ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКЦІЇ ІНТЕРЛЕЙКІНІВ ПРИ СВОЄЧАСНИХ ТА УСКЛАДНЕНИХ (АНТЕНАТАЛЬНА ЗАГИБЕЛЬ ПЛОДА) ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГАХ

Автор(и)

  • С. М. Геряк ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • М. М. Жиляєв ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”

DOI:

https://doi.org/10.11603/2415-8798.2013.1.5707

Анотація

Антенатальна загибель плода перед передчасними пологами викликає суттєве підвищення прозапальних та пригнічення протизапальних інтерлейкінів.

Посилання

Hoyda N. H. Aktualʹni problemy okhorony materynstva ta dytynstva na etapi reformuvannya medychnoyi haluzi v Ukrayini / N. H. Hoyda // Nova medytsyna. – 2002. – № 2. – S. 18–20.

Zhylka N. O. Stan reproduktyvnoho zdorovʺya v Ukrayini: medyko-demohrafichnyy ohlyad / N. O. Zhylka, T. K. Irkina, V. A. Stepanenko. – K. : Instytut ekonomiky NAN Ukrayiny, 2001. – 68 s.

Kryvchyk H. V. Dyahnostyka y prohnozyrovanye vnutryutrobnoy ynfektsyy : sovremennye vozmozhnosty y perspektyvy / H. V. Kryvchyk //Akusherstvo y hynekolohyya. – 2008. – № 2. – S. 10–12.

Nikitin YE. V. Rolʹ tsytokiniv u patohenezi infektsiynykh zakhvoryuvanʹ / YE. V. Nikitin, T. V. Chaban, S. K. Servetsʹkyy // Infektsiyni khvoroby. – 2007. – № 1. – S. 51–57.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-01-31

Як цитувати

Геряк, С. М., & Жиляєв, М. М. (2013). ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКЦІЇ ІНТЕРЛЕЙКІНІВ ПРИ СВОЄЧАСНИХ ТА УСКЛАДНЕНИХ (АНТЕНАТАЛЬНА ЗАГИБЕЛЬ ПЛОДА) ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГАХ. Вісник наукових досліджень, (1). https://doi.org/10.11603/2415-8798.2013.1.5707

Номер

Розділ

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ