МЕТАБОЛІЧНІ ФАКТОРИ СЕРЦЕВО-СУДИННОГО РИЗИКУ В ПАЦІЄНТІВ ІЗ ДІАБЕТИЧНОЮ НЕФРОПАТІЄЮ НА ПРОГРАМНОМУ ГЕМОДІАЛІЗІ

  • O. B. Susla ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • Z. I. Litovkina ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
Ключові слова: діабетична нефропатія, гемодіаліз, кардіоваскулярні ускладнення, фактори ризику, дефіцит магнію, дисліпідемія

Анотація

На сучасному етапі важливою є комплексна оцінка факторів, що формують дуже високий серцево-судинний ризик у пацієнтів із хронічною хворобою нирок VД стадії (ХХН VД) діабетичного походження.

Мета дослідження – визначити клініко-метаболічні фактори, пов’язані з діабетичною нефропатією (ДН), у хворих на хронічному гемодіалізі (ГД), а також з’ясувати за цих умов кардіоваскулярні особливості порушеного мінерального та ліпідного обмінів.

Матеріали і методи. У дослідження було включено 121 хворого (чоловіків – 71 віком, (53,2±1,1) року тривалістю ГД (52,2±4,8) місяця), яких лікували програмним ГД. Переважали пацієнти з хронічним гломерулонефритом (34,7 %). Залежно від наявності/відсутності цукрового діабету (ЦД) 2 типу з ураженням нирок їх поділили на дві групи: перша – ДН немає (n=86); друга – наявна ДН (n=35). Комплекс клініко-лабораторних обстежень передбачав оцінку антропометричних, гендерних ознак, показників артеріального тиску, дослідження ліпідного спектра, фосфорно-кальцієвого метаболізму, аналіз частоти серцево-судинних ускладнень.

Результати досліджень та їх обговорення. Встановлено, що хворі на ДН були старшого віку (р<0,001), мали меншу тривалість ГД (р=0,040), додіалізної стадії ХХН (р=0,011); у них значуще частіше діагностували артеріальну гіпертензію (у 97,1 %), ішемічну хворобу серця (в 77,1 %), серцеву недостатність (у 77,1 %) та аритмії (в 48,6 %). Концентрація холестерину ліпопротеїнів високої щільності (ХС ЛПВЩ) у пацієнтів другої групи була нижчою (р<0,001), а вміст тригліцеринів (ТГ) – вищим (р=0,036), ніж у першійй відповідно. Вперше при ХХН VД стадії визначено сироваткове зниження вмісту магнію (Mg) у хворих на ДН ((0,86±0,02) vs. (1,01±0,02) ммоль/л; р<0,001), порівняно з такими без ДН, причому в другій групі показники Mg і ХС ЛПВЩ (Rs=0,39, р=0,022), так само як і Mg і ТГ (Rs=-0,47, р=0,005) тісно корелювали.

Висновки. Порушення ліпідного обміну, дисбаланс мінерального метаболізму з розвитком дефіциту Mg, гіпертригліцеринемією та зниженням ХС ЛПВЩ, очевидно, є одними з факторів прогресування атеросклерозу, кардіоваскулярного ремоделювання та високої частоти серцево-судинних ускладнень у пацієнтів із ДН на хронічному ГД.

Посилання

Bazyluk, A., Malyszko, J., & Zbroch, E. (2018). Cardiovascular risk in chronic kidney disease: what is new in the pathogenesis and treatment? Postgrad Med, 130, 5, 461-469.

Zaoui, P., Hannedouche, T., & Combe, C. (2017). Cardiovascular protection of diabetic patient with chronic renal disease and particular case of end-stage renal disease in elderly patients. Nephrol Ther, 13, 6S, 16-24.

Chen, H., Wang, D.G., Yuan, L., Liu, G.L., He, H.J., Wang, J., … & Hao, L. (2016). Clinical characteristics of patients with diabetic nephropathy on maintenance hemodialysis: a multicenter cross-sectional survey in anhui province, eastern China. Chin Med J, 129, 11, 1291-1297.

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD-MBD Work Group. (2017). KDIGO clinical practice guideline for the diagnosis, evaluation, prevention, and treatment of chronic kidney disease – mineral and bone disorder (CKD-MBD). Kidney Int (Suppl), 7, 1-59.

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Lipid Work Group. (2013). KDIGO сlinical practice guideline for lipid management in chronic kidney disease. Kidney Int (Suppl), 3, 259-305.

Litovkinа, Z.I., Susla, O.B., & Daniliv, S.V. (2017). Osoblyvosti patohenezu remodeliuvannia sertsia u khvorykh iz diabetychnoiu khvoroboiu nyrok [Features of pathogenesis of remodeling of heart in patients with diabetic kidney disease]. Proceedings of the scientific conference : XVI-ye chteniya im. V.V. Podvysotskogo : byulleten materialov nauchnoy konferentsii – V.V. Podvysotsky XVII-th reading. (pp. 196-198). Odessa: Ukrainian research institute of medical transport [in Ukrainian].

Hirano, T. (2014). Abnormal lipoprotein metabolism in diabetic nephropathy. Clin Exp Nephrol, 18, 2, 206-209.

Topchiy, I.I., Denysenko, V.P., Kiriyenko, O.M., Semenovykh, P.S., Yakymenko, Yu.S., Maziy, V.V., & Shchenyavska, O.M. (2017). Zviazok stanu miokardu z porushenniamy fosforno-kaltsiievoho obminu u khvorykh na diabetychnu nefropatiiu [Relationship of the state of myocardium with disturbances of phosphorous-calcium metabolism in patients with diabetic nephropathy]. Ukrayinskyi zhurnal nefrolohii ta dializu – Ukrainian Journal of Nephrology and Dialysis, 2, 27-32 [in Ukrainian].

Gozhenko, A.I., Kuznetsova, A.S., Kuznetsova, Ye.S., Byts, T.N., & Susla, A.B. (2017). Endotelialnaya disfunktsiya v patogeneze oslozhneniy sakharnogo diabeta. Soobshcheniye I. Endotelialnaya disfunktsiya: etiologiya, patogenez i metody diagnostiki [Endothelial dysfunction in the pathogenesis of diabetes mellitus. Report I. Endothelial dysfunction: etiology, pathogenesis and diagnostic methods]. Endokrynolohiya – Endocrinology, 22, 2, 171-181 [in Russian].

Nasri, H., & Kheiri, S. (2008). Effects of diabetes mellitus, age, and duration of dialysis on parathormone in chronic hemodialysis patients. Saudi J Kidney Dis Transpl, 19, 4, 608-613.

Floege, J. (2015). Magnesium in CKD: more than a calcification inhibitor? J Nephrol, 15, 269-277.

Sakaguchi, Y., Fujii, N., Shoji, T., Hayashi, T., Rakugi, H., & Isaka, Y. (2014). Hypomagnesemia is significant predictor of cardiovascular and non-cardiovascular mortality in patients undergoing hemodialysis. Kidney Int, 85, 174-181.

Hamono, N., Komaba, H., & Fukagawa, M. (2017). Magnesium as a new player in CKD: too little is as bad as too much? Kidney Int, 92, 1034-1036.

Tzanakis, I.P., Stamataki, E.E., Papadaki, A.N., Giannakis, N., Damianakis, N.E., & Oreopoulos, D.G. (2014). Magnesium retards the progress of the arterial calcifications in hemodialysis patients: a pilot study. Int Urol Nephrol, 46, 11, 2199-2205.

Peev, V., Nayer, A., & Contreas, G. (2014). Dyslipidemia, malnutrition, inflammation, cardiovascular disease and mortality in chronic kidney disease. Curr Opin Lipidol, 25, 1, 54-60.

Glowinska, I., Grochowski, J., & Malyszko, J. (2008). Cardiovascular complications in patients with diabetic nephropathy receiving pharmacological versus renal replacement therapy. Pol Arch Med Wewn, 118, 7-8, 404-412.

Chaykovska, M.I., & Martynyuk, L.P. (2018). Zvyazok faktora rostu fibroblastiv 23 ta lipidnoho obminu u khvorykh na khronichnu khvorobu nyrok [The relationship of the growth factor of firoblast 23 and lipid exchange in patients with chronic kidney disease]. Ukrayinskyi zhurnal nefrolohii ta dializu – Ukrainian Journal of Nephrology and Dialysis, 2, 34-40 [in Ukrainian].

Korotkyy, D.V., Herasymchuk, R.P., Makeeva, T.Y., Zavarytskaya, O.P., & Zemchenkov, A.Yu. (2011). Vtorichnyy giperparatireoz i mitralno-aortalnyy kaltsinoz na preddializnykh stadiyakh KHBP i pri zamestitelnoy pochechnoy terapii [Secondary hyperparathyroidism and mitral-aortic calcification in the predialysis stages of CKD and renal replacement therapy]. Nefrologiya i dializ – Nephrology and dialysis, 13, 2, 89-95 [in Russian].

Guh, J.Y., Chen, H.C., Chuang, H.Y., Huang, S.C., Chien, L.C., & Lai, Y.H. (2002). Risk factors and risk for mortality of mild hypoparathyroidism in hemodialysis patients. Am J Kidney Dis, 39, 6, 1245-1254.

Dewitte, K., Dhondt, A., & Giri, M. (2004). Differences in serum ionized and total magnesium values during chronic renal failure between nondiabetic and diabetic patients: a cross-sectional study. Diabetes Care, 27, 10, 2503-2505.

Maier, J.A. (2012). Endothelial cells and magnesium: implications in atherosclerosis. Clin Sci Lond., 122, 9, 397-407.

Sakaguchi, Y., Shoji, T., Hayashi, T., Suzuki, A., Shimizu, M, Mitsumoto, K., … & Tsubakihara, Y. (2012). Hypomagnesemia in type 2 diabetic nephropathy: a novel predictor of end-stage renal disease. Diabetes Care, 35, 7, 1591-1597.

Sacks, F.M., Hermans, M.P., Fioretto, P., Valensi, P., Davis, T., Horton, E., & Carey, V.J. (2014). Association between plasma triglycerides and high-density lipoprotein cholesterol and microvascular kidney disease and retinopathy in type 2 diabetes mellitus: a global case-control study in 13 countries. Circulation, 129, 9, 999-1008.

Bardini, G., Rotella, C.M., & Giannini, S. (2012). Dyslipidemia and diabetes: reciprocal impact of impaired lipid metabolism and beta-cell dysfunction on micro- and macrovascular complications. Rev Diabet Stud, 9, 2-3, 82-93.

Moradi, H., Streja, E., Kashyap, M.L., Vaziri, N.D., Fonarow, G.C., & Kalantar-Zadeh, K. (2014). Elevated high-dencity lipoprotein cholesterol and cardiovascular mortality in maintenance hemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant, 29, 1554-1562.

Lima, Mde L., Cruz, T., Rodrigues, L.E., Bomfim, O., Melo, J., Correia, R., & Vicente, E. (2009). Serum and intracellular magnesium deficiency in patients with metabolic syndrome--evidences for its relation to insulin resistance. Diabetes Res Clin Pract, 83, 2, 257-262.

Mortazavi, M., Moeinzadeh, F., Saadatnia, M., Shahidi, S., McGee, J.C., & Minagar, A. (2013). Effect of magnesium supplementation on carotid intima-media thickness and flow-mediated dilatation among hemodialysis patients: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Eur Neurol, 69, 5, 309-316.

Опубліковано
2019-02-05
Як цитувати
Susla, O. B., & Litovkina, Z. I. (2019). МЕТАБОЛІЧНІ ФАКТОРИ СЕРЦЕВО-СУДИННОГО РИЗИКУ В ПАЦІЄНТІВ ІЗ ДІАБЕТИЧНОЮ НЕФРОПАТІЄЮ НА ПРОГРАМНОМУ ГЕМОДІАЛІЗІ. Вісник наукових досліджень, (4), 55-60. https://doi.org/10.11603/2415-8798.2018.4.9813
Номер
Розділ
ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ