ОПТИМІЗАЦІЯ ЗМІНИ ПОВЕДІНКИ ПАЦІЄНТІВ ЯК ОДИН ІЗ ЕЛЕМЕНТІВ МОДЕЛІ ПРОФІЛАКТИКИ ТА НАДАННЯ ІНТЕНСИВНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ІНФАРКТ МІОКАРДА

  • N. O. Terenda ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
Ключові слова: фактори ризику, інфаркт міокарда, гіпертонічна хвороба, профілактика, “модель 5А”.

Анотація

Одним з визначальних факторів здоров’я людини є стиль життя. На жаль, багато пацієнтів не дотримується рекомендацій лікарів щодо усунення факторів ризику (ФР) розвитку серцево-судинної патології. Аналіз даних Національного дослідження стану здоров’я та харчування населення (The National Health and Nutrition Examination Survey, III, США ) продемонстрував низький рівень дотримання рекомендацій Американської асоціації серця з профілактики серцево-судинних захворювань (СС З).

Мета дослідження – адаптація “моделі 5А” у пацієнтів із ФР розвитку інфаркту міокарда (ІМ).

Матеріали і методи. У дослідженні використано дані з медичних карт стаціонарного хворого 288 пацієнтів з ІМ. Використано методи: викопіювання даних, статистичний, аналітичний.

Результати досліджень та їх обговорення. У дослідженні акцентовано увагу на такому факторі ризику розвитку інфаркту міокарда, як гіпертонічна хвороба. Запропоновано модель профілактики та надання інтенсивної медичної допомоги хворим на інфаркт міокарда. Одним із елементів цієї моделі показано адаптовану “модель 5А” для запобігання розвитку інфаркту міокарда у пацієнтів із наявною гіпертонічною хворобою.

Висновки. “Модель 5А”, яку ми запропонували для консультування щодо зміни поведінки пацієнтів з наявною гіпертонічною хворобою (ГХ), як фактором ризику (ФР) розвитку ІМ, дозволить підвищити відповідальність пацієнта за стан свого здоров’я та забезпечити їх ранню госпіталізацію у лікувально-профілактичні заклади.

Посилання

Charakida M. The Year in Cardiology 2012: focus on cardiovascular disease prevention / M. Charakida, S. Masi, J.E. Deanfield // Eur. Heart J. – 2013. – Vol. 34(4). – Р. 314–317.

Variations in Coronary Artery Disease Secondary Prevention Prescriptions Among Outpatient Cardiology Practices: Insights From the NCDR (National Cardiovascular Data Registry) / T.M. Maddox, P.S. Chan, J.A. Spertus et al. // J. Am. Coll Cardiol. –2014. – Vol. 63(6). – Р. 539-546.

Свіщенко Є.П. Виявлення та лікування артеріальної гіпертензії в Україні: реальність та перспективи / Є.П. Свіщенко // Укр. кардіол. журнал. – 2010. – №1. – С. 13–16.

Наказ МОЗ України від 24.05.2012 № 284 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://moz.gov.ua/ua/portal/dn_20120524_384.html – Назва з екрану.

Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги. Артеріальна гіпертензія. Первинна медична допомога (догоспітальний етап). Вторинна (спеціалізована) медична допомога (2012 рік) // Артериальная гипертензия. – 2012. – № 1. – С. 67–95.

Князевич В.М. Розвиток національної системи охорони здоров’я: стан, перспективи та шляхи розбудови / В.М. Князевич // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2008. – №3 (3). – С. 23-37.

Гречишкіна Н.В. Вивчення обізнаності та ставлення лікарів первинної ланки щодо профілактики неінфекційних захворювань / Н.В. Гречишкіна, Т.С. Грузєва // Сімейна медицина. – 2015. – № 6. – С. 22-24.

Дячук Д.Д. Обґрунтування сучасних освітніх програм з профілактики неінфекційних захворювань / Д.Д. Дячук, Т.С. Грузєва, Ю.С. Мазепа, Г.В. Іншакова // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2016. – №1. (26) – С. 79-80.

Коваленко А.В. Медико-організаційні недоліки профілактики хвороб системи кровообігу в Україні та шляхи їх подолання / А.В. Коваленко, В.І. Клименко // Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров’я України. – 2014. – № 4. – С. 12-16.

«Нужна ли реабилитация пациентам после коронарного шунтирования?» Интервью с чл.-корр. РАН О.Л. Барбараш // Русский медицинский журнал. – 2016. – №19. – С. 1254-1256.

Навчук І. В. Розробка та обґрунтування моделі первинної та вторинної профілактики артеріальної гіпертензії у сільського населення / автореф. дис. … канд. мед наук: 14.02.03 / Навчук Ігор Васильович; Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. – К., 2009. – 33 с.

Банк даних сайту Державної служби статистики України: http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c.asp

Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в частині профілактики серцево-судинних захворювань: проект наказу МОЗ України [Електронний документ]. – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20151222_2.html. – Назва з екрана.

Порівняльний аналіз підходів до профілактики в Європі та Україні / В.М. Лехан, Л.В. Крячкова, О.П. Максименко та ін. // Україна. Здоров’я нації. – 2017. – № 3 (44). – С. 159-165.

Теренда Н.О. Основні тенденції та прогнозні оцінки загальної та первинної захворюваності на ішемічну хворобу серця в Україні / Н.О. Теренда // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2016. – № 3(69). – С. 31-35. DOI 10.11603/1681-2786.2016.3.7007

Do the five A’s work when physicians counsel about weight loss? / S.C. Alexander, M.E. Cox, C.L. Boling Turer, et al. // Fam Med. – 2011. – Vol. 43. – Р. 179–184.

Опубліковано
2017-11-01
Як цитувати
Terenda, N. O. (2017). ОПТИМІЗАЦІЯ ЗМІНИ ПОВЕДІНКИ ПАЦІЄНТІВ ЯК ОДИН ІЗ ЕЛЕМЕНТІВ МОДЕЛІ ПРОФІЛАКТИКИ ТА НАДАННЯ ІНТЕНСИВНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ІНФАРКТ МІОКАРДА. Вісник наукових досліджень, (3). https://doi.org/10.11603/2415-8798.2017.3.7990
Номер
Розділ
ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ