ОСОБЛИВОСТІ ЦИТОКІНОВОГО СТАТУСУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВІЙ ТРАВМІ НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

Автор(и)

  • В. М. Мерецький ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • M. M. Корда ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”

DOI:

https://doi.org/10.11603/2415-8798.2013.1.5712

Анотація

В експерименті на щурах із модельованою черепно-мозковою травмою (ЧМТ) та стрептозотоциніндукованим цукровим діабетом проведено дослідження цитокінового статусу. Результати дослідження свідчать про дисбаланс в імунному статусі після перенесеної черепно-мозкової травми та цукрового діабету. Моделювання травми на тлі стрептозотоцинового діабету призводить до посилення дезорганізації системи імунореактивності за рівнями інтерлейкінів-1β, -2, -4, -10 і TNF-α порівняно з тваринами, яким було нанесено ЧМТ без супутнього цукрового діабету.

Посилання

Doklinichni doslidzhennya likarsʹkykh zasobiv (metodychni rekomendatsiyi) / za red. chlen-korr. AMN Ukrayiny O.V. Stefanova. – K.: Avitsena, 2001 r. – 528 s.

Zahalʹni etychni pryntsypy eksperymentiv na tvarynakh // Endokrynolohiya. – 2003. – T. 8, № 1. – S. 142–145.

Elʹskyy V. N. Modelyrovanye cherepno-moz·hovoy travmy / V. N. Elʹskyy, S. V. Zyablytsev. – Donetsk : Yzd-vo “Novyy myr”, 2008. – 140 s.

Yzbrannye aspekty patoheneza y lechenyya travmatycheskoy bolezny / V. N. Elʹskyy, V. H. Klymovytskyy, S. E. Zolotukhyn [y dr.]. – Donetsk : “Lebedʹ”, 2003. – 360 s.

Levyt D. A. Ostroe katabolycheskoe sostoyanye pry syndrome systemnoho vospalytelʹnoho otveta razlychnoy étyolohyy. Popytka klynycheskoho analyza / D. A. Levyt, Y. N. Leyderman // Vestnyk yntensyvnoy terapyy. – 2006. – № 2. – S. 9–14.

Lykhterman L. B. Nevrolohyya cherepno-moz·hovoy travmy / L. B. Lykhterman. – M., 2009. – 500 s.

Pat. 74935 Ukrayina, MPK G 09 V 23/28 (2006.01). Sposib modelyuvannya cherepno-mozkovoyi travmy / Meretsʹkyy V. M.; zayavnyk i patentovlasnyk Ternopilʹsʹkyy derzhavnyy medychnyy universytet imeni I. YA. Horbachevsʹkoho. – № u2012 06594; zayavl. 30.05.2012; opubl. 12.11.2012, Byul. № 21.

Prohnostycheskye kryteryy razvytyya mulʹtyorhannoy dysfunktsyy u postradavshykh s polytravmoy / H. H. Roshchyn, N. R. Malysh, Y. P. Shlapak [y dr.] // Ukrayinsʹkyy zhurnal ekstremalʹnoyi medytsyny im. H. O. Mozhayeva. – 2008. – T. 9, № 4. – S. 27–32.

Biological and clinical aspects of IL-6 / T. Hirano, S. Akira., T. Taga [et al.] // Immunol. Today. – 2007. – № 11. – R. 443–449.

The effect of traumatic brain injury upon the concentration and expression of interleukin-1 beta and interleukin-10 in the rat / K. Kamm, W. Vanderkolk, C. Lawrence [et al.] // J. Trauma. – 2006. – № 60(1). – R. 152–157.

Tumor necrosis factor alpha expression and protein levels after fluid percussion injury in rats: the effect of injury severity and brain temperature / E. A. Vitarbo, K. Chatzipanteli, K. Kinoshita [et al.] // Neurosurgery. – 2004. – № 55(2). – R. 416–424.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-01-31

Як цитувати

Мерецький, В. М., & Корда M. M. (2013). ОСОБЛИВОСТІ ЦИТОКІНОВОГО СТАТУСУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВІЙ ТРАВМІ НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ. Вісник наукових досліджень, (1). https://doi.org/10.11603/2415-8798.2013.1.5712

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ