ТИРЕОЇДНИЙ СТАТУС У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ПОЗАЛІКАРНЯНУ ПНЕВМОНІЮ

  • O. D. Kibar ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • H. A. Pavlyshyn ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
Ключові слова: позалікарняна пневмонія, тиреоїдний статус, щитовидна залоза, синдром эутиреоидной патології рівень вільного трийодтироніну.

Анотація

Позалікарняна пневмонія дитячого віку є однією з актуальних проблем педіатрії. Попри те, що в останні десятиліття були досягнуті вражаючі результати в розумінні патогенезу пневмонії, відбувається збільшення числа хворих на пневмонію з тяжкою формою, що вимагає тривалої госпіталізації і значних фінансових витрат. Усе це обґрунтовує доцільність пошуку нових маркерів тяжкої форми пневмонії у дітей.

Мета дослідження – вивчити зміни функціонального стану щитоподібної залози залежно від тяжкості запального процесу при позалікарняній пневмонії у дітей шкільного віку.

Матеріали і методи. Було обстежено 50 дітей у віці 6–14 років із позалікарняною пневмонією. Усім пацієнтам проводили клініко-лабораторне та інструментальне обстеження відповідно до критеріїв діагностики пневмонії і оцінки тяжкості стану. Окремо досліджували стан щитоподібної залози шляхом проведення ультразвукового обстеження. Функціональну активність тиреоїдної системи оцінювали за допомогою визначення в крові рівнів вільного тироксину (вT4), вільного трийодтироніну (вT3) і тиреотропного гормону (ТТГ).

Результати досліджень та їх обговорення. У статті наведено лабораторні показники стану тиреоїдного статусу дітей із позалікарняною пневмонією середнього ступеня тяжкості й тяжкого ступеня при госпіталізації у стаціонар і в динаміці на 21 добу від початку захворювання. Усі дані зіставляли з результатами обстежень групи контролю. Отримані результати дають можливість стверджувати, що при тяжкому ступені позалікарняної пневмонії у дітей відбувається транзиторна зміна гормонального статусу тиреоїдної системи, таким, як зниження рівня вТ3 і підвищення концентрації ТТГ в крові, без структурних змін самої щитоподібної залози. Це, у свою чергу, призводить до формування синдрому еутиреоїдної патології. У динаміці, на 21 добу від початку захворювання спостерігалася нормалізація спочатку змінених рівнів вT3 і ТТГ в крові. Під впливом лікування пневмонії відзначалася стабілізація стану хворих дітей і нормалізація тиреоїдного статусу. Концентрація вТ3 менше 3,41 пмоль/л є додатковим маркером тяжкості пневмонії у дітей.

Висновки. У пацієнтів із позалікарняною пневмонією тяжкого ступеня транзиторно розвивався синдром псевдодисфункції щитоподібної залози (тип 1, тип 5); одними з перспективних маркерів тяжкого ступеня позалікарняної пневмонії є гормони щитоподібної залози; тяжкий ступінь позалікарняної пневмонії (ПП) у дітей шкільного віку призводить до гормонального дисбалансу тиреоїдної системи, але без структурних змін самої залози.

Біографія автора

O. D. Kibar, ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
 

Посилання

Sorokman, T.V. (2016). Hipotyreoz i netyreoidni somatychni zakhvoriuvannia u pidlitkiv [Hypothyroidism and non-thyroid syndrome in adolescents]. Mezhdunarodnyy éndokrynolohycheskyy zhurnal – International Endocrinology Journal, 1 (73), 25–28 [in Ukrainian].

Todoriko, L.D. & Myhaylyuk, L.D. (2013). Tyreoidna aktyvnist za spetsyfichnykh i nespetsyfichnykh infiltratyvnykh zmin u leheniakh [Thyroid activity for special and non-specific infiltrative changes in the lungs]. Tuberkuloz, lehenevi khvoroby, VIL-infektsiya – Tuberculosis, pulmonary diseases, HIV-infection, 3 (14), 49-54 [in Ukrainian].

De Groot, L. (2006). Non-thyroidal illness syndrome is a manifestation of hypothalamic-pituitary dysfunction, and in view of current evidence, should be treated with appropriate replacement therapy. Crit. Care Clin., (22), 57-86.

Fliers, E., Bianco, A., Langouche, L. & Boelen, A. (2015). Thyroid function in critically ill patients. Lancet Diabetes Endocrinol., (3), 816-825.

Mancini, A., Raimondo, S., Di Segni, C., Persano, M., Gadotti, G., Silvestrini, A. & Festa, R. (2013). Thyroid Hormones and Antioxidant Systems: Focus on Oxidative Stress in Cardiovascular and Pulmonary Diseases. International Journal of Molecular Sciences, (14), 894-909.

Argini-Lombardi, F., Antonangeli, L., Martino, E., Vitti, P., Maccherini, D. & Leolli, F. (2009). The spectrum of thyroid disorders in an iodine deficient community: the Pescopagano survey. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, (84), 561-566.

Boelen A., Kwakkel J. & Fliers E. (2011). Beyond Low Plasma T3: Local Thyroid Hormone Metabolism during Inflammation and Infection. Endocrine Reviews, 32 (5), 670-693.

Gartner, R. (2009). Selenium and thyroid hormone axis in critical ill states: an overview of conflicting view points. Journal of trace elements in medicine and biology, (23), 71-74.

Neto, A.M. & Zantut-Wittmann, D.E. (2016). Abnormalities of Thyroid Hormone Metabolism during Systemic Illness: The Low T3 Syndrome in Different Clinical Settings. International Journal of Endocrinology. Retrieved from: http://dx.doi.org/10.1155/2016/2157583

Nafae1, R.M., Mohammed, M.A., Morsi, A.M. & Ibrahim, D.A. (2013). Thyroid function in respiratory failure patients. Egyptian Journal of Chest Diseases and Tuberculosis, 63 (2), 513-521.

Nakaz MOZ Ukrayiny vid 13.01.05 № 18 Pro zatverdzhennia Protokoliv nadannia medychnoi dopomohy ditiam za spetsialnistyu «Dytyacha pulmonolohiia» [Order of the Ministry of Health of Ukraine dated January 13, 2005 No. 18 On Approval of the Protocols for the Provision of Medical Aid to Children in the Specialty "Children's Pulmonology"]. Retrieved from: http://www.moz.gov.ua

Опубліковано
2018-01-13
Як цитувати
Kibar, O. D., & Pavlyshyn, H. A. (2018). ТИРЕОЇДНИЙ СТАТУС У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ПОЗАЛІКАРНЯНУ ПНЕВМОНІЮ. Вісник наукових досліджень, (4). https://doi.org/10.11603/2415-8798.2017.4.8161
Номер
Розділ
ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ