АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ОБҐРУНТОВАНІСТЬ НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ІЗ ЗАКРИТОЮ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ, ЗУМОВЛЕНОЮ ДІЄЮ ВИБУХОВОЇ ХВИЛІ

Автор(и)

  • V. O. Korshniak ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків
  • O. V. Korshniak ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків

DOI:

https://doi.org/10.11603/1811-2471.2019.v0.i1.10053

Ключові слова:

черепно-мозкова травма, віддалені наслідки черепно-мозкової травми, бойова травма, нейропсихологічна допомога, фізіореабілітаційні заходи, психотерапевтична допомога, вибухова хвиля

Анотація

Пошкодження центральної нервової системи в учасників бойових дій на Сході України займають друге місце після кульових і осколкових поранень тулуба та кінцівок. Вибухові пошкодження за патогенезом та клініко-морфологічними проявами істотно відрізняються від звичайних механічних закритих черепно-мозкових травм. Цілком очевидно, що проблема віддалених наслідків, їх діагностики, адекватної клініко-патофізіологічної оцінки, лікування, реабілітації в цілому має важливе загальномедичне та соціально-економічне значення.

Мета – вивчення віддалених наслідків бойової черепно-мозкової травми для подальшої обґрунтованості вибору методів терапії та реабілітації.

Матеріал і методи. Обстежено 97 військових із даною нозологією. Патогенез ураження нервової системи при травматичній хворобі головного мозку зумовлений, головним чином, обмінними, токсичними, судинними і рефлекторними розладами. Зсув гомеостазу, як внутрішній стрес-чинник, запускає каскад патологічних механізмів.

Результати. Аналіз динаміки патологічного процесу показав, що не всі його ланки рівнозначні. Окремі ланки є визначальними для подальшого розвитку патологічних процесів. У динаміці хвороби роль окремих ланок, навіть основного патологічного процесу, часто змінюється, а значить, і основна ланка не завжди є постійною впродовж захворювання. На кожному з етапів розвитку хвороби можливі свої основні ланки патогенезу.

Висновки. Передбачаючи структурно-функціональні перебудови структур мозку, можна забезпечувати можливість керування процесами життєдіяльності. Апробовано й доведено результативність і ефективність нейропсихологічних та фізіотерапевтичних заходів реабілітації хворих.

Посилання

Veyn, A.M. (Ed.). (2003). Vegetativnye rasstroystva [Vegetative disorders]. Moscow: MIA [in Russian].

Zhivolupov, S.A., & Samartsev, I.N. (2009). Neyroplastichnost: patofiziologicheskie aspekty i vozmozhnosti terapevticheskoy modulyatsii [Neuroplasticity: pathophy­siological aspects and possibilities of therapeutic modulation]. Zhurn. nevrologii i psikhiatrii – Journal of Neurology and Psychiatry, 4, 78-85 [in Russian].

Kas, Yu.V., Korshniak, V.O., & Polishchuk, V.T. (2015). Osoblyvosti zakrytoi cherepno-mozkovoi travmy, zumovlenoi vybukhovoiu hvyleiu, v uchasnykiv boiovyh dii na skhodi Ukrainy [Features of closed craniocerebral trauma caused by an explosive wave in participants of combat operations in the east of Ukraine]. Visnyk naukovykh doslidzhen – Bulletin of Scientific Researches, 2, 41-44 [in Ukrainian].

Korshniak, V.O., Nasibullin, B.A., & Bovt, Yu.V. (2016). Kliniko-nevrolohichni osoblyvosti hostroho periodu lehkoi cherepno-mozkovoi travmy vnaslidok dii vybuhovoi hvyli [Features of closed craniocerebral trauma caused by an explosive wave in participants of combat operations in the east of Ukraine]. Ukrainskyi medychnyi chasopys – Ukrainian Medical Journal, 3 (113), 122-123 [in Ukrainian].

Korshniak, V.O., & Nasibullin, B.A. (2016). Suchasni pohliady na mekhanizm vplyvu vybukhovoi khvyli na tsentralnu nervovu systemu ta formuvannia nevrolohichnoi symptomatyky [Modern views on the mechanism of the impact of an explosive wave on the central nervous system and the formation of neurological symptoms]. Mizh­narodnyi nevrolohichnyi zhurnal – International Neurological Journal, 6 (84), 139-142 [in Ukrainian].

Korshniak, V.O. (2016). Vplyv vybukhovoi khvylі na formuvannia nevrolohіchnoi symptomatyky u khvorykh z boiovoiu cherepno-mozkovoiu travmoiu [Influence of an explosive wave on the formation of neurological symptoms in patients with combat craniocerebral trauma]. Mіzhnarodnyi nevrolohіchnyi zhurnal – International Neurological Journal, 5 (83), 83-87 [in Ukrainian].

Korshniak, V.O. (2015). Neirofіzіolohіchnі mekhanіz­my prohramovanoi sensornoi depryvatsii [Neurophy­siological mechanisms of programmable sensory deprivation]. Eksperymentalna і klіnіchna medytsyna – Experimental and Clinical Medicine, 4 (69), 94-99 [in Ukrainian].

Lihterman, L.B., Kravchuk, A.D., & Filatova, M.M. (2008). Sotryaseniye golovnogo mozga [Concussion of the brain]. Moscow [in Russian].

Suhorukov, V.I., Bovt, Yu.V., Privalova, N.N., & Zabrodina, L.P. (2015). Kliniko-nevrologicheskiy, elektrofiziologicheskiy i neyropsikhologicheskiy aspekt ostrogo perio­da legkoy zakrytoy cherepno-mozgovoy travmy u kombatantov [Clinical neurological, electrophysiological and neuropsychological aspects of the acute period of mild closed head injury in combatants]. Zb. tez nauk. prakt. conf: “Aktualnі pytannia suchasnoi psikhіatrii, narkolohіi ta nevrolohіi” – Collection of theses of Scient. and Pract. Conference: “Actual Questions of Modern Psychiatry, Narcology and Neurology” (283-286). Kharkіv [in Russian].

Shogam, I.I. (1988). Ekstralemniskovye rasstroyst­va chuvstvitelnosti v klinicheskoy nevrologii [Extralemic sensitivity disorders in clinical neurologists]. Kyiv: Zdorovye [in Russian].

Garman, R.H., Jenkins, L.W., Switzer, R.C., & Bauman, R. (2011). Blast exposure in rats with body shielding is characterized primarily by diffuse axonal injury. J. Neurotrauma, 28, 947-959.

Ghajar, J. (2000). Traumatic brain injury. Lancet, 356, 923-929.

Goldstein, L.E., Fisher, A.M., Tagge, C.A., Zhang, X.L., Velisek, L., Sullivan, J.A., … & McKee, A.C. (2012). Chronic traumatic encephalopathy in blast-exposed military vete­rans and a blast neurotrauma. Sci. Trans. Med., 4, 134-160.

Korshniak, V., & Sukhorukov, V. (2016). Cliniconeurological and neuropsychogical aspects of acute period of mild cranial brain trauma caused by shock wale. “EUREKA: Health Sciences”, 1, 14-18.

Luppino, G., & Rizzolatti, G. (2000). The organization of the frontal motor cortex. News Physiol. Sci., 15, 951-955.

Rosenfeld, J.V., McFarlane, A.C., Bragge, P., Armonda, R.A., Grimes, J.B., & Ling, G.S. (2013). Blast-related traumatic brain injury. Article in the Lancet Neurology, 12, 882-893.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-23

Як цитувати

Korshniak, V. O., & Korshniak, O. V. (2019). АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ОБҐРУНТОВАНІСТЬ НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ІЗ ЗАКРИТОЮ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ, ЗУМОВЛЕНОЮ ДІЄЮ ВИБУХОВОЇ ХВИЛІ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (1), 80–85. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2019.v0.i1.10053

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження