КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ У ЖІНОК З ЕНДОМЕТРІОЗАСОЦІЙОВАНИМ БЕЗПЛІДДЯМ У ПРОГРАМАХ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • S. V. Khmil ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського” Медичний центр “Клініка професора С. Хміля”, м. Тернопіль
  • I. I. Kulyk ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського” Медичний центр “Клініка професора С. Хміля”, м. Тернопіль
  • R. P. Mykula ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського” Медичний центр “Клініка професора С. Хміля”, м. Тернопіль
Ключові слова: ендометріоз, безпліддя, контрольована стимуляція овуляції, якість ооцитів

Анотація

Ендометріоз – дисгормональне, імунозалежне захворювання, що характеризується доброякісним, вогнищевим розростанням тканини з наявними епітеліальними і стромальними елементами, які властиві ендометрію в міометрії чи інших органах статевої системи і поза нею. Основними клінічними проявами даного захворювання є персистуючий біль та  у 25–50 % жінок – безпліддя.

Мета дослідження – удосконалити метод лікування ендометріозасоційованого безпліддя у програмах допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) із використанням препаратів,  що покращують якість яйцеклітин.

Матеріали і методи. В дослідженні взяли участь 94 жінки репродуктивного віку  з безпліддям та гістологічно підтвердженим діаг­нозом генітального ендометріозу. Середній вік обстежених жінок з ендометріозасоційованим безпліддям становив (31,9±2,7) року. Середня маса тіла складала (72,2±3,4) кг. Тривалість безпліддя серед обстежених пацієнток була від 3 до 10 років при середньому значенні (6,2±1,4) року. Первинне безпліддя виявлено у 63 пацієнток із 94 (67 %), вторинне – у 31 пацієнтки (33 %). Алгоритм ведення пацієнток із безпліддям виконували відповідно до наказів МОЗ України № 787 від 09.09.2013 р. “Про затвердження порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні”. Перед програмою ДРТ було про­ведено збір даних щодо попереднього обстеження та лікування подружніх пар із подальшим обов’язковим стандартним протоколом обстеження (ОСПО).

Результати дослідження та їх обговорення. У статті показано ефективність комплексної терапії препаратами “FT 500 plus” та “Олігодетрим” у жінок із безпліддям на тлі генітального ендометріозу перед проведенням контрольованої оваріальної стимуляції. Пацієнток додатково поділили на групи залежно від проведених оперативних втручань. Стимуляцію здійснювали за допомогою стандартного “довгого” протоколу з а-ГнРГ і використанням тригера хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ).

Оцінку ефективності якості лікування проводили за такими показниками:  сумарна доза рекомбінантного фолікулостимулюючого гормону (р-ФСГ), тривалість стимуляції, кількість фолікулів діаметром більше 17 мм на момент введення тригера фінального дозрівання фолікулів,  сумарний коефіцієнт ефективності отриманих ооциткумулюсних комплексів при трансвагінальній пункції (ТВП), ступінь зрілості ооцитів, частоту дегенеративних змін в яйцеклітинах, відсоток запліднення, дроблення ембріонів, вихід бластоцист.

Висновки. Застосування модифікованих схем контрольованої овуляторної стимуляції (КОС) з ад’ювантною терапією  із метою корекції оксидативних порушень дозволяє  покращити загальну відповідь яєчників на стимуляцію, підвищити кількість ооцитів, ступінь їх зрілості та якості, коефіцієнт запліднення та вихід бластоцист у хворих із безпліддям на тлі генітального ендометріозу.

Посилання

Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine (ASRM). (2006). Endometriosis and Infertility. Fertil Steril,14, S156-60.

Suginami, H., & Yano, K. (2008). An ovum capture inhibitor (OCI) in endometriosis peritoneal fluid: an OCI-related membrane responsible for fimbrial failure of ovum capture. Fertil Steril, 50, 648-653.

Verma, S. (2012). Evidence linked treatment for endometriosis-associated infertility. Apollo Med., 1, 9 (3), 184-192.

Tsoumpou, I., Kyrgiou, M., Gelbaya, T.A., & Nardo, L.G. (2009). The effect of surgical treatment for endometrioma on in vitro fertilization outcomes: a systematic review and meta-analysis. Fertil Steril., 92 (1), 75-87.

Dong, X., Wang, R., Zheng, Y., Xiong, T., Liao, X., & Huang, B. (2014). Surgical treatment for endometrioma does not increase clinical pregnancy rate or live birth/ongoing pregnancy rate after fresh IVF/ICSI treatment. Am J Transl Res., 15, 6 (2), 163-168.

Benschop, L., Farquhar, C., van der Poel, N., & Heineman, M.J. (2010). Interventions for women with endometrioma prior to assisted reproductive technology. In: Cochrane Database of Systematic Reviews [Internet]. John Wiley & Sons, Ltd; [cited 2017 Jan 16].

Aboulghar, M.A., Mansour, R.T., Serour, G.I., AI-Inany, H.G., & Aboulghar, M.M. (2003). The outcome of in vitro fertilization in advanced endometriosis with previous surgery: a case-controlled study. Am J Obstet Gynecol., 188 (2), 371-375.

Macer, M.L., & Taylor, H.S. (2012). Endometriosis and infertility: a review of the pathogenesis and treatment of endometrio¬sis–associated infertility. Obstet Gynecol Clin North Am., 39 (4), 535-549. doi: 10.1016/j.ogc.2012.10.002.

Ozkan, S., Murk, W., & Arici, A. (2008). Endometriosis and in-fertility: epidemiology and evidence-based treatments. Ann N Y Acad Sci., 1127, 92-100. doi: 10.1196/an¬nals.1434.007

Shafik, A., Ratcliffe, N., & Wright, J.T. (2009). Importance of histological diagnosis in patients with pelvic pain and laparoscopic evidence of endometriosis. Gynae¬col Endosc., (9), 301-304. doi: 10.1046/j.1365- 2508.2000.00366.

Senapati, S., Sammel, M.D., Morse, C., & Barnhart, K.T. (2016). Impact of endometriosis onin vitro fertilization outcomes: an evaluation of the Society for AssistedReproductive Technologies Database. Fertil Steril., 106, 164-171

Dumesic, D.A., Meldrum, D.R., Katz-Jaffe, M.G., Krisher, R.L., & Schoolcraft, W.B. (2015). Oocyteenvironment: follicular fluid and cumulus cells are critical for oocyte health. Fertil Steril., 103, 303-316.

Toya, M., Saito, H., Ohta, N., Saito, T., Kaneko, T., & Hiroi, M. (2000). Moderate and severeendometriosis is associated with alterations in the cell cycle of granulosacells in patients undergoing in vitro fertilization and embryo transfer. Fertil Steril., 73, 344-350

Rizk, B., Turki, R., Lotfy, H., & Ranganathan, S. (2015). Surgery for endometriosis-associated infertility: do we exaggerate the magnitude of effect? Facts Views Vis Obgyn, 7 (2), 109-118.

Bedaiwy, M.A., & Falcone, T. (2003). Peritoneal fluid environment in endometriosis. Clinicopathological implications. Minerva ginecol, 55, 000-000–2476-M.GIN./Review p1-13.

Gromova, O.A., Torshin, I.Yu., Limanova, O.A., Gromov, A.N., & Grishina, T.R. (2013). Sistematicheskiy analiz molekulyarno-fiziologicheskikh effektov mio-inozitla – dannyye molekulyarnoy biologii, eksperementalnoy i klinicheskoy meditsiny [Systematic analysis of the molecular and physiological effects of myo-inositle - data from molecular biology, experimental and clinical medicine.]. Effektivnaya farmakoterapiya v akusherstve i ginekologii – Effective pharmacotherapy in obstetrics and gynecology, 8, 37-43 [in Russian].

Sinha, A., & Gupta, S. (2017). The Role of Antioxidant Supplementation in Endometriosis Therapy. Journal of Gynecology and Women’s Health, 3, 1, 1-3.

Pro zatverdzhennya Poriadku zastosuvannia dopomizhnykh reproduktyvnykh tekhnolohii v Ukraini : nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy vid 09.09.2013 r. – On Approval of the Procedure for the Use of Assisted Reproductive Technologies in Ukraine: Order of the Ministry of Health of Ukraine dated 09.09.2013

Wang, Q., & Sun, Q.Y. (2007). Evaluation of oocyte quality: morphological, cellular and molecular predictors. Reprod. Fertil. Dev., 19, 1-12.

Coticchio, G., Sereni, E., Serrao, L., Mazzone, S., Iadarola, I., & Borini, A. (2004). What criteria for the definition of oocyte quality? Ann. NY Acad Sci., 1034, 132-144.

David, K., Gardner, D.P., Lane M., Stevens, J., Schlenker, T., & Schoolcraft, W.B. (2000). Blastocyst score affects implantation and pregnancy outcome: towards a single blastocyst transfer. Fertility and Sterility, 6, (73), 1155-1158.

Опубліковано
2019-02-05
Як цитувати
Khmil, S. V., Kulyk, I. I., & Mykula, R. P. (2019). КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ У ЖІНОК З ЕНДОМЕТРІОЗАСОЦІЙОВАНИМ БЕЗПЛІДДЯМ У ПРОГРАМАХ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник наукових досліджень, (4), 103-107. https://doi.org/10.11603/2415-8798.2018.4.9814
Номер
Розділ
АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ