ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ У ЖІНОК ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРІОДУ З ПОРУШЕННЯМИ МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ТА ДИСЛІПІДЕМІЄЮ

 • N. I. Yarema ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
 • N. V. Pasiechko ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
 • L. V. Radetska ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
 • I. P. Savchenko ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
 • A. O. Bob ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
 • I. V. Smachylo ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
 • M. Ye. Gavryliuk ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
 • L. V. Naumova ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
 • A. I. Homitska ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
 • T. I. Krytskyi ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
 • O. I. Kotsyuba ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
Ключові слова: гіпертонічна хвороба, постменопауза, мінеральна щільність кісток, дисліпідемія

Анотація

Актуальність проблеми зумовлена виявленням зв’язку порушень ліпідного і мінерального обміну із зростанням ризику смертності у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями.

Мета дослідження – вивчити особливості мінеральної щільності кісткової тканини, ліпідного спектра та пероксидного окиснення ліпідів та активності антиоксидантної системи у жінок із гіпертонічною хворобою в постменопаузальному періоді.

Матеріали і методи. Обстежено 193 пацієнтки із гіпертонічною хворобою ІІ стадії віком від 45 до 62 років. До першої (основної) групи увійшло 137 пацієнток (70,9 %) у постменопаузальному періоді, другу (групу порівняння) склали 56 (29,1 %) жінок зі збереженою менструальною функцією. Контрольну групу становили 30 здорових жінок, з яких 19 (63,3 %) були у постменопаузальному періоді та 11 (36,7 %) – зі збереженою менструальною функцією. Усім обстеженим було проведено двофотонну рентгенівську денситометрію, дослідження ліпідного спектра і показників ліпопероксидації.

Результати досліджень та їх обговорення. У пацієнток постменопаузального періоду із гіпертонічною хворобою показники мінеральної щільності кісткової тканини достовірно нижчі, порівняно з контрольною групою жінок без артеріальної гіпертензії, відповідно на 11,3 (p<0,05) і на 14,4 % (p<0,05), що може бути зумовлено негативним впливом саме артеріальної гіпертензії на кісткову тканину. В пацієнток із гіпертонічною хворобою у постменопаузальному періоді виявлено кореляційну залежність між коефіцієнтом атерогенності й тривалістю менопаузи (r=0,40, p<0,01), а також обернену кореляційну залежність між ко­ефіцієнтом атерогенності й віком настання менопаузи (r=-0,27, p<0,01). При збільшенні тривалості менопаузи виявлено більш високі показники процесів ліпопероксидації із одночасним зниженням активності антиоксидантних ферментів.

Висновки. Незалежними предикторами прогресування остеопорозу в пацієнток із гіпертонічною хворобою є давність артеріальної гіпертензії, а також сам факт настання менопаузи і тривалість постменопаузального періоду. Чим раніше настає менопауза у жінок із гіпертонічною хворобою, тим швидше прогресує атерогенність ліпідів плазми крові, з достовірно вищими показниками ліпопероксидації і зниженням антиоксидантного захисту.

Посилання

Yarema, N.I. (2008). Esentsialna hipertenziia u zhinok u period postmenopauzy: osoblyvosti kaltsiievoho obminu ta stanu mineralnoi shchilnosti kistkovoi tkanyny [Essential hypertension in postmenopausal women: peculiarities of calcium metabolism and bone mineral density state]. Ukrainskyi kardiolohichnyi zhurnal – Ukrainian Cardiology Journal, 4, 53-56 [in Ukrainian].

Herber-Gast, G.C.M., Brown, W.J., & Mishra, G.D. (2015). Hot flushes and night sweats are associated with coronary heart disease risk in midlife: a longitudinal. BJOG: An international Journal of Obstetrics and Gynaecology, 122 (11), 1560-1567.

Jamshed, N., Ozair, F.F., Aggarwal, P., & Ekka, M. (2014). Alzheimer disease in post-menopausal women: Intervene in the critical window period. Journal of Mid-Life Health, 5 (1), 38-40.

Kim, J.-M., Kim, T.-H., Lee, H.-H., Lee, S.H., & Wang, T. (2014). Postmenopausal Hypertension and Sodium Sensivity. J. Menopausal Med., 20 (1), 1-6.

Goodman, N.F., Cobin, R.H., & Ginzburg, S.B. (2011). American Association of Clinical Endocrynologists Medical Guidelines for Clinical Practice for the Diagnosis and Treatment of Menopause: executive summary of recommendations. Endocr. Pract., 17 (6), 949-954.

Robac-Cholubek, D., Wdowiak, A., Makara-Studzinska, M., & Karzchynska, E. (2014). Perception and degree of acceptance of menopause-related changes in various spheres of life by postmenopausal women. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 21 (3), 666-669.

Tsuda, K., Nishio, I., & Masuyama, Y. (2016). Bone mineral density in women with essential hypertension. Am. J. Hypertens., 14, 704-707.

Uyama, O., Yoshimoto, Y., Yamamoto, Y., & Kawai, A. (2017). Bone changes and carotid atherosclerosis in postmenopausal women. Stroke, 28, 1730-1732.

Опубліковано
2018-10-29
Як цитувати
Yarema, N., Pasiechko, N., Radetska, L., Savchenko, I., Bob, A., Smachylo, I., Gavryliuk, M., Naumova, L., Homitska, A., Krytskyi, T., & Kotsyuba, O. (2018). ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ У ЖІНОК ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРІОДУ З ПОРУШЕННЯМИ МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ТА ДИСЛІПІДЕМІЄЮ. Вісник наукових досліджень, (3), 53-57. https://doi.org/10.11603/2415-8798.2018.3.9252
Номер
Розділ
ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ