Патоморфологічний аналіз слизової оболонки сечового міхура у жінок перименопаузального періоду при дизурії та наявності урогенітальної інфекції

  • Б. Ю. Бідованець
  • Т. К Головата

Анотація

ПАТОМОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ СЕЧОВОГО МІХУРА У ЖІНОК ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРІОДУ ПРИ ДИЗУРІЇ ТА НАЯВНОСТІ УРОГЕНІТАЛЬНОЇ ІНФЕКЦІЇ - У роботі представлено результати гістологічного дослідження 36 біоп- татів сечового міхура жінок перименопаузального періоду, які мали дизуричні розлади. Встановлено, що тривалий вплив ряду патогенних факторів на слизову оболонку сечового міхура на тлі менопаузи викликає в ній цілий комплекс істотних пато- морфологічних змін як одних із чинників дизуричних розладів.
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ МОЧЕНОГО ПУЗИРЯ ВЖЕНЩИН ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА ПРИ ДИЗУРИИ И НАЛИЧИИ УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ - В работе представление результаты гистологического исследования 36 биоптатов мочевого пузыря женщин перименопаузального периода с дизурическими расстройствами. Установлено, что длительное влияние патогенов на слизистую оболочку мочевого пузыря на фоне менопаузы вызывает в ней целый комплекс существенных патоморфологических изменений как одних из факторов дизурических расстройств.
PATHOMORHOLOGY ANALYSIS OF THE URINARY BLADDER MUCOSA OF PERIMENOPAUSAL WOMEN WITH DYSURIA AND UROGENITAL INFECTION - The hystology investigation results of 36 urinary bladder biopsies of perimenpausal women with dysuria were presented. The continuous influence of pathogens on bladder mucosa during menopausal transition cause the complex of significant pathomorphology changes which result in dysuria was set.
Ключові слова: сечовий міхур, менопауза, дизурія, урогенітальна інфекція.
Ключевые слова: мочевой пузырь, менопауза, дизурия, урогенитальная инфекция.
Key words: urinary bladder, menopausal transition, dysuria, urogenital infection.
Опубліковано
2015-06-16
Як цитувати
Бідованець, Б. Ю., & Головата, Т. К. (2015). Патоморфологічний аналіз слизової оболонки сечового міхура у жінок перименопаузального періоду при дизурії та наявності урогенітальної інфекції. Вісник наукових досліджень, (1). https://doi.org/10.11603/2415-8798.2015.1.4583
Номер
Розділ
Статті