ТРУДНОЩІ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ СКЛЕРОДЕРМОПОДІБНОГО ПАРАНЕОПЛАСТИЧНОГО СИНДРОМУ Й СИСТЕМНОЇ СКЛЕРОДЕРМІЇ ЯК ФАКТОРА ОНКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ

  • I. Yu. Holovach Клінічна лікарня “Феофанія” Державного управління справами, м. Київ
  • Ye. D. Yehudina ДЗ “Дніпропетровська державна медична академія” МОЗ України, м. Дніпро
Ключові слова: рак, склеродермія, паранеопластичний процес

Анотація

Системна склеродермія (ССД) – автоімунне захворювання сполучної тканини, що характеризується прогресуючим фіброзом шкіри та внутрішніх органів. Характерні клінічні ознаки ССД можуть маскувати онкологічні захворювання, а паранео­пластичний процес, у свою чергу, маскується симптомами ССД.

Мета дослідження – показати необхідність диференційної діагностики склеродермоподібного паранеопластичного синдрому та ССД як фактора онкологічного ризику.

Матеріали і методи. Проведено огляд та аналіз даних науково-медичної літератури.

Результати досліджень та їх обговорення. Імунні реакції, що беруть участь у патогенезі ССД, можуть сприяти розвитку онкологічної патології; тому пацієнти з факторами ризику розвитку захворювання вимагають спостереження за можливим розвитком неопластичного процесу. Пацієнти з ССД і аутоантитілами до РНК-полімерази III мають значний ризик розвитку раку. Ризик канцерогенезу найвищий у перший рік після постановки діагнозу ССД. З іншого боку, симптоми ССД можуть бути маскою різних видів раку. Паранеопластичний склеродермоподібний синдром, безпосередньо не пов’язаний з первинною пухлиною і її метастазами, а зумовлений складними вторинними запально-дегенеративними змінами системного, локального або дистантного характеру, часто перебігають у вигляді проявів “перехрещення” (overlap) ревматичного та пухлинного захворювань. Передбачається, що ракові клітини можуть індукувати синтез речовини, що ініціює фіброз шкіри і внутрішніх органів. Диференціація між ідіопатичною формою ССД, склеродермоподібним паранеопластичним синдромом і розвитком раку на тлі ССД спричиняє безліч труднощів. У статті представлено аналіз диференційно-діагностичних заходів, пропонується схема скринінгу для ведення пацієнтів із діагнозом ССД, які перебувають у групі ризику розвитку малігнізації.

Висновки. Результати аналізу джерел літератури доводять актуальність поглибленого вивчення пацієнта із вперше виявленими склеродермоподібним синдромом, особливо в похилому віці.

Посилання

Pattanaik, D., Brown, M., Postlethwaite, B., & Arnold, E. (2015). Pathogenesis of Systemic Sclerosis Postlethwaite. Front Immunol., 6, 272. doi: 10.3389/fimmu.2015.00272

Jimenez, S.A. (2016). Endothelial to mesenchymal transition (EndoMT) in the pathogenesis of Systemic Sclerosis-associated pulmonary fibrosis and pulmonary arterial hypertension. Myth or reality? Matrix biology: journal of the International Society for Matrix Biology,1, 51-55 DOI: 10.1016/j.matbio.2016.01.012.

Hochberg, M., Silman, A.J., Smolen, J., Weinblatt, M., & Weisman, M. (2010). Rheumatology (5th ed). Philadelphia, PA : Mosby, p. 2228.

Magno, C.H., Matos, N., Costa, R., & Takahashi, F. (2017). Incidence and prevalence of systemic sclerosis in Campo Grande, State of Mato Grosso do Sul, Brazil. Rev bras reumatol., 57 (2), 107-114. doi.org/10.1016/j.rbre.2016.09.005

Barnes, J., & Mayes, M.D. (2012). Epidemiology of systemic sclerosis: incidence, prevalence, survival, risk factors, malignancy, and environmental triggers. Curr Opin Rheumatol, 24 (2), 165-170. doi: 10.1097/BOR.0b013e32834ff2e8.

Van den Hoogen, F., Khanna, D., Fransen, J., Baron, M., Tyndall, A., Matucci-Cerinic, M., & Naden, R.P. (2013). 2013 classification criteria for systemic sclerosis: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism Collaborative Initiative. Ann Rheum Dis., 72 (11), 1747-1755. doi: 10.1136/annrheumdis-2013-204424

Shah, A., & Rosen, A. (2011). Cancer and systemic sclerosis: novel insights into pathogenesis and clinical implications. Curr. Opin. Rheumatol., 23, 530-535. doi: 10.1097/BOR.0b013e32834a5081.

Shah, A.A., Rosen, A., Hummers, L., Wigley, F., & Casciola-Rosen, L. (2010). Close temporal relationship between onset of cancer and scleroderma in patients with RNA polymerase I/III antibodies. Arthritis Rheum., 62 (9), 2787-2795. doi: 10.1002/art.27549

Olesen, A.B., Svaerke, C., Farkas, D.K., & Sørensen, H.T. (2010). Systemic sclerosis and the risk of cancer: a nationwide population-based cohort study. Br J Dermatol., 163, 800-806.

Siau, K., Laversuch, C.J., Creamer, P., & O’Rourke, K.P. (2011). Malignancy in scleroderma & patients from south west England: a population-based cohort study. Rheumatol. Int., 31, 641-645.

Pia, M., Fonseca, C., Hellmich, M., Shah, A.A., Chighizola, C., Denton, C.P., & Ong, V.H. (2014). Association of anti-RNA polymerase III autoantibodies and cancer in scleroderma Arthritis Res Ther., 16 (1), R53. doi: 10.1186/ar4486

Onishi, A., Sugiyama, D., Kumagai, S., & Morinobu, A. (2013). Cancer incidence in systemic sclerosis: meta-analysis of population-based cohort studies. Arthritis and rheumatism, 65 (7), 1913-1921.

Zhang, J.Q., Wan, Y.N., Peng, W.J., Yan, J.W., Li, B.Z., Mei, B., … & Wang, J. (2013). The risk of cancer development in systemic sclerosis: a meta-analysis. Cancer epidemiology, 37 (5), 523-527.

Bonifazi, M., Tramacere, I., Pomponio, G., Gabrielli, B., Avvedimento, E.V., La Vecchia, … & Gabrielli, A. (2013). Systemic sclerosis (scleroderma) and cancer risk: systematic review and meta-analysis of observational studies. Rheumatology, 52 (1), 143-154.

Shah, A.A., Hummers, L.K., Casciola-Rosen, L., Visvanathan, K., Rosen, A., Wigley, F.M. (2015a). Examination of autoantibody status and clinical features associated with cancer risk and cancer-associated scleroderma. Arthritis & rheumatology, 67 (4), 1053-1061.

Shah, A., & Rosen, L.R. (2015b). Cancer and Scleroderma: A Paraneoplastic Disease with Implications for Malignancy Screening. Curr. Opin. Rheumatol., 27 (6), 563-570. doi: 10.1097/BOR.0000000000000222

Bernal-Bello, D., García de Tena, J., Guillén-del Castillo, A., Selva-O'Callaghan, A., Callejas-Moraga, E.L., Marín-Sánchez, A.M., … & Simeón-Aznar, C.P. (2017). Novel risk factors related to cancer in scleroderma. Autoimmunity Reviews, 16 (5), 461-468. doi.org/10.1016/j.autrev.2017.03.012

Szekanecz, É., Szamosi, S., Horváth, Á., Németh, Á., Juhász, B., Szántó, J., … & Szekanecz, Z. (2012). Malignancies associated with systemic sclerosis. Autoimmun. Rev.,11 (12), 852-855. doi: 10.1016/j.autrev.2012.02.021.

Kang, K.Y., Yim, H.W., Kim, I.J., Yoon, J.U., Ju, J.H., Kim, H.Y., & Park, S.H. (2009). Incidence of cancer among patients with systemic sclerosis in Korea: results from a single centre. Scandinavian journal of rheumatology, 38 (4), 299-303.

Wipff, J., Allanore, Y., Soussi, F., Terris, B., Abitbol, V., Raymond, J., … & Kahan, A. (2005). Prevalence of Barrett's esophagus in systemic sclerosis. Arthritis Rheum., 52 (9), 2882-2888.

Cavazza, A., Caballeria, L., Floreani, A., Farinati, F., Bruguera, M., Caroli, D., & Pares´, A. (2009). Incidence, risk factors, and survival of hepatocellular carcinoma in primary biliary cirrhosis: comparative analysis from two centers. Hepatology,50 (4), 1162-1168.

Trivedi, P.J., Lammers, W.J., van Buuren, H.R., Parés, A., Floreani, A., Janssen, H.L., … Hirschfield, G.M. (2015). Stratification of hepatocellular carcinoma risk in primary biliary cirrhosis: a multicentre international study. Gut, 20, 21.

Faurschou, M., Sorensen, I.J., Mellemkjaer, L., Loft, A.G., Thomsen, B.S., Tvede, N., & Baslund, B. (2008). Malignancies in Wegener's granulomatosis: incidence and relation to cyclophosphamide therapy in a cohort of 293 patients. The Journal of rheumatology, 35 (1), 100-105.

Monach, P.A., Arnold, L.M., & Merkel, P.A. (2010). Incidence and prevention of bladder toxicity from cyclophosphamide in the treatment of rheumatic diseases: a data-driven review. Arthritis Rheum, 62 (1), 9-21.

Khoury, L.E., & Mosak, J. (2016). Systemic Sclerosis and Malignancy: A Review of Current Data. J Clin Med Res., 8 (9), 625-632. doi: 10.14740/jocmr2606w

Bessis, D., Legouffe, E., & Guilhou, J.J. (2004). Gemcitabine-associated scleroderma-like changes of the lower extremities. Journal of the American Academy of Dermatology, 51 (2), S73-76.

De Angelis, R., Bugatti, L., Cerioni, A., Del Medico, P., & Filosa, G. (2003). Diffuse scleroderma occurring after the use of paclitaxel for ovarian cancer. Clinical rheumatology, 22 (1), 49-52.

Ioannou, Y., & Isenberg, D.A. (2000). Current evidence for the induction of autoimmune rheumatic manifestations by cytokine therapy. Arthritis Rheum, 43 (7), 1431-1442.

Sachsman, S.M., Haydel, D.M., & Kim, C.N. (2016). First reported case of postirradiation pseudosclerodermatous panniculitis after stereotactic body radiation therapy for the treatment of non-small cell lung cancer. Am. J. Dermatopathol., 38 (2), 144-147.

Zeineddine, N., Khoury, L.E., & Mosak, J. (2016). Systemic Sclerosis and Malignancy: A Review of Current Data. J Clin Med Res., 8 (9), 625-632. doi: 10.14740/jocmr2606w.

Hébant, B., Miret, N., & Berthelot, L. (2016). Generalized pruritus preceding paraneoplastic neuropathy. J. Clin. Neurosci., 26, 156-157.

Pileckyte, M., Baliūnaite, R., & Tamulaitiene, V. (2008). Paraneoplastic rheumatic syndromes. Medicina, 39 (5), 443-447.

Picano, E., Semelka, R., Ravenel, J., & Matucci-Cerinic, M. (2014). Rheumatological diseases and cancer: the hidden variable of radiation exposure. Ann. Rheum. Dis., 73 (12), 2065-2068.

Sanges, S., Guerrier, T., Launay, D., Lefèvre, G., Labalette, M., Forestier, A., … & Dubucquoi, S. (2017). Role of B cells in the pathogenesis of sclerosis. Rev Med Interne, 38 (2), 113-124. doi: 10.1016/j.revmed.2016.02.016

Yoshizaki, A. (2016). B lymphocytes in systemic sclerosis: Abnormalities and therapeutic targets. Journal of Dermatology, 43 (1), 39-45. doi: 10.1111/1346-8138.13184

Wang, Y., Yang, Y., Luo, Y., Yin, Y., Wang, Q., Li, Y., … & Xiao, R. (2013). Aberrant histone modification in peripheral blood B cells from patients with systemic sclerosis. Clinical Immunology, 149 (1), 46-54. doi: 10.1016/j.clim.2013.06.006.

Опубліковано
2018-09-05
Як цитувати
Holovach, I. Y., & Yehudina, Y. D. (2018). ТРУДНОЩІ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ СКЛЕРОДЕРМОПОДІБНОГО ПАРАНЕОПЛАСТИЧНОГО СИНДРОМУ Й СИСТЕМНОЇ СКЛЕРОДЕРМІЇ ЯК ФАКТОРА ОНКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ. Вісник наукових досліджень, (3), 13-18. https://doi.org/10.11603/2415-8798.2018.3.9267
Номер
Розділ
ОГЛЯДИ ТА ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ