АЛГОРИТМ ВІДНОВЛЕННЯ ПОСТТРАВМАТИЧНИХ УШКОДЖЕНЬ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ

  • O. V. Ponomarenko Запорізький державний медичний університет
Ключові слова: верхня кінцівка, дефект покривних тканин, травматичні ушкодження, клапоть

Анотація

За даними різних авторів ушкодження верхньої кінцівки займають друге місце серед травм опорно-рухового апарату й у більшості випадків мають множинний та поєднаний характер, а в 24 – 50 % випадків призводять до стійкої втрати працездатності. Складна анатомічна будова верхньої кінцівки та високі умови до координації рухів є однією з причин складності у лікуванні постраждалих із травматичними ушкодженнями. 

Мета дослідження – покращити функціональні та естетичні результати лікування пацієнтів із травматичними ушкодженнями покривних тканин верхньої кінцівки.

Матеріали і методи. Проведено аналіз лікування 45 хворих із різноманітними травмами верхніх кінцівок, які супроводжувалися дефектами покривних тканин. Жінок у дослідженні було 5 (11,1 %), чоловіків – 40 (88,9 %),  середній вік склав 46 років. Найбільша кількість пацієнтів були працездатного віку (молодий та середній/зрілий): 25–60 років, відповідно 80 % хворих.

Результати досліджень та їх обговорення. Залежно від розмірів, глибини та ступеня ушкодження м’яких тканин та інших структур кінцівки, усіх хворих поділили на 4 групи: перша група – 13 (13/45; 28,9 %) пацієнтів із обмеженою (до 5 см у діаметрі) ділянкою ушкодження шкіри та прилеглих тканин до глибокої фасції, виконано 17 оперативних втручань; друга група – 7 (5/45; 15,5 %)  хворих із великою та надвеликою рановою поверхнею й ушкодженням м’яких тканин нижче глибокої фасції, виконано 18 операцій; третю групу склали 12 (12/45; 26,7 %) пацієнтів з дефектами покривних тканин, які виникли разом або унаслідок  ушкодження кістково-суглобового апарату (25 операцій); четверту групу – 13 (15/45; 28,9 %) хворих з поєднаною або множинною травмою, що супроводжується ушкодженням магістральних судин, нервів, частковим або повним відокремленням кінцівки – 84 операції. Усього виконано 144 оперативні втручання.

Висновки. Вибір об’єму реконструкції щодо відновлення травмованих покривних тканин залежав від розмірів, глибини та ступеня ушкодження верхньої кінцівки, при цьому об’єктивна оцінка мікрогемодинаміки методом лазерної доплерівської флоуметрії дозволила достовірно прогнозувати можливість післяопераційних ускладнень у пацієнтів. Використання  запропонованого протоколу реконструктивних втручань для закриття дефектів покривних тканин верхніх кінцівок дозволило отримати позитивний результат у 98,6 % випадків.

Посилання

Zarutskyi, Ya.L., Zaporozhan, V.M., Bilyi, V.Ya. & Denysenko, V.M. (2016). Voienno-polova khirurgiia [Military surgery]. Odesa: ONMedU. [in Ukrainian].

Domanskii, A.M. (2010). Rezultaty khirurhichnoho likuvannia khvorykh z naslidkamy polistrukturnykh poshkodzhen peredplichchia i kysti [Results of surgical treatment of patients with consequences polistructural damage of the forearm and the wrist]. Klinichna medycyna – Clinical medicine, XV (4), 73-78 [in Ukrainian].

Naumenko, L.Yu., Ipatov, A.V., Zub, T.O. & Mametiev, A.O. (2018). Stan invalidnosti vnaslidok travm verkhnoi kintsivky v Ukraini za 2017 rik [Disability status of the upper limb injuries in Ukraine for 2017]. Travma – Trauma, 19 (4) [in Ukrainian].

Naumenko, L.Yu., Khomiakov, V.M., Domanskii, A.M., Lifarenko, Ye.L. & Mametiev, A.O. (2016). Taktika khirurhichnoho likuvannia naslidkiv polistrukturnykh ushkodzhen peredplichchia i kysti [Tactics of the surgical treatment of the consequences of polistructural damage to the forearm and the wrist]. Travma – Trauma, 17 (2), 86-89 [in Ukrainian].

Strafun, S.S., Borzykh, N.O., Kurinnyi, I.M. & Borzykh, O.V. (2017). Kliniko-organizatsiini aspekty pry vognepalnykh poshkodzhenniakh verkhnikh kintsivok [Clinical-organizational aspects at firearms damages of the upper extremities]. Travma – Trauma, 18 (6), 64-68 [in Ukrainian].

Chen, X., Wang, H., Dai, Y., Zhang, C. & Wang, C. (2015). Clinical study on repair of open joint wounds and/or wounds with exposed hone fracture using negative pressure wound therapy combined with artificial dermis grafting and autologous skin grafting. Zhonghua Shao Shang Za Zhi, 31 (2), 93-97.

Jang, H.S., Lee, Y.H., Kim, M.B., Chung, J.Y., Seok, H.S. & Baek, G.H. (2018). Fasciocutaneous Propeller Flap Based on Perforating Branch of Ulnar Artery for Soft Tissue Reconstruction of the Hand and Wrist. Clin Orthop Surg., 10 (1), 74-79. doi: 10.4055/cios.2018.10.1.74.

Kimura, T., Ebisudani, S., Osugi, I. & Inagawa, K. (2017). Anatomical Analysis of Cutaneous Perforator Distribution in the Forearm. Plast Reconstr Surg Glob Open. 26, 5 (10), 1550. doi: 10.1097/GOX.0000000000001550.

Pan, Y., Wang, X.X., Hu, J.C., Jin, C., Wei, Y., Lei, J. & Wang, G.Q. (2018). Clinical analysis of repairing the defect of hand with reverse island skin flap of upper carpal cutaneous branches of ulnar artery. Zhongguo Gu Shang., 25, 31 (1), 79-82 doi: 10.3969/j.issn.1003-0034.2018.01.014.

Sop, J.L. & Sop, A. (2018). Open Fracture. Stat Pearls [Internet]. Treasure Island (FL): Stat Pearls Publishing, 18.

Xiao, Z., Yongjun, R., Mingyu, X., Yajun, X., Li, Q., & Heping, Z. (2015). Clinical application of free perforator hypothenar flap for thumb pulp defect. Zhonghua Zheng Xing Wai Ke Za Zhi., 31 (3), 188-191.

Yannascoli, S.M., Thibaudeau, S. & Levin, L.S. (2015). Management of soft tissue defects of the hand. J Hand Surg Am., 40 (6), 1237-1245 doi: 10.1016/j.jhsa.2014.12.037.

Опубліковано
2019-02-05
Як цитувати
Ponomarenko, O. V. (2019). АЛГОРИТМ ВІДНОВЛЕННЯ ПОСТТРАВМАТИЧНИХ УШКОДЖЕНЬ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ. Вісник наукових досліджень, (4), 84-87. https://doi.org/10.11603/2415-8798.2018.4.9812
Номер
Розділ
ХІРУРГІЯ