ОЦІНКА КЛІНІЧНОГО СТАНУ ТКАНИН ПАРОДОНТА В ОСІБ ІЗ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИМИ РЕАКЦІЯМИ ДЕЗАДАПТАЦІЇ У НАЙБЛИЖЧІ ТЕРМІНИ ЛІКУВАННЯ

  • L. V. Pyasetska ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • M. A. Luchynskiy ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
Ключові слова: пародонт, молодий вік, психофізіологія, гінгівіт, пародонтит, лікування

Анотація

У статті представлено результати оцінки клінічного стану тканин пародонта за даними папілярно-маргінально-альвеолярного індексу в осіб із різними клінічними варіантами реакцій психофізіологічної дезадаптації після застосування лікувально-профілактичних комплексів, які розробили та впровадили автори даної роботи, у найближчі терміни спостереження.

Мета дослідження – оцінити клінічний стан тканин пародонта в осіб молодого віку з різним психофізіологічним станом у найближчі терміни лікування (3–6 місяців) за даними папілярно-маргінально-альвеолярного індексу.

Матеріали і методи. У дослідженні взяли участь 48 пацієнтів із запальними захворюваннями тканин пародонта та 52 осіб із запально-дистрофічними захворюваннями тканин пародонта з різним психофізіологічним станом організму. Для оцінки ефективності запропонованих лікувально-профілактичних комплексів було сформовано дві основні лікувальні підгрупи.

Результати досліджень та їх обговорення. У середньому через 6 місяців після лікування значення папілярно-маргінально-альвеолярного індексу зменшувалось стосовно значень до лікування в першій основній лікувальній підгрупі у 2,0 рази та в другій основній лікувальній підгрупі – у 1,5 раза (р<0,01). В осіб із захворюваннями тканин пародонта з контрольних лікувальних підгруп через 6 місяців спостережень у результаті застосування традиційних лікувальних заходів значення папілярно-маргінально-альвеолярного індексу збільшувалось при усіх типах психофізіологічних реакцій дезадаптації і дорівнювало даним до лікування (р>0,05).

Висновки. Проведені клінічні дослідження переконливо доводять ефективність лікувально-профілактичних комплексів при лікуванні захворювань тканин пародонта у пацієнтів основних лікувальних підгруп, які ми запропонували, що підтверджено зниженням інтенсивності запальних процесів у тканинах пародонта за даними папілярно-маргінально-альвеолярного індексу в найближчі терміни спостережень.

Посилання

Khomyk, M.I., Melnychuk, G.M., & Kovalchuk, L.Ye. (2016). Perspektyvy doslidzhennia spadkovoi skhylnosti do vynyknennia i rozvytku heneralizovanoho parodontytu [Prospects for investigation of hereditary predisposition to the appearance and development of generalized periodontitis]. Klinichna stomatolohiia – Clinical Dentistry, 3, 28-33 [in Ukrainian]. DOI 10.11603/2311-9624.2016.4.7232

Kutelmakh, O.I. (2013). Metod likuvannia heneralizovanoho parodontytu iz zastosuvanniam nanorozmirnoi kompozytsii Metroksan I heliu Kholisal [Treatment of generalized periodontitis with theuse of nanosized composition Metroxane and Kholisal gel]. Visnyk Vinnytskoho natsionalnoho medychnoho universytetu – Bulletin of the Vinnytsia National Medical University, 17 (1), 176-179 [in Ukrainian].

Duriahina, L.Kh., Kosenko, K.M., & Verbenko, V.A. (2013). Efektyvnist kompleksnoi terapiii profilaktyky zakhvoriuvan parodonta u viddaleni terminy sposterezhennia za danymy psykholohichnoho obstezhennia patsiientiv [The effectiveness of complex therapy and prophylaxis of periodontal diseases in the long-term observation of the data of psychological examination of patients].Visnyk stomatolohii – Bulletin of Dentistry, 3, 24-29 [in Ukrainian].

Luchynskyi, М.А., Pyasetska, L.V., & Luchynska, Yu.I. (2018). Parodontalnyi status osib molodoho viku zalezhno vid psykhofiziolohichnoho stanu [The periodontal status of young age persons depending on the psychophysiological state]. Klinichna stomatolohiia – Clinical Dentistry, 2, 21-25 [in Ukrainian]. DOI 10.11603/2311-9624.2018.2.8988

Altay, U., Gurgan, C.A., & Agbaht, K. (2013). Changes in inflammatory and metabolic parameters after periodontal treatment in patients with and without obesity. Journal of Periodontology, 84, 13-23. DOI 10.1902/jop.2012.110646

Nascimento, G.G., Leite, F.R., Correa, M.B., Peres, M.A., & Demarco, F.F. (2016). Does periodontal treatment have an effect on clinical and immunological parameters of periodontal disease in obese subjects? A systematic review and meta-analysis. Clinical oral investigations, 20 (4), 639-647. DOI https://doi.org/10.1007/s00784-015-1678-y

Lychkovska, O.L., & Melnychuk, G.M. (2017). Dynamika pro- i antyoksydantnykh pokaznykiv pry zastosuvanni fotodynamoterapii u kompleksnomu likuvanni khvorykh na heneralizovanyy parodonty [Dynamics of pro- and antioxidant values using the photodynamic therapy in complex treatment of patients with the generalized periodontitis]. Visnyk stomatolohii – Bulletin of Dentistry, 1, 17-21. [in Ukrainian].

Опубліковано
2018-10-12
Як цитувати
Pyasetska, L. V., & Luchynskiy, M. A. (2018). ОЦІНКА КЛІНІЧНОГО СТАНУ ТКАНИН ПАРОДОНТА В ОСІБ ІЗ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИМИ РЕАКЦІЯМИ ДЕЗАДАПТАЦІЇ У НАЙБЛИЖЧІ ТЕРМІНИ ЛІКУВАННЯ. Вісник наукових досліджень, (3), 102-105. https://doi.org/10.11603/2415-8798.2018.3.9333
Номер
Розділ
Стоматологія