СТАН ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ

Автор(и)

  • М. Я. Фурдела ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”

DOI:

https://doi.org/10.11603/2415-8798.2013.1.5710

Анотація

В експерименті на щурах з модельованим цукровим діабетом проведено дослідження змін вегетативної регуляції серцевого ритму залежно від ступеня гіперглікемії. Результати проведеного дослідження вказують на вегетативний дисбаланс з переважанням симпатикотонічних впливів на регуляцію серцевої діяльності. Поглиблення декомпенсації вуглеводного обміну в щурів з алоксановим цукровим діабетом призводить до поступового послаблення активності парасимпатичної ланки та посилення симпатичної ланки автономної нервової системи.

Посилання

Bodnar P. M. Aktualʹni pytannya diahnostyky ta likuvannya tsukrovoho diabetu / P. M. Bodnar, H. P. Mykhalʹchyshyn // Mystetstvo likuvannya. – 2003. –№ 1. – S. 51–57.

American Diabetes Association Standards of Medical Care in Diabetes // Diabetes Care. – 2005. – №28 (suppl. 1). – P. 4–36.

American Diabetes Association Clinical Practice Recommendations // Diabetes Care. – 2001. – №24 (suppl. 1). – P. 120–131.

Efymov A. S. Dyabetycheskoe porazhenye vnutrennykh orhanov. Porazhenye serdtsa y dykhatelʹnoy systemy. (Lektsyya. Chastʹ 1) / A. S. Efymov, A. V. Shcherbak // Likarsʹka sprava. – 1994. – № 3–4. – S. 14–24.

Zminy krovoobihu pry hostriy ishemiyi miokarda u sobak z eksperymentalʹnym tsukrovym diabetom / O. P. Neshcheret, I. V. Shepelenko, N. V. Okhrimenko [ta in.] // Fiziolohichnyy zhurnal. – 1997. – T. 43, № 1–2. – S. 70–77.

Kolodyychuk E. V. Pokazately kardyo- yntervalohrammy u krys v zavysymosty ot pola y fazy astralʹnoho tsykla / E. V. Kolodyychuk, E. N. Makushkyna, É. B. Arushanyan // Fyzyolohycheskyy zhurnal ym. Y. M. Sechenova. – 1991. – T.77, №11. – S. 60–63.

Baevskyy R. M. Matemetycheskyy analyz yzmenenyy serdechnoho rytma pry stresse / R. M. Baevskyy, O. Y. Kyrylov, S. Z. Kletskyn. – M. : Nauka, 1984. – 221 s.

Arakelyants A. A. Porazhenye serdtsa pry sakharnom dyabete / A. A. Arakelyants, S. H. Horokhova // Ros. kardyolohycheskyy zhurnal. – 2004. – № 1. – S. 80–86.

Arytmyy serdtsa. Mekhanyzmy, dyahnostyka, lechenye: v 3 t.; per. s anhl. pod red. V. Dzh. Manzela. – M. : Medytsyna. – 1996. – T.1. – S. 419– 452.

Baevskyy R. M. Varyabelʹnostʹ serdechnoho rytma: teore¬ty¬cheskye aspekty y vozmozhnosty klynycheskoho prymenenyya / R. M. Baevskyy, H. H. Yvanov // Ulʹtrazvukovaya y funktsyonalʹnaya dyahnostyka. – 2001. – № 3. – S. 108–127.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-01-31

Як цитувати

Фурдела, М. Я. (2013). СТАН ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ. Вісник наукових досліджень, (1). https://doi.org/10.11603/2415-8798.2013.1.5710

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ