КОМОРБІДНА ПАТОЛОГІЯ У ХВОРИХ З ОЖИРІННЯМ ІІІ СТУПЕНЯ В ДИНАМІЦІ ЗНИЖЕННЯ МАСИ ТІЛА ПІСЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОШЛУНКОВОГО БАЛОНА ТА ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ РУКАВНОЇ РЕЗЕКЦІЇ ШЛУНКА

Автор(и)

  • F. G. Nazirov ГУ “Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени ак. В. Вахидова”, Республика Узбекистан
  • Sh. Kh. Khashimov ГУ “Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени ак. В. Вахидова”, Республика Узбекистан
  • Z. R. Khaybullina ГУ “Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени ак. В. Вахидова”, Республика Узбекистан
  • U. M. Makhmudov ГУ “Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени ак. В. Вахидова”, Республика Узбекистан

DOI:

https://doi.org/10.11603/2415-8798.2018.3.9203

Ключові слова:

коморбідність, ожиріння, зменшення маси тіла, внутрішньошлунковий балон, лапароскопічна рукавна резекція шлунка

Анотація

Витрати на медичне обслуговування людей з ожирінням значно більші, ніж для людей із нормальною масою тіла.

Мета дослідження – проаналізувати коморбідні стани у людей з ожирінням III ступеня та їх динаміку після встановлення внутрішньошлункового силіконового балона (ВШБ) та лапароскопічної рукавної резекції шлунка (ЛРРШ), що сприяють зниженню маси тіла.

Матеріали і методи. Обстежено 20 пацієнтів (16 жінок та 4 чоловіки) віком 19–55 років, яких шпиталізували в ДУ “Республіканський спеціалізований науково-практичний медичний центр хірургії імені акад. В. Вахідова" у 2016–2018 рр. Усім пацієнтам діагностовано ожиріння III ступеня (за WOG, 2011). Коморбідність оцінювали за рекомендаціями С. В. Недогода (2016); метаболічне здоров’я – за шкалою Cardiometabolic Disease Staging (Guo, 2015).

Результати досліджень та їх обговорення. Встановлено, що ожиріння III ступеня (ІМТ (49,4±2,5) кг/м2) асоціюється з дисліпідемією/гіпертригліцеридемією у 85 %; цукровим діабетом 2 (ЦД2)/переддіабетом – у 50 %, артеріальною гіпертензією (АГ) в – 45 %; неалгокогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП) – в 35 % випадків. ЛРРШ та ВШБ дозволяють досягнути зниження ІМТ на 21,1 и 16,2 % від вихідних даних відповідно (p>0,05); при цьому коморбідність переддіабетом знижується у 2 рази, АГ – у 3 рази; дисліпідемією – в 1,9 раза; зниження НАЖХП – у 1,8 раза через 6 місяців після втручання. ЛРРШ та ВШБ також покращують показники за шкалою Cardiometabolic Disease Staging, при цьому нульовий кардіометаболічний ризик зафіксовано у 35 % пацієнтів, а в решти – перехід у більш легку стадію. Зниження маси тіла та коморбідності в результаті ЛРРШ та застосування ВШБ супроводжуються достовірним зниженням прозапальних цитокінів ІЛ-6, ФНП-α та СРБ.

Висновки. Застосування ЛРРШ та ВШБ дозволяє достовірно ефективно знизити масу та коморбідність через 6 місяців після втручання.

Біографія автора

F. G. Nazirov, ГУ “Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени ак. В. Вахидова”, Республика Узбекистан

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-05

Як цитувати

Nazirov, F. G., Khashimov, S. K., Khaybullina, Z. R., & Makhmudov, U. M. (2018). КОМОРБІДНА ПАТОЛОГІЯ У ХВОРИХ З ОЖИРІННЯМ ІІІ СТУПЕНЯ В ДИНАМІЦІ ЗНИЖЕННЯ МАСИ ТІЛА ПІСЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОШЛУНКОВОГО БАЛОНА ТА ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ РУКАВНОЇ РЕЗЕКЦІЇ ШЛУНКА. Вісник наукових досліджень, (3), 19–25. https://doi.org/10.11603/2415-8798.2018.3.9203

Номер

Розділ

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ