ОСОБЛИВОСТІ РЕМОДЕЛЮВАННЯ КРОВОНОСНОГО РУСЛА І ПАРЕНХІМИ ОРГАНІВ СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ У ЩУРІВ ЗА УМОВ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА НАСТУПНОЇ ДЕКОМПРЕСІЇ ВОРІТНОЇ ВЕНИ

Автор(и)

  • І. В. Пилипко ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • І. Є. Герасимюк ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”

DOI:

https://doi.org/10.11603/2415-8798.2013.1.5711

Анотація

В експерименті на щурах проведено моделювання портальної гіпертензії оригінальним способом з наступною реканалізацією ворітної вени та вивчення особливостей морфофункціональної перебудови судинного русла і паренхіматозних елементів органів сечостатевої системи як прояву відновлення портальної гемодинаміки. 

Посилання

Avdosʹyev YU. V. Renthenéndovaskulyarnaya khirurhiya portalʹnoyi hipertenziyi pry tsyrozi pechinky : dys. ... kand. med. nauk 14.01.03 / Avdosʹyev YU. V. – 2003.

Avtandylov H. H. Medytsynskaya morfometryya / H. H. Avtandylov. − M. : Medytsyna, 1990. − 382 s.

Borysov A. E. Éndovaskulyarnoe vnutrypechënochnoe portokavalʹnoe shuntyrovanye / A. E. Borysov, V. K. Ryzhkov // Khyrurhyya. – 2002. – № 6. – S. 34–37.

Dekl. pat. Ukrayiny № 60262. Prystriy dlya dozovanoho zvuzhennya sudyn / I. YE. Herasymyuk, I. V. Pylypko, L. O. Ostrovsʹka; Ternopilʹsʹkyy derzhavnyy medychnyy universytet imeni I. YA. Horbachevsʹkoho. − № u201015339; zayavl. 20.12.2010; opubl. 10.06.2011; Byul. № 11.

Eramyshantsev A. K. Proshloe y nastoyashchee khyrurhyy portalʹnoy hypertenzyy: vz·hlyad na problemu / A. K. Eramyshantsev // Ros. zhurn. hastroénterol., hepatol., koloproktol. – 2001. – T.11, № 4. – S. 75–77.

Zurbaev N. T. K voprosu o tselesoobraznosty splenéktomyy pry dekompressyy portalʹnoy systemy u detey s vnutrypechënochnoy portalʹnoy hypertenzyey / N. T. Zurbaev, V. M. Senyakovych, V. T. Strokova // Annaly khyrurhyy. – 2005. – № 3. – S. 44–50.

Kolchunov V. I. Teoretychna ta prykladna hidromekhanika : navch. posibn. – K. : NAU, 2004. – 336 s.

Kotenko O. H. Hemodynamyka pecheny pry portalʹnoy hypertenzyy / O. H. Kotenko // Vrachebnoe delo. – 2000. – № 6. – S. 29–33.

Myshyna T. P. Tsentralʹnaya hemodynamyka u detey, operyrovannykh po povodu vnepechënochnoy portalʹnoy hypertenzyey / T. P. Myshyna, A. YU. Razumovskyy, V. E. Rachkov // Khyrurhyya. – 2002. – № 1. – S. 40–44.

Palibroda N. M. Efektyvnistʹ zastosuvannya karvedylolu u khvorykh na tsyroz pechinky z syndromom portalʹnoyi hipertenziyi / N. M. Palibroda, O. I. Fediv, N. I. Buymistr // Hastroenterolohiya : mizhvidomchyy zbirnyk. – Dnipropetrovsʹk, 2005. – Vyp. 36. – S. 585–589.

Dekompensovanyy tsyroz pechinky / [V. I. Rusyn, V. O. Syplyvyy, A. V. Rusyn ta in.] – Uzhhorod : VETA – Zakarpattya, 2006. – 232 s.

Saenko V. F. Transplantatsyya pecheny / V. F. Saenko, O. H. Kotenko // Transplantolohiya. – 2004. – T. 5, № 1. – S. 44–49.

Shalymov A. A. Partsyalʹnoe portosystemnoe shuntyrovanye y eho hemodynamycheskye posledstvyya / A. A. Shalymov, N. YA. Kalyta, O. H. Kotenko // Klinichna khirurhiya. – 2000. – № 5. – S. 5–7.

Shalymov A. A. Splankhnycheskoe krovoobrashchenye posle nalozhenyya DSRA pry tsyrroze pecheny / A. A. Shalymov, N. YA. Kalyta, O. H. Kotenko // Klinichna khirurhiya. – 1999. – № 5. – S. 8–13.

Trombofylyya y vnepechenochnaya portalʹnaya hypertenzyya / A. H. Shertsynher, E. A. Kytsenko, E. D. Lyubyvyy, E. V. Dmytrenko // Pervaya mezhdunarodnaya konferentsyya po torakoabdomynalʹnoy khyrurhyy – M., 2008. – S. 177.

Shormanov Y. S. Sosudystaya systema pochek pry stenoze lehochnoho stovola s razlychnym urovnem kompensatsyy krovoobrashchenyya / Y. S. Shormanov // Byuletenʹ éksperymentalʹnoy byolohyy y medytsyny. − 2004. − T. 137, № 3. − S. 332−335.

Lenz K. Hepatorenal syndrome: Is it central hypovolemia, a cardiac disease, or part of gradually developing multiorgan dysfunction? / K. Lenz // Hepatology. − 2005. − Vol. 42. − P. 263−265.

Mamiya Y. Hepatic encephalopathy after transjugular intrahepatic portosystemic shunt / Y. Mamiya, H. Kanazawa, Y. Kimura // Hepatol. Res. – 2004. – № 3. – R. 162–168.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-01-31

Як цитувати

Пилипко, І. В., & Герасимюк, І. Є. (2013). ОСОБЛИВОСТІ РЕМОДЕЛЮВАННЯ КРОВОНОСНОГО РУСЛА І ПАРЕНХІМИ ОРГАНІВ СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ У ЩУРІВ ЗА УМОВ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА НАСТУПНОЇ ДЕКОМПРЕСІЇ ВОРІТНОЇ ВЕНИ. Вісник наукових досліджень, (1). https://doi.org/10.11603/2415-8798.2013.1.5711

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ