ДЕЯКІ АСПЕКТИ КОРЕКЦІЇ ЛІПІТЕНЗІЇ – НОВОЇ ПРОБЛЕМИ У СУЧАСНІЙ КАРДІОЛОГІЇ

Автор(и)

  • L. V. Radetska ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • N. I. Yarema ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • I. V. Smachylo ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • A. O. Bob ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • Z. P. Mandzii ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • A. I. Khomitska ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • I. P. Savchenko ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • L. V. Naumova ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”

DOI:

https://doi.org/10.11603/2415-8798.2018.3.9204

Ключові слова:

артеріальна гіпертензія, холестерин, ліпопротеїни

Анотація

Ліпітензія – це сучасний термін, що описує адитивний вплив артеріальної гіпертензії та гіперхолестеринемії на ризик серцево-судинних захворювань (ССЗ). Згідно з епідеміологічними дослідженнями, понад 50 % пацієнтів з артеріальною гіпертензією (АГ) мають гіперліпідемію.

Мета дослідження – оцінити ефективність сучасної антигіпертензивної терапії у поєднанні зі статинотерапією та урсодезоксихолевою кислотою (УДХК) у хворих із ліпітензією (АГ та гіперхолестеринемією).

Матеріали і методи. Обстежено 36 пацієнтів із гіпертонічною хворобою (ГХ) ІІ стадії 2–3 ступенів та гіперхолестеринемією, яким на тлі потрійної антигіпертензивної терапії (валсартан, амлодипін, тіазидний діуретик), аторвакору, урсохолу проводили комплексне клінічне дослідження, моніторування артеріального тиску (АТ) та ліпідного метаболізму.

Результати досліджень та їх обговорення. Результати моніторування АТ свідчать про сприятливий вплив лікування на добовий профіль АТ: через 2 місяці терапії зареєстровано достовірне зниження середньодобового систолічного та діастолічного артеріального тиску. Під впливом аторвастатину та урсохолу відбулось поліпшення показників ліпідного обміну, що проявлялось достовірним зниженням рівня загального холестерину та холестерину ліпопротеїнів низької щільності, зростанням вмісту ліпопротеїнів високої щільності.

Висновки. У статті обґрунтовано поєднане використання потрійної антигіпертензивної терапії, статинотерапії та урсохолу в пацієнтів із ліпітензією, особливо у клінічних випадках, при яких необхідно обмежити дозування статинів з точки зору поліпшення прогнозу хворих на ГХ за рахунок синергізму антигіпертензивного та ліпідознижувального потенціалів і плейотропних ефектів цих препаратів, дія яких направлена на сповільнення прогресування ГХ і атеросклерозу.

Біографія автора

L. V. Radetska, ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-09

Як цитувати

Radetska, L. V., Yarema, N. I., Smachylo, I. V., Bob, A. O., Mandzii, Z. P., Khomitska, A. I., … Naumova, L. V. (2018). ДЕЯКІ АСПЕКТИ КОРЕКЦІЇ ЛІПІТЕНЗІЇ – НОВОЇ ПРОБЛЕМИ У СУЧАСНІЙ КАРДІОЛОГІЇ. Вісник наукових досліджень, (3), 49–52. https://doi.org/10.11603/2415-8798.2018.3.9204

Номер

Розділ

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ