ІМУНОКОМПЕТЕНТНІ КЛІТИНИ ТА ЛОКАЛЬНИЙ ІМУНОРЕГУЛЯТОРНИЙ ІНДЕКС УРАЖЕНОЇ ТКАНИНИ ПРИ ТУБЕРКУЛЬОМІ ЛЕГЕНЬ З ОЗНАКАМИ АКТИВНОСТІ СПЕЦИФІЧНОГО ПРОЦЕСУ

  • S. D. Kuzovkova Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України», м. Київ
  • I. V. Liskina Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України», м. Київ
  • O. V. Khmel Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України», м. Київ
  • L. M. Zagaba Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України», м. Київ
Ключові слова: туберкульома легень, антигенпрезентуючі клітини, мікобактеріальні антигени, імуногістохімія

Анотація

Туберкульоми на сьогодні залишаються досить поширеною формою туберкульозу легень (ТЛ). Прогресування захворювання може свідчити про неналежний контроль туберкульозної інфекції в ураженому органі на локальному рівні за можливої відсутності будь-яких системних змін імунного статусу. Ось чому прин­ципове значення має вивчення місцевих імунних реакцій у ділянці ураження, зокрема в легеневій тканині.

Мета – встановити локальні патерни локалізації та відносну кількість антигенпрезентуючих клітин, клітин з антигенами M. tuberculosis та величину локального імунорегуляторного індексу в легеневій тканині при активних туберкульомах.

Матеріал і методи. Проведено імуногістохімічне дослідження серійних зрізів ділянок легеневої тканини на матеріалі 19 резектатів легень хворих із туберкульомою та морфологічними ознаками активності специфічного туберкульозного процесу.

Досліджували ділянки легеневої тканини з мікобактеріями та/або їх антигенами, а саме – грануляційний шар капсули туберкульоми, туберкульозні вогнища та гранульоми. Визначали відносну кількість CD4+ та CD8+ лімфоцитів, CD68+ клітин та клітин з наявністю антигенів М. Tuberculosis.

Імуногістохімічне (ІГХ) дослідження проводили на AUTOSTAINER 360-2D виробництва компанії Thermo Fisher Scientific (США), для візуалізації клітин застосовано систему Ultra Vision Quanto HRP DAB. У роботі використано такі моноклональні антитіла фірми Thermo Fisher Scientific: мишаче CD4 Clon 4В12, кроляче CD8 Clon SP16, мишаче CD68 Clon КР1 та поліклональне кроляче Mycobacterium tuberculosis antibody PA1-7231 (Pierce Biotechnology, США).

Статистичну обробку даних здійснювали з використанням ліцензійних програмних продуктів, які входять в пакет Microsoft Office Professional 2000 (Excel).

Результати. У легеневій тканині, яку досліджували, капсула туберкульоми була представлена в усіх випадках, гранульоми поза туберкульомами визначені в 13 (68,4 %) випадках, а туберкульозні вогнища – у 10 (52,6 %) випадках. CD68+ клітини та макрофаги з наявністю антигенів МБТ, тобто інфіковані, виявлено у 100 % випадків, але кількість цих клітин у різних ділянках тканини була різною.

CD8+ лімфоцити були визначені у 100,0 % випадків у грануляційному шарі туберкульоми і туберкульозних вогнищах, та в 90,9 % у гранульомах. CD4+ клітини виявлено у 100,0 % випадків у туберкульозних вогнищах, у 89,5 % випадків – у грануляційному шарі туберкульоми та у 72,7 % – у гранульомах. Відносна кількість цих клітин значно коливалася як в окремих гістологічних структурах, так і в окремих спостереженнях.

Обчислені значення локального імунорегуляторного індексу при активних туберкульомах легень були в межах їх фізіологічних коливань (1,1–1,61).

Висновки. У ділянках легеневої тканини з туберкульомою, де існує безпосередній контакт антигенпрезентуючих клітин з мікобактеріями туберкульозу, найбільша кількість макрофагів із різними морфофункціональними властивостями локалізується в грануляційному шарі туберкульоми, при цьому CD4+ та CD8+ клітини мають значну неоднорідність кількісного розподілу незалежно від кількості інфікованих макрофагів.

Поза туберкульомами у легеневій паренхімі визначаються гранульоми різного клітинного типу – переважають епітеліоїдно-лімфоїдні, також є макрофагальні та гігантоклітинні. У більшості з них наявні багатофункціональні макрофаги, а кількість CD4+ та CD8+ лімфоцитів значно варіює, що зумовлює зміни імунорегуляторного індексу.

Найменша відносна кількість CD68+ клітин, які водночас інфіковані мікобактеріями туберкульозу (МБТ), спостерігається в туберкульозних вогнищах, при цьому кількість CD4+ та CD8+ клітин варіює. Імунорегуляторний індекс у цих ділянках тканини вказує на переважання цитотоксичної імунної відповіді.

Посилання

Gorlova, E.E. (2010). Patologiya immuniteta pri tuberkuleze (Obzor literatury) [Pathology of immunity in tuberculosis (Literature review)]. Byulleten fiziologii i patologii dyhaniya – Bulletin of Physiology and Breath Pathology, 35, 37-44 [in Russian].

Kuzyk, V.P. (2015). Patomorfolohichni osoblyvosti tuberkulom lehen (za danymy analizu operatsiinoho rezek­tsiinoho materialu) [Pathomorphological features of pulmonary tuberculosis (according to the analysis of surgical resection material).]. Patolohiia – Pathology, 1, 99-101 [in Ukrainian].

Sakhno, L.V., & Chernykh, E.R. (2012). Antigenprezentiruyushchie kletki pri tuberkuleze legkih [Antigen presenting cells in pulmonary tuberculosis]. Tuberkulez i bolezni legkikh – Tuberculosis and Lung Diseases, 1, 3-9 [in Russian].

Sorokina, I.V., & Filonenko, T.H. (2013). Osobennosti ekspressii T-limfotsitov i otsenka immunoregulyatornogo indeksa CD4/CD8 v ochage spetsificheskogo vospaleniya pri fibrozno-kavernoznom tuberkuleze legkikh [Features of T-lymphocyte expression and assessment of the immunoregulatory index CD4 / CD8 in the center of specific inflammation in fibrous cavernous pulmonary tuberculosis]. Tavricheskiy mediko-biologicheskiy vestnik – Tavricheskiy Medical and Biological Herald, 16, 3 (36), 135-139 [in Russian].

Flynn, J.L., Chan, J., & Lin, P.L. (2011). Macrophages and control of granulomatous inflammation in tuberculosis. Mucosal Immunol., 4 (3), 271-278.

Gordon, S., & Taylor, P.R. (2005). Monocyte and macrophage heterogeneity. Nat. Rev. Immunol., 5, 953-964.

Guirado, E., Schlesinger, L.S., & Kaplan, G. (2013). Macrophages in Tuberculosis: friend or foe. Semin. Immunopathol., 35 (5), 563-583.

Hussain, T., Kulshreshtha, K.K., Yadav, V.S., & Katoch, K. (2015). Cd4+, Cd8+, Cd3+ cell counts and Cd4+/Cd8+ ratio among patients with mycobacterial diseases (leprosy, Tuberculosis), Hiv infections, and normal healthy adults: a comparative analysis of studies in different regions of India. J of Immunoassay and Immunochem., 36 (4), 420-443.

Miranda, M.S., Breiman, A., & Allain, S. (2012). The tuberculous granuloma: an unsuccessful host defence mechanism providing a safety shelter for the bacteria? Clinical and Developmental Immunology. Article ID 139127. Retrieved from: doi:10.1155/2012/139127.

Phuah, J.Y., Mattila, J.T., Lin, P.L., & Flynn, J.L. (2012). Activated B cells in the granulomas of nonhuman primates infected with mycobacterium tuberculosis. Am. J. Pathol., 181, 508-514.

Prezzemolo, T., Guggino,G., & Pio La Manna, M. (2014). Functional signatures of human CD4 and CD8T cell responses to mycobacterium tuberculosis. Frontiers in Immunology. – Microbial Immunol. Retrieved from: doi: 10.3389/fimmu.2014.00180.

Taylor, P.R., Martinez-Pomares, L., & Stacey, M. (2005). Macrophage receptors and immune recognition. Annual Rev. Immunol., 23, 901-944.

Verma, S.K., & Karmakar, S. (2013) Pulmonary tuberculoma and miliary tuberculosis in silicosis. J. of Clinical and Diagnostic Res., 7 (2), 361-363.

Yin, Y., Qin, J., & Dai, Y. (2015). The CD4+/CD8+ ratio in pulmonary tuberculosis: systematic and meta-analysis article. Iran J. Public Health, 44 (2), 185-193.

Опубліковано
2019-04-24
Як цитувати
Kuzovkova, S. D., Liskina, I. V., Khmel, O. V., & Zagaba, L. M. (2019). ІМУНОКОМПЕТЕНТНІ КЛІТИНИ ТА ЛОКАЛЬНИЙ ІМУНОРЕГУЛЯТОРНИЙ ІНДЕКС УРАЖЕНОЇ ТКАНИНИ ПРИ ТУБЕРКУЛЬОМІ ЛЕГЕНЬ З ОЗНАКАМИ АКТИВНОСТІ СПЕЦИФІЧНОГО ПРОЦЕСУ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (1), 92-99. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2019.v0.i1.10055
Номер
Розділ
Оригінальні дослідження