ПРОГНОСТИЧНИЙ ІНДЕКС ВІДНОВЛЕННЯ СВІДОМОСТІ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ТРИВАЛИМИ ЇЇ РОЗЛАДАМИ ПІСЛЯ ТЯЖКОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ

  • O. V. Kulyk Науково-практичний центр нейрореабілітації “Нодус”, м. Бровари
Ключові слова: кількісна електроенцефалографія, черепно-мозкова травма, посткоматозні порушення свідомості, нелінійний аналіз ЕЕГ, атрактор, динамічна система, ентропія, детермінований хаос, інформаційна розмірність, прогностичний індекс відновлення свідомості

Анотація

В основу роботи покладено результати діагностики, реабілітації та відновного лікування 220-ти хворих із посткоматозними тривалими розладами свідомості після тяжкої черепно-мозкової травми (ЧМТ). Головну увагу приділяють актуальній темі прогнозування відновлення свідомості відповідно до стадій класифікації Т. А. Доброхотової у ході реабілітаційного маршруту. Розкрито особливості 28-ми ключових зведених високоінформативних показників, які використовували для розрахунку прогностичного індексу відновлення свідомості, проведено аналіз маловивчених та спірних донині питань щодо їх кореляції із клінічними показниками переходу від вегетативного статусу до вищих стадій синдромів посткоматозної свідомості. В дослідженні акцентується на тому, що прогностичний індекс відновлення свідомості виконував практичну і визначальну функцію, а не був лише умовою в плануванні тактики подальших реабілітаційних заходів та визначенні їх вірогідної ефективності. На основі отриманих даних зробили висновок про суттєву перевагу нейрофізіологічних методів діагностики (кількісної ЕЕГ) над нейровізуалізуючими (СКТ, МРТ) в прогнозуванні відновлення свідомості після тривалої посттравматичної коми. Найінформативнішою та найчутливішою виявилися група показників нелінійної нейродинаміки та детермінованого хаосу: ентропія, розмірності атракторів, мультифрактальні властивості сигналів ЕЕГ, а також показників кореляційного та спектрального аналізу. Саме ці показники і їх значення утворювали 16 з 28 специфічних індексованих величин, одночасна наявність чи відсутність яких у конкретного хворого на конкретній стадії відновлення свідомості формувала ядро їх прогностичного індексу відновлення, а динаміка змін у часі доклінічно свідчила за напрямок еволюції біоелектричної активності головного мозку, а тому й еквівалентних коркових функцій. Усі інші методи проведеної діагностики були допоміжними і тільки посилювали або послаблювали ймовірний прогноз.

Біографія автора

O. V. Kulyk, Науково-практичний центр нейрореабілітації “Нодус”, м. Бровари
 

Посилання

Vasnev, S.A. (2001). Statistika : ucheb.posobiye [Statistics: study guide]. M. : MGUP, p. 170 [in Russian].

Gorodnik, H.A. (2010). Prognozirovaniye iskhoda krayne tyazheloy cherepno-mozgovoy travmy. Diagnostika smerti mozga [Predicting the outcome of an extremely severe traumatic brain injury. Diagnosis of brain death]. Travma –Trauma, 11, 1, 20-30 [in Russian].

Gorodnik, G.A., Cherniy, V.I., & Lazareva, Ye.V. (2008). Diagnostika smerti mozga u neyrokhirurgicheskikh bolnykh [Diagnosis of brain death in neurosurgical patients]. IV zizd neyrokhirurhiv Ukrainy, 27-30.05.2008 r. – IV Congress of Neurosurgeons of Ukraine, May 27-30, 2008, Dnipropetrovsk, p. 186 [in Ukrainian].

Huk, A.P. (2013). Epidemiolohiia cherepno-mozkovoi travmy v Ukraini [Epidemiology of Craniocerebral Injury in Ukraine]. Materialy V zizdu neirokhirurhiv Ukrainy, Uzhhorod – Materials of the V Congress of Neurosurgeons of Ukraine, Uzhhorod, р. 38, [in Ukrainian].

Dziak, L.A., & Zozulia, O.A. (2016). Poetapnaya model prognoza iskhodov tyazheloy cherepno-mozgovoy travmy [A phased model for predicting the outcomes of severe traumatic brain injury]. Medytsyna nevidkladnykh staniv – Medicine of non-mental stan, 4 (75), 79-82 [in Ukrainian].

Elskyi, V.N., Kardash, A.M., & Horodnyk, H.A. (2004). Patofiziolohiya, diagnostika i intensivnaya terapiya tyazheloy cherepno-mozgovoy travmy: rukovodstvo dlya vrachey [Pathophysiology, diagnosis and intensive care of severe traumatic brain injury: a manual for doctors]. V.Y. Cherniy (Ed.). Donetsk [in Ukrainian].

Zaitsev, O.S., & Carenko, S.V. (2012). Neyroreanimatologiya.Vykhod iz komy (terapiya postkomatoznykh sostoyaniy) [Neuro-reanimatology. Coming out of coma (treatment of post-comatose conditions)]. рр. 7-27, Moskva : Lytass [in Russian].

Zaitsev, O.S., & Carenko, S.V. (2012). Neyroreanimatologiya. Vykhod iz komy (terapiya postkomatoznykh sostojaniyj) [Neuro-reanimatology. Coming out of coma (treatment of post-comatose conditions)]. рр. 24-25, Moskva : Lytass [in Russian].

Kazinec, L.S. (2001). O nekotoryh formalnyh priyemah indeksnogo analiza [On some formal methods of index analysis]. Statistika – Statistics, 12, 27-30 [in Russian].

Kulyk, O.V., & Tretiakova, A.I. (2016). Otsinka informatyvnosti neуrofiziolohichnykh metodiv diahnostyky stanu sensomotornoi systemy khvorykh u pidhostromu periodi tiazhkoі cherepno-mozkovoі travmy [Estimation of informativeness of neurophysiological methods of diagnostics of the state of sensorimotor system of patients in the subacute period of severe craniocerebral trauma]. Ukraіnskyу neуrokhirurhichnyу zhurnal – Ukrainian neurosurgical journal, 1, 67-72 [in Ukrainian].

Meshherjakov, S. (2017). Prognozirovanie iskhodov tyazheloy cherepno-mozgovoy travmy u detey [Prediction of outcomes of severe traumatic brain injury in children]. Candidate’s thesis. Moskvа [in Russian].

Pedachenko, Ye.H. (2013). Suchasni pidkhody ta innovatsiini tekhnolohii v likuvanni cherepno-mozkovoi travmy [Modern approaches and innovative technologies in the treatment of craniocerebral trauma]. Materialy V zizdu neirokhirurhiv Ukrainy, 25-28.06.2013, Uzhhorod, – Materials of the V Congress of Neurosurgeons of Ukraine, June 25-28, 2013, Uzhhorod, рр. 52-53 [in Ukrainian].

Pedachenko, Ye.H., Shlapak, I.P., Huk, A.P., & Pylypenko, M.M. (2007). Cherepno-mozkova travma : suchasni pryntsypy nevidkladnoi dopomohy: navch. metod. posib. [Craniocerebral trauma: modern principles of emergency care : teaching. method. manual]. K. : Varta [in Ukrainian].

Polishhuk, N.E., & Rasskazov, S.Yu. (2000). Unifikaciya obyema diagnostiki i medicinskoy pomoshhi bolnym s cherepno-mozgovoy travmoy [Unification of the volume of diagnostics and medical care for patients with craniocerebral trauma]. Ukraіnskyу neуrokhirurhichnyу zhurnal – Ukrainian Neurosurgical Journal., 1 (9), 73-77 [in Russian].

Novykova, R.Y., Chernyi, V.Y., Horodnyk, H.A., Momot, N.V., & Soloveva, E.M. (1992). Sposob prognozirovaniya postreanimacionnogo perioda [The method of forecasting the post-animation period]. Pat. No. 1809757; 10.10.1992 [in Russian].

Herasymenko, S.S., Holovach, A.V., & Yerina, A.M. (2000). Statіstіka : pidruchn. – Statistics: handbook. S. S. Herasymenka (Ed.). K. : KNEU [in Ukrainian].

Orlov, V.K., Farhat, F.A., & Averochkyn, A.Y. (2002). Tyazhelaya cherepno-mozgovaya travma : struktura oslozhneniy i letalnosti [Severe traumatic brain injury: the structure of complications and mortality]. Materialy ІІІ syezda neyrohirurgov Rossii, 4–8 iyunya, 2002, SPb. – Proceedings of the Third Congress of Neurosurgeons of Russia, June 4–8, 2002, Sankt-Peterburg, рр. 54-55 [in Russian].

Chernij, V.I., Andronova,Y.A., & Chernij, T.V. (2008). Ocenka effektivnosti terapii pri tyazheloy cherepno-mozgovoy travme : metod logarifmicheskih indeksov parametrov kolichestvennoj JeJeG [Evaluation of the effectiveness of therapy in severe traumatic brain injury: the method of logarithmic indices of quantitative EEG parameters]. Mizhnarodnyу nevrolohichnyу zhurnal, International neurological journal, 4 (26), 61-70 [in Russian].

Chernij, V.I., Kardash,A.M., & Gorodnik, G. A. (2003). Principy i metody diagnostiki i intensivnoy terapii tyazheloy cherepno-mozgovoy travmy [Principles and methods of diagnosis and intensive care of severe traumatic brain injury: method. recommend]. Donetsk [in Russian].

Chernij, V.I., Shevchenko, A.I., & Horodnyk, H.A (2000). Holovnyi mozok pry terminalnomu stani. Donetsk : Nauka i osvita [in Ukrainian].

Plum, F., & Posner, J.B. (1985). The Diagnosis of Stupor and Coma. Philadelphia : Davis F. A. Company, рр. 96-100.

Опубліковано
2018-10-29
Як цитувати
Kulyk, O. V. (2018). ПРОГНОСТИЧНИЙ ІНДЕКС ВІДНОВЛЕННЯ СВІДОМОСТІ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ТРИВАЛИМИ ЇЇ РОЗЛАДАМИ ПІСЛЯ ТЯЖКОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ. Вісник наукових досліджень, (3), 80-88. https://doi.org/10.11603/2415-8798.2018.3.9421
Номер
Розділ
НЕВРОЛОГІЯ ТА ПСИХІАТРІЯ