МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ОПІКОВИХ РАНАХ ІІІ–ІV СТУПЕНІВ ПРИ МІСЦЕВОМУ ВИКОРИСТАННІ ПОДРІБНЕНОГО СУБСТРАТУ ЛІОФІЛІЗОВАНОГО КСЕНОДЕРМОІМПЛАНТАТУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

Автор(и)

  • А. В. Цимбалюк ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • Н. В. Гуда ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • С. Б. Крамар ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”

DOI:

https://doi.org/10.11603/2415-8798.2013.1.5708

Анотація

В експерименті на морських свинках доведено доцільність місцевого використання подрібненого субстрату ліофілізованого ксенодермоімплантату для  лікування опікових ран ІІІ–ІV ступенів. Гістологічно встановлено, що застосування подрібненого субстрату ксеношкіри забезпечує адсорбцію токсинів з опікової рани, стимулює процеси регенерації та формує умови для проведення аутодермопластики.

Посилання

Mestnoe medykamentoznoe lechenye ozhohovykh ran: problemy y perspektyvy / A. A. Alekseev, M. H. Krutykov, A. É. Bobrovnykov [ta in.] // Aktualʹnye problemy termycheskoy travmy. – SPb., 2009. – S. 236–237.

Bihunyak V. V. Vykorystannya liofilizovanykh ksenodermotransplantativ u kombustiolohiyi / V. V. Bihunyak, M. YU. Povstyanyy, N. V. Huda // Metodychni rekomendatsiyi. – 2003. – 21 c.

Byhunyak V. V. Prymenenye kryolyofylyzyrovanoy ksenohennoy kozhy v lechebnykh uchrezhdenyyakh Ukrayny / V. V. Byhunyak, N. V. Huda, A. V. Tsymbalyuk // II sʺezd assotsyatsyy vrachey ékstrennoy medytsynskoy pomoshchy, posvyashchennyy desyatyletyyu sluzhby ékstrennoy medytsynskoy pomoshchy respublyky Uzbekystan, 21–22 oktyabrya 2011 h. : tezysy dokl. – Tashkent, 2011. – S. 49–50.

Huda N. V. Vykorystannya liofilizovanykh ksenodermotransplantativ dlya likuvannya dermalʹnykh opikiv u poterpilykh pokhyloho i starechoho viku / N. V. Huda, A. V. Bihunyak // Shpytalʹna khirurhiya. – 2007. – № 3. – S. 47–52.

Alekseev A .A. Prymenenye byolohycheskoy povyazky “Ksenoderm” dlya lechenyya ozhohovykh ran / A. A. Alekseev, YU. Y. Tyurnykov, S. V. Popov // Kombustyolohyya. – 2007. – № 32. – S. 34–37.

Bihunyak V. V. Vykorystannya podribnenoho substatu kriokonservovanoyi ksenoshkiry v likuvanni khvorykh iz ranovym protsesom / V. V. Bihunyak, N. V. Huda, A. V. Bihunyak : materialy naukovoho konhresu 22 zʺyizdu khirurhiv Ukrayiny, 2–5 chervnya 2010 r. : materialy konhresu. – Vinnytsya, 2010. – Tom 1. – S. 128–129.

Huda N. V. Vmist aminokyslot ta mikroelementiv krioliofilizovanoyi ksenoshkiry yak pokaznyk yiyi biolohichnoyi aktyvnosti / N. V. Huda, A. V. Tsymbalyuk // Medychna khimiya. – 2012. – № 1 (50). – S. 70–73.

Tsymbalyuk A. V. Antytoksychnyy fenomen krioliofilizovanoho ksenodermalʹnoho substratu / A. V. Tsymbalyuk, N. V. Huda // Medychna khimiya. – 2012. – № 2. – S. 64–67.

Demʺyanenko V. V. Do realizatsiyi fotonnokrystalichnykh protsesiv u biomedychnykh tekhnolohiyakh / V. V. Demʺyanenko, I. M. Klishch, A. V. Bihunyak // Naukovo-tekhnichnyy prohres i optymizatsiya tekhnolohichnykh protsesiv stvorennya likarsʹkykh preparativ : III naukovo-praktychna konferentsiya, 1–2 zhovtnya 2009 r. : materialy konferentsiyi. – Ternopilʹ, 2009. – S.113–114.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-01-31

Як цитувати

Цимбалюк, А. В., Гуда, Н. В., & Крамар, С. Б. (2013). МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ОПІКОВИХ РАНАХ ІІІ–ІV СТУПЕНІВ ПРИ МІСЦЕВОМУ ВИКОРИСТАННІ ПОДРІБНЕНОГО СУБСТРАТУ ЛІОФІЛІЗОВАНОГО КСЕНОДЕРМОІМПЛАНТАТУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ. Вісник наукових досліджень, (1). https://doi.org/10.11603/2415-8798.2013.1.5708

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ