowel disease]. Hastroenterolohiia – Gastroenterology, 2 (56), 59-66 [in Ukrainian].

Hintaran, A.D., Chenault, M.N., Verhaegh, B.P.M., Reijven, P.L.M., Masclee, A.A.M., & Keulemans, Y.C.A. (2018). Improving nutritional status assessment in patients with chronic pancreatitis. Pancreatology, 18 (7), 785-791.

Опубліковано
2019-04-25
Як цитувати
Sirchak, Y. S., Opalenyk, S. M., & Kurchak, N. Y. (2019). ОСОБЛИВОСТІ БІОІМПЕДАНСОМЕТРІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ ТА АТЕРОСКЛЕРОЗ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (1), 121-124. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2019.v0.i1.10061
Номер
Розділ
Оригінальні дослідження