МІСЦЕ ВНУТРІШНЬОЧЕРЕВНОЇ ГІПЕРТЕРМІЧНОЇ ХІМІОПЕРФУЗІЇ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ПЕРИТОНЕАЛЬНО-ДИСЕМІНОВАНИЙ РАК ШЛУНКА

 • S. I. Kirkilevsky Національний інститут раку
 • I. V. Zhulkevych ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського" https://orcid.org/0000-0001-6053-5910
 • A. A. Mashukov КУ “Одеський обласний онкологічний диспансер”
 • V. E. Maksimovsky Одеський національний медичний університет
 • A. I. Rybin Одеський національний медичний університет
 • O. I. Tkachenko Одеський національний медичний університет
 • R. R. Yarema Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр
 • D. N. Osadchy Одеський національний медичний університет
 • M. A. Ohorchak Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр
 • V. V. Pirogov Одеський національний медичний університет
 • V. A. Linekevich Одеський національний медичний університет
Ключові слова: внутрішньочеревна гіпертермічна хіміоперфузія, канцероматоз черевної порожнини, рак шлунка, циторедуктивна хірургія, перитонеальний індекс канцероматозу, гастректомія, виживання, системна хіміотерапія

Анотація

Виконання поєднання гастректомії (ГЕ), перитонеоектомії (ПЕ) і внутрішньочеревної гіпертермічної хіміоперфузії (ВЧГТХП) при раку шлунка (РШ) є частиною специфічної медичної ідеології, яку впровадила група ентузіастів, об’єднаних під егідою PSOGI ​​(Peritoneal Surface Oncology Group International – Всесвітня медична спільнота з вивчення перитонеального канцероматозу). Очікується, що з часом ГЕ/ПЕ/ВЧГТХП стане стандартом комбінованого лікування хворих на канцероматоз при РШ. У статті представлено досвід Одеського центру реконструктивної та пластичної медицини і Одеського національного медичного університету щодо використання методики внутрішньочеревної гіпертермічної хіміоперфузії (ВЧГТХП або процедури HIPEC), у т.ч. в лікуванні хворих на перитонеально-дисемінований рак шлунка. Коротко представлено огляд деяких етапів розвитку хірургії раку шлунка.

Мета дослідження – вивчити і дослідити виживання хворих на канцероматоз при використанні стандартної внутрішньовенної хіміотерапії і процедури HIPEC.

Матеріали і методи. У дослідження включено 47 осіб, яких прооперовано з приводу канцероматозу очеревини в період 2015–2017 рр. У клініці реконструктивної та пластичної медицини Одеського національного медичного університету. Досліджували тільки радикально або умовно-радикально прооперованих хворих. Середній вік – 54,9 року, чоловіків – 14, жінок – 33. В усіх випадках діагноз було верифіковано гістологічно. Для порівняння виживання хворих після ПЕ/ВЧГТХП було набрано ретроспективну групу порівняння, в яку включили 22 хворих на канцероматоз черевної порожнини, для лікування яких застосовували тільки внутрішньовенну системну хіміотерапію (СХ).

Результати досліджень та їх обговорення. Проведене власне спостереження, засноване на аналізі історій хвороби 47 хворих, яким провели ВЧГТХП при раку шлунка, раку яєчників, колоректальному раку і деяких інших видах злоякісної патології черевної порожнини. Порівнювали виживання хворих після процедури HIPEC і пацієнтів із канцероматозом черевної порожнини, яким виконали тільки внутрішньовенну системну хіміотерапію (СХ). Виживання хворих після виконання циторедуктивних операцій (у статті використано Міжнародну абревіатуру CRS – cytoreductive surgery), в т.ч. з приводу раку шлунка, була незначно гірше, ніж після СХ. Інтерес представляє можлівість індивідуалізації схеми ВЧГТХП з точки зору призначення певного хіміопрепарату. У зв’язку з цим оформлено патент UA 121792 U від 11.12.2017. Машуков А. О., Максімовський В. Є., Четвериков С. Г., Лук’янчук О. В., Осадчий Д. М., Заволока С. О., Роша Л. Г., Пирогов В. В. Спосіб лікування раку шлунка, ускладненого канцероматозом черевної порожнини. При цьому застосовано індівідуальний підхід процедури HIPEC до виконання залежно від експресії того чи іншого маркера в пухлинній тканині. Перед процедурою виконують лапароскопію із забором достатньої кількості матеріалу з пухлинної тканини, з подальшим його імуногістохімічним дослідженням на основні маркера чутливості терапії: TOP2A, ERCC1, TS.

Висновки. З огляду на міжнародні дані й дані деяких вітчизняних онкологічних центрів (Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр), необхідний більш ретельний відбір хворих, ґрунтуючись на значенні перитонеального індексу канцероматозу (PCI – peritoneal carcinomatosis index) і рівні планованої циторедукції.

Посилання

Robinson, J.O., & Chir, M. (1960). The History of Gastric Surgery. Postgrad Med J., 36 (422), 706-713. PMCID: PMC2482051

Billroth, Th. (1877). Ein Beitrag zu den Operationen am Magen. Gastrorrhapie. Wien.med. Wschr., 27, 913.

Billroth, Th. (1881). Open letter to Dr. L. Wittelshofer. Wiener Medizinische Wochenschrift, 31 (1), 162-166.

Pean, J.E. (1879). De l’ablation de tumeurs de l’estomac par la gastrectomie. Gaz. Hop. (Paris), 52, 473.

Von Rydygier, L. (1880). Wyciecie raka odzwiernika zoladkowego smierc w 12 godzinach. Przeglad Lekarsky, 19, 637-640.

Von Rydygier, L. (1882). Die erste Magenresektion beim Magengeschwür. Berlin. klin. Wschr, 19, 39.

Von Rydygier, L. (1882). Bericht über die Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. Zentralblatt für Chirurgie, 9, I98.

Connor, P.S. (1884). Report of a case of complete resection of the stomach. Med News, 45, 578.

Brigham, C.B. (1898). Case of Removal of the Entire Stomach for Carcinoma; Successful Esophagoduodenostomy; Recovery. Boston med. surg. J., 138, 415-419.

Schlatter, C. (1897). Über Ernährung und Verdauung nach vollständiger Entfernung des Magens – Oesophagoenterostomie – beim Menschen. Bruns. Beitr. Klin. Chir., 19, 757-776.

Kaula, W.J. (1896). Teaching watercolor of the components of and final placement of Murphy's button for intestinal surgical anastomosis. OnView: Digital Collections & Exhibits. Retrieved from: http://collections.countway.harvard.edu/onview/items/show/13351.

Nizri, E., Kusamura, S., & Deraco, M. (2018). Blood Transfusion in Cytoreductive Surgery: Better Not at All. Ann Surg Oncol. doi: 10.1245/s10434-018-6814-x.

Foster, J.M., Sleightholm, R., Smith, L., Ceelen, W., Deraco, M., Yildirim, Y., … & Esquivel, J. (2016-2018). Multi-Institution Evaluation of 1,051 Advanced Ovarian Cancer Patients Undergoing Cytoreductive Surgery and HIPEC: An Introduction of the Peritoneal Surface Disease Severity Score. Journal of Surgical Oncology, 114 (7), 779-784 ; 118 (4), 720.

Kusamura, S., González-Moreno, S., Nizri, E., Baratti, D., Guadagni, S., Guaglio, M., … & Deraco, M. (2018). Learning Curve, Training Program, and Monitorization of Surgical Performance of Peritoneal Surface Malignancies Centers. Surg Oncol Clin N Am., 27 (3), 507-517. doi: 10.1016/j.soc.2018.02.009.

Deraco, M., Kusamura, S., & Baratti, D. (2015). Commment on the review entitled "A critical appraisal of hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) in the treatment of advanced and recurrent ovarian cancer" by Chiva L. M. and Gonzalez-Martin A. Gynecol Oncol Rep,. 15, 7-8. doi: 10.1016/j.gore.2015.11.002.

Mehta, S., Schwarz, L., Spiliotis, J., Hsieh, M.C., Akaishi, E.H., Goere, D., … & Kepenekian, V. (2018). PSOGI and BIG-RENAPE Working Groups.Is there an oncological interest in the combination of CRS / HIPEC for peritoneal carcinomatosis of HCC? Results of a multicenter international study. Eur J Surg Oncol., 44 (11), 1786-1792. doi: 10.1016/j.ejso.2018.05.021.

Kopanakis, N., Argyriou, E.O., Vassiliadou, D., Sidera, C., Chionis, M., Kyriazanos, J., … & Spiliotis, J. (2018). Quality of life after cytoreductive surgery and HIPEC: A single centre prospective study. J BUON, 23 (2), 488-493.

Mirnezami, R., Mehta, A.M., Chandrakumaran, K., Cecil, T., Moran, B.J., Carr, N., … & Mirnezami, A.H. (2014). Cytoreductive surgery in combination with hyperthermic intraperitoneal chemotherapy improves survival in patients with colorectal peritoneal metastases compared with systemic chemotherapy alone. British Journal of Cancer, 111 (8), 1500-1508. doi: 10.1038/bjc.2014.419.

Ellison, L.M., Man, Y., Stojadinovic, A., Xin, H., & Avital, I. (2017). Cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in treatment of gastric cancer with peritoneal carcinomatosis. Chinese Journal of Cancer Research, 29 (1), 86-92. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2017.01.10.

Huang, J.Y., Xu, Y.Y., Sun, Z., Zhu, Z., Song, Y.X., Guo, P.T., … & Xu, H.M. (2012). Comparison different methods of intraoperative and intraperitoneal chemotherapy for patients with gastric cancer: a meta-analysis. Asian Pac J Cancer Prev., 13 (9), 4379-4385.

Hultman, B., Lind, P., Glimelius, B., Sundbom, M., Nygren, P., Haglund, U., & Mahteme, H. (2013). Phase II study of patients with peritoneal carcinomatosis from gastric cancer treated with preoperative systemic chemotherapy followed by peritonectomy and intraperitoneal chemotherapy. Acta Oncol., 52 (4), 824-830. doi: 10.3109/0284186X.2012.702925.

Yarema, R., Fetsych, T., Volodko, N., Оhorchak, M., Petronchak, O., Huley, R., … & Glehen, O. (2018). Evaluation of the peritoneal surface disease severity score (PSDSS) in ovarian cancer patients undergoing cytoreductive surgery and HIPEC: Two pathogenetic types based study. J Surg Oncol., 117 (8), 1806-1812. doi: 10.1002/jso.25087.

Clavien, P.A., Barkun, J., de Oliveira, M.L., Vauthey, J.N., Dindo, D., Schulick, R.D., … & Makuuchi, M. (2009). The Clavien-Dindo classification of surgical complications: five-year experience. Ann Surg., 250 (2), 187-196. doi: 10.1097/SLA.0b013e3181b13ca2.

Nakaz “Pro zatverdzhennia protokoliv nadannia medychnoi dopomohy za spetsialnistiu “onkolohiia” vid 17.09.07 r., № 554 MOZ rehlamentuye “Standarty diahnostyky ta likuvannшa onkolohichnykh khvorykh” [The Order “On approval of medical treatment protocols on the specialty “Oncology” dated September 17, 07, No. 554 of the MOH regulates the “Standards of diagnosis and treatment of cancer patients”]. Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MOZ7355.html [in Ukrainian].

Sugarbaker, P.H., Deraco, M., Glehen, O., Helm, C.W., Morris, D.L., & Van der Speeten, K. (2012). Cytoreductive Surgery and Perioperative Chemotherapy for Peritoneal Surface Malignancy: Textbook and Video Atlas (2nd edn.), p. 244. Product ID: CRS102.

Nizri, E., Kusamura, S., & Deraco, M. (2018). Blood Transfusion in Cytoreductive Surgery: Better Not at All. Ann Surg Oncol. doi: 10.1245/s10434-018-6814-x.

Nizri, E., Kusamura, S., Fallabrino, G., Guaglio, M., Baratti, D., & Deraco, M. (2018). Dose-Dependent Effect of Red Blood Cells Transfusion on Perioperative and Long-Term Outcomes in Peritoneal Surface Malignancies Treated with Cytoreduction and HIPEC. Ann Surg Oncol., 25 (11), 3264-3270. doi: 10.1245/s10434-018-6630-3.

Quenet, F., Elias, D., Roca, L., Goere, D., Ghouti, L., & Pocard, M. (2018). A UNICANCER phase III trial of hyperthermic intra-peritoneal chemotherapy (HIPEC) for colorectal peritoneal carcinomatosis (PC): PRODIGE 7. Journal of Clinical Oncology, 36, 18. DOI: 10.1200/JCO.2018.36.18_suppl.LBA3503

Yarema, R., Fetsych, T., Volodko, N., Оhorchak, M., & Glehen, O. (2018). Complete cytoreduction for ovarian cancer: Is it enough for long-term survival? J. Surg. Oncol., 118, 593-594.

Delbrück, H. (2007). and palliation of cancer patients. Springer-Verlag France : Springer. Paris. URL: https: //doi.org/10.1007/978-2-287-72827-3.

Horbunova, V.A., Besova, N.S., & Markovych, A.A. (2011). Likarske likuvannia raku shlunka, kolorektalnoho raku [Medicinal treatment of gastric cancer, colorectal cancer]. Vydavnytstvo: Litterra, Seriya : Praktychni kerivnytstva, p. 21 [in Ukrainian].

Baryshnikov, A.Yu., Bokhyan, B.Yu., Petrovychev, M.M., Stepanova, E.V., & Lichinitser, M.R. (2005). Tymidylat-syntetaza (TS), tymydyn-fosforylaza (TF) i dyhidropirymidyny – dehydrohenaza (DPD) pry sarkomakh miakykh tkanyn: obhruntuvannia perspektyv vykorystannia kapetsytabinu [Thymidilate synthetase (TC), thymidine phosphorylase (TF) and dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD) with soft tissue sarcoma: rationale for the use of capecitabine]. Pytannia onkolohii – Oncology questions, 3, 314-329 [in Ukrainian].

Moliterni, A., Ménard, S., Valagussa, P., Biganzoli, E., Boracchi, P., Balsari, A. … & Bonadonna, G. (2003). HER2 Overexpression and Doxorubicin in Adjuvant Chemotherapy for Resectable Breast Cancer. Journal of Clinical Oncology, 21, 3, 458-462. doi: 10.1200/JCO.2003.04.021.

Nizri, E., Kusamura, S., & Deraco, M. (2018). Blood Transfusion in Cytoreductive Surgery: Better Not at All. Ann Surg Oncol, 73 (14), 1037-1041. doi: 10.1245/s10434-018-6814-x.

Moiseyenko, V.M., Chubenko, V.A., Moiseyenko, F.V., Zhabina, A.S., Gorodnova, T.V., Komarov, Y.I., … & Imyanitov, E.N. (2018). Dose-Dependent Effect of Red Blood Cells Transfusion on Perioperative and Long-Term Outcomes in Peritoneal Surface Malignancies Treated with Cytoreduction and HIPEC. Ann Surg Oncol., 25 (11), 3264-3270. doi: 10.1245/s10434-018-6630-3.

Kriege, M., Jager, A., Hooning, M.J., Huijskens, E., Blom, J., van Deurzen, C.H., … & Seynaeve, C. (2018). A UNICANCER phase III trial of hyperthermic intra-peritoneal chemotherapy (HIPEC) for colorectal peritoneal carcinomatosis (PC): PRODIGE 7. Journal of Clinical Oncology, 36, 18. DOI: 10.1200/JCO.2018.36.18_suppl.LBA3503

Nanda, R., Chow, L.Q., Dees, E.C., Berger, R., Gupta, S., Geva, R., ... & Buisseret, L. (2018). Complete cytoreduction for ovarian cancer: Is it enough for long-term survival? J. Surg. Oncol., 118, 593-594.

Опубліковано
2019-01-31
Як цитувати
Kirkilevsky, S. I., Zhulkevych, I. V., Mashukov, A. A., Maksimovsky, V. E., Rybin, A. I., Tkachenko, O. I., Yarema, R. R., Osadchy, D. N., Ohorchak, M. A., Pirogov, V. V., & Linekevich, V. A. (2019). МІСЦЕ ВНУТРІШНЬОЧЕРЕВНОЇ ГІПЕРТЕРМІЧНОЇ ХІМІОПЕРФУЗІЇ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ПЕРИТОНЕАЛЬНО-ДИСЕМІНОВАНИЙ РАК ШЛУНКА. Вісник наукових досліджень, (4), 13-25. https://doi.org/10.11603/2415-8798.2018.4.9796
Номер
Розділ
ОГЛЯДИ ТА ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ