МІКРОБІОЦЕНОЗ АЛЬВЕОЛЯРНОЇ ЯМКИ У ХВОРИХ З РІЗНИМИ ФОРМАМИ АЛЬВЕОЛІТІВ

Автор(и)

  • Н. С. Гутор ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • С. І. Климнюк ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”

DOI:

https://doi.org/10.11603/2415-8798.2013.3.6537

Анотація

В клініці у хворих на гострий серозний та гострий гнійний альвеоліти було вивчено склад мікрофлори та мікробіоценоз альвеолярної ямки. Дано порівняльну характеристику складу мікробіоценозу. 

Посилання

Levytsʹkyy A. P. Fyzyolohycheskaya mykrobnaya systema polosty rta / A. P. Levytskyy // Visnyk stomatolohiyi. – 2007. – № 1. – S. 6–11.

Aberman V. F. Microbiological activity in the oral cavity / V. F. Aberman, K. Saulis // J.Clin. Periodontol. – 2008. – Vol. 35, № 2. – P. 167–171.

Shyrobokova V. P. Medychna mikrobiolohiya, virusolohiya, immunolohiya /

V. P. Shyrobokova. – Vinnytsya : Nova knyha, 2011. – S. 851–856.

Atlas po medytsynskoy mykrobyolohyy, vyrusolohyy y ymmunolohyy : uchebn. Posob. dlya studentov medytsynskykh vuzov / A. A. Vorobʹeva, A. S. Bykova. – M. : Medytsynskoe ynformatsyonnoe ahenstvo, 2003. — 232 s.

Rolʹ mykrobyolohycheskykh yssledovanyy v profylaktyke y lechenyy stomatolohycheskykh zabolevanyy / Y. V. Yakovets, N. N. Pydchenko, D. V. Yakovets [y dr.] // Visnyk stomatolohiyi. – 2002. – № 4. – S. 135–138.

Bauermeister C. D. Mykrobyolohycheskaya dyahnostyka zabolevanyy tkaney parodonta / S. D. Bauermeister // Novoe v stomatolohyy. – 2003. – № 7. (115) – S. 27–30.

Ushakov R. V. Mykroflora polosty rta y ee znachenye v razvytyy stomatolohycheskykh zabolevanyy / R. V. Ushakov, V. N. Tsarev // Stomatolohyya dlya vsekh. – 1998. – № 3. – S. 22–24.

Ushakov R. V. Étyolohyya y étyotropnaya terapyya nespetsyfycheskykh ynfektsyy v stomatolohyy / R. V. Ushakov, V. N. Tsarev. – Yrkut·sk, 1997. – 110 s.

Bezrukov S. H. Kharakter mykroflory soderzhymoho lunok udalennykh zubov / S. H. Bezrukov, K. H. Bom, O. N. Postnykova // Visnyk stomatolohiyi. – 2009. – № 3. – S. 45–49.

Yzuchenye mykrobyotsenoza pry khronycheskykh zabolevanyyakh slyzystoy obolochky polosty rta / V. V. Khazanova, Y. M. Rabynovych, E. A. Zemskaya [ta dr.] // Stomatolohyya. – 1996. – № 2. – S. 26–27.

Tereshyna T. P. Mykrobyolohycheskye pokazately rotovoy polosty u lyts s uhrozoy razvytyya alʹveolyta posle operatsyy na alʹveolyarnom otrostke / T. P. Tereshyna, N. O. Varenʹeva, V. V. Lepskyy // Visnyk stomatolohiyi. – 2008. – № 1. – S. 158–159.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-07-01

Як цитувати

Гутор, Н. С., & Климнюк, С. І. (2013). МІКРОБІОЦЕНОЗ АЛЬВЕОЛЯРНОЇ ЯМКИ У ХВОРИХ З РІЗНИМИ ФОРМАМИ АЛЬВЕОЛІТІВ. Вісник наукових досліджень, (3). https://doi.org/10.11603/2415-8798.2013.3.6537

Номер

Розділ

ХІРУРГІЯ