КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ NT PRO-BNP У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА: АНАЛІЗ ДАНИХ ЛІТЕРАТУРИ ТА ВЛАСНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

  • M. V. Hrebenyk ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • L. Yu. Bidovanets ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
Ключові слова: інфаркт міокарда, ремоделювання серця, мозковий натрійуретичний пептид, N-термінальний фрагмент прогормону мозкового натрійуретичного пептиду, виживання, серцева недостатність

Анотація

Статистичні дані останніх років свідчать про те, що однією з основних причин зниження якості життя у хворих, які перенесли інфаркт міокарда (ІМ), є розвиток серцевої недостатності (СН). Ішемічна хвороба серця – превалююча причина смерті в Європі, що забирає щорічно життя у 862 000 чоловіків (19 % від загальної смертності) та в жінок 877 000 (20 % від загальної смертності). В Україні, згідно з ECVDS – 2017, чоловіча смертність становить 59 % від загальної, жіноча – 75 %. Тому оптимізація методів ранньої діагностики та лікування ІМ на сьогодні вкрай важлива в щоденній клінічній практиці.

Мета дослідження – оцінити клінічні переваги визначення Nt pro-BNP у хворих на гострий інфаркт міокарда.

Матеріали і методи. Ми провели оцінку динаміки Nt pro-BNP імуноферментним методом у 58 хворих, на гострий ІМ. Середній вік обстежених становив (62,7±1,07) року. Оцінювали зв’язок показників із перебігом ІМ, післяінфарктним ремоделюванням серця та виживанням хворих.

Результати досліджень та їх обговорення. Кореляційний аналіз, який ми провели, підтвердив дані літератури про вплив на рівень Nt pro-BNP віку (r=0,391; p=0,003), тютюнокуріння (r=0,322; p=0,046). Свідченням зв’язку даного маркера із СН cтала кореляція з частотою серцевих скорочень як в гострий період ІМ, так і через 3 місяці (відповідно r=0,433; p=0,008 і r=0,457; p=0,009). Показники післяінфарктного ремоделювання серця, за даними ехокардіоскопії, чітко корелювали з рівнем Nt pro-BNP, зокрема систолічний розмір лівого шлуночка (ЛШ) (r=394 p=0,022), ступінь систолічного вкорочення ЛШ (r=-0,425; p=0,015) фракція викиду ЛШ (r=-0,352; p=0,044). В динаміці також змінювалася товщина стінок ЛШ та індекс маси міокарда ЛШ (r=0,319; p=0,048 та r=0,361; p=0,028). Важливим підтвердженням прогностичного значення Nt pro-BNP став аналіз виживання пацієнтів після ІМ. Було чітко встановлено збільшення смертей у хворих із перенесеними коронарними подіями та підвищеним рівнем Nt-proBNP (r=0,297; p=0,023).

Висновки. Визначення Nt pro-BNP у клінічній практиці має важливе значення для прогнозування перебігу післяінфарктного періоду. Підвищений рівень NT pro-BNP після виникнення ІМ вказує на розвиток СН, що дозволяє оптимізувати лікування та попередити можливі ускладнення.

Посилання

Wilkins, E., Wilson, L., Wickramasinghe, K., Bhatnagar, P., Rayner, M.N., Townsend, J., … & Burns R. (2017). European Cardiovascular Disease Statistics Edition. British Heart Foundation Centre on Population Approaches for Non-Communicable Disease Prevention Nuffield Department of Population Health, University of Oxford, Health Economics Research Centre, Nuffield Department of Population Health, University of Oxford (www. ehnheart.org).

Kopitsa, N.P., Titarenko, N.V., Belaya, N.V., & Peteneva, L.L. (2011). Prognosticheskaya tsennost mozgovogo natriyureticheskogo peptida u bolnikh ostrim koronarnim sindromom [The prognostic value of the brain natriuretic peptide in patients with acute coronary syndrome]. Mezhdunarodniy meditsinskiy zhurnal – International Medical Journal, 17, 1, 54-57 [in Russian].

York, M.K., Gupta, D.K., Reynolds, C.F., Farber-Eger, E., Wells, Q.S., Bachmann, K.N., … & Wang, T.J. (2018). B-type Natriuretic peptide levels and mortality in patients with and without heart failure. J Am Coll Cardiol, 15, 19, 2079-2088.

Shatkovska, B.V., Renina, R.V., & Soloviy, R.D. (2015). Natriiuretychnyi peptyd pry hostromu koronarnomu syndromi [Natriuretic peptide for acute coronary syndrome]. Young scientists, 9, 24, 2, 99-101.

Gamishayev, D. (2011). Svyaz mezhdu Nt pro-BNP i pokazatelyami tkanevogo doplerovskogo issledovaniya s rasprostranennostyu koronarnoy bolezni serdtsa u bolnykh s nestabilnoy stenokardiyey [The relationship between Nt pro-BNP and tissue Doppler indicators of the study with the prevalence of coronary heart disease in patients with unstable angina.]. Ukrainskii zhurnal klinichnoi ta laboratornoi medytsyny – Ukrainian Journal of Clinical and Laboratory Medicine, 6, 2, 44-48 [in Russian].

Mohan Goyal, B., Sharma, S.M., & Valia, M. (2014). B-type natriuretic peptide level predict extent and severity of coronary artery disease in non-ST elevation acute coronary syndrome and normal left ventricle function. Indian Heart J, 66, 2, 183-187.

Clerico, A., & Passino, C. (2017). Predictive value of Nt pro-BNP in patients with acute myocardial infarction. Clin. Chem. J., 63, 5, 1045-1046.

Sun, T., Wang, L., & Zhang, Y. (2006). Prognostic value of BNP in patients with ACS. Arch. Med. Res, 37, 502-505.

Tsai, S.H., Chu, Y.Y., Hsu, C.W., & Cheng, S.M. (2010). Interpretation and use of natriuretic peptides in non-congestive heart failure settings. Yonsei Med J., 51, 2, 151-163.

Todurov, B.M., Khartanovich, M.V., Khizhnyak, A.A., & Volkova, Yu.V. (2017). Prognosticheskoye znacheniye markerov povrezhdeniya miokarda v perioperatsionnom periode u bolnykh s ostrym koronarnym sindromom pri aortokoronarnom shuntirovanii. Mizhnar. Med. Zhurn – International Medical Journal, 4, 72-78 [in Russian].

Hall, C. (2004). Essential biochemistry and physiology of NT pro-BNP. Eur. J. Heart Fail, 6, 3, 257-260.

Grabowski, M., Filipak K.J., & Karpinski, G. (2004). Serum B -type natriuretic peptide levels on admission predict not only short – term death but also angiographic success of procedure in patients with acute ST-elevation myocardial infarction treated with primary angioplasty. Am. Hear J., 148, 4, 655-662.

Mega, J., Morrow, D.A., & De Lemos, J.A. (2004). B -type natriuretic peptide at presentation and prognosis in patients with ST-segment elevation myocardial infarction: an ENTIRE “TIMI” 23 substudy. J. Am. Coll. Cardiol., 44, 2, 335-339.

He., P.-Ch., Duan, Ch,-Ya., Liu, Yu.-H., Wei, X.-B., & Lin, Sh,-G. (2016). N-terminal pro-brain natriuretic peptide improves the C-ACS risk score prediction of clinical outcomes in patients with ST-elevation myocatdial infarction. BMC Cardiovascular Disord, 16, 255.

Опубліковано
2018-10-10
Як цитувати
Hrebenyk, M. V., & Bidovanets, L. Y. (2018). КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ NT PRO-BNP У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА: АНАЛІЗ ДАНИХ ЛІТЕРАТУРИ ТА ВЛАСНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ. Вісник наукових досліджень, (3), 26-29. https://doi.org/10.11603/2415-8798.2018.3.9348
Номер
Розділ
ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ