МОРФОЛОГІЧНИЙ СТАН КРОВОНОСНИХ КАПІЛЯРІВ ГІПОКАМПА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ТЕРМІЧНІЙ ТРАВМІ ЗА УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІОФІЛІЗОВАНОЇ КСЕНОШКІРИ

Автор(и)

  • С. О. Литвинюк ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • К. С. Волков ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • В. А. Литвинюк ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”

DOI:

https://doi.org/10.11603/2415-8798.2013.1.5716

Анотація

В експерименті на білих щурах досліджено мікроскопічні та електронно-мікроскопічні зміни кровоносних капілярів гіпокампа після тяжкої термічної травми за умов проведення ранньої некректомії та закриття рани ліофілізованою ксеношкірою. Встановлено позитивний вплив застосування ксенодермотрансплантатів на морфологічний стан гемокапілярів гіпокампа в динаміці експерименту.

Посилання

Strukturnyy stan deyakykh orhaniv pry termichniy travmi v umovakh rannʹoyi nekrektomiyi ta zastosuvannya ksenoshkiry / O. P. Andriyishyn, K. S. Volkov, O. YA. Chornopysʹkyy [ta in.] // Nauk.-prakt. konf. “Vid fundamentalʹnykh doslidzhenʹ – do prohresu v medytsyni”. – 2005. – S. 12.

Volkov K. S. Histolohichni zminy velykoho i spynnoho mozku pry termichniy travmi ta zastosuvanni liofilizovanoyi ksenoshkiry / K. S. Volkov, A. V. Dovbush, V. M. Karpenyuk // Morfolohiya. – 2008. – T. II, № 1. – S. 41–44.

Vykorystannya liofilizovanykh ksenodermotransplantativ dlya vidnovlennya vtrachenoho shkirnoho pokryvu / V. V. Bihunyak, I. Y. Halaychuk, V. S. Savchyn, N. V. Huda // Transplantolohiya. – 2003. – T. 4, № 1. – S. 127–130.

Bihunyak V. V. Termichni urazhennya / V. V. Bihunyak, M. YU. Povstyanyy. – Ternopilʹ : Ukrmedknyha, 2004. – 196 s.

Klymenko M. O. Opikova khvoroba (patohenez i likuvannya) / M. O. Klymenko, L. H. Netyukhaylo. – Poltava, 2009. – 118 s.

Ozhohovaya yntoksykatsyya. Patohenez, klynyka, pryntsypy lechenyya / H. P. Kozynets, S. V. Slesarenko, A. P. Radzykhovskyy y dr. – K. : Fenyks, 2004. – 272 s.

Nahaychuk V. I. Suchasni pidkhody do nadannya dopomohy khvorym z opikamy / V. I. Nahaychuk // Mystetstvo likuvannya. – 2010. – № 5. – S. 24–27.

Piryatinsʹka N. YE. Neyrono-hlialʹno-kapilyarni vidnosyny v entorynalʹniy dilyantsi parahipokampalʹnoyi zakrutky holovnoho mozku lyudyny : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. med. nauk : spets. 14.03.09 “Histolohiya, tsytolohiya, embriolohiya” / N. YE. Piryatinsʹka. – Simferopolʹ, 2011. – 17 s.

Sarkysov D. S. Mykroskopycheskaya tekhnyka / D. S. Sarkysov, YU. L. Perova. – M. : Medytsyna, 1996. – 362 s.

Ozhohovaya travma: rekomendatsyy dlya praktycheskykh vrachey / S. V. Slesarenko, H. P. Kozynets, E. N. Klyhunenko y dr. – Dnepropetrovsk, 2002. – 64 s.

Patolohycheskaya anatomyya y patohenez ozhohovoy bolezny / A. Y. Shcheholev, A. A. Alekseev, E. M. Chebotkova, T. S. Ustynova // Materyaly mezhdunarodnoy konferentsyy “Aktualʹnye problemy termycheskoy travmy”. – 2002. – S. 231–232.

Chiu T. “Xenograft” dressing in the treatment of burns / T. Chiu, A. Burd // Clin. Dermatol. – 2005. – Vol. 23, № 4. – P. 419–423.

Daumas S. Encoding, consolidation and retrieval of contextual memory: dirrerential involvement of dorsal CA3 and CA1 hippocampal subregions / S. Daumas, H. Hatley, B. Frances // Learn Mem. – 2005. – Vol. 12. – P. 375–382.

Joeles M. Effect of chronic stress on sctructure and cell function in rat hippocampus and hypothalamus / M. Joeles // Stress. – 2004. – Vol. 7, № 4. – P. 221–231.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-01-31

Як цитувати

Литвинюк, С. О., Волков, К. С., & Литвинюк, В. А. (2013). МОРФОЛОГІЧНИЙ СТАН КРОВОНОСНИХ КАПІЛЯРІВ ГІПОКАМПА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ТЕРМІЧНІЙ ТРАВМІ ЗА УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІОФІЛІЗОВАНОЇ КСЕНОШКІРИ. Вісник наукових досліджень, (1). https://doi.org/10.11603/2415-8798.2013.1.5716

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ