МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІПІВ ТІЛА МАТКИ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ

Автор(и)

  • N. Ye. Gorban ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ
  • T. D. Zadorozhna ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ
  • I. B. Vovk ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ
  • I. V. Zhulkevych Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

DOI:

https://doi.org/10.11603/2415-8798.2019.2.10267

Ключові слова:

Поліп тіла матки, гіперплазія ендометрію, хронічний ендометрит, CD-138

Анотація

Згідно з сучасними поглядами, що базуються на даних доказової медицини, визначено поняття "поліп ендометрія" як доброякісне вузлове екзофітне утворення слизової тіла матки, що складається із залоз та строми, переважно фіброзної, яка містить "клубок" товстостінних кровоносних судин.

Мета дослідження – вивчити морфологічні особливості тканин поліпів тіла матки та ендометрія із встановленням ролі запального фактора в патогенезі гіперпроліферативних його змін у жінок репродуктивного віку.

Матеріали і методи. У статті наведено результати обстеження 62 пацієнток репродуктивного віку з поліпами тіла матки. Встановлено наявність залозистого компонента в 79,03 % випадків, фіброзних поліпів – у 12,9 %, мікрополіпів – у 8,06 % відповідно. Поєднання поліпів із неатиповою гіперплазію ендометрія виявлено у 80 % пацієнток із мікрополіпозом, в 63,6 % жінок – із залозисто-кістозними поліпами тіла матки, у 44,4 % обстежених – із залозисто-фіброзними поліпами ендометрія й у 37,5 % пацієнток – із фіброзними поліпами. Імуногістохімічно виявлено ​​експресію CD-138 як в тканинах поліпів тіла матки, так і прилеглих ендометріальних тканинах у 43,5 % випадків, що стало маркером хронічного ендометриту в частини обстежених, що лягло в основу патогенетичних підходів при лікуванні такої патології. Для обробки даних використовували стандартні процедури за допомогою Microsoft Excel. Дослідження проводили в лабораторії патоморфології ДУ "ІПАГ імені акададеміка
О. М. Лук’янової НАМН України", керівник – член-кореспондент НАМН України, професор Т. Д. Задорожна.

Результати досліджень та їх обговорення. При клінічному аналізі скарг обстежених із поліпами тіла матки клінічні прояви у вигляді порушення менструального циклу мали 13 (20,97 %) хворих, в 11 (17,74 %) пацієнток були відсутні скарги на бажану вагітність, разом з тим, як 38 (61,29 %) жінок звернулися з метою проведення профілактичного огляду, що не суперечить показникам інших дослідників. При проведенні морфологічного дослідження ми встановили наступні особливості поліпів тіла матки у жінок репродуктивного віку: найчастіше верифікували поліпи тіла матки, які мали залозистий компонент, – у 49 (79,03 %) випадків, з них залозисто-кістозну структуру виявлено у 22 (35,48 %) хворих, залозисто-фіброзна будова була у 27 (43,55 %) пацієнток, приблизно однакові значення виявились у фіброзних поліпів тіла матки – 8 (12,90 %) жінок та мікрополіпів ендометрія – у 5 (8,06 %) випадків відповідно. Ми встановили, що в усіх групах обстежених із поліпами тіла матки були ознаки неатипової гіперплазії ендометрія. Необхідно відмітити, що за даними літератури, поліпи ендометрія розміром понад 15 мм були пов'язані з гіперплазією. Вищенаведені дані є важливим свідченням того, що однонаправлені визначення позитивної експресії запального маркера CD-138 як в тканині поліпа тіла матки, так і в ендометріальній тканині вказують на єдність запального фактора у патогенезі гіперпроліферативних процесів та доводять значну роль запального процесу в розвитку його патологічних станів та обґрунтовують необхідність враховувати цей факт у підходах до тактики ведення хворих.

Висновки. Результати проведеного морфологічного та імуногістохімічного дослідження свідчать, що в основі формування поліпів тіла матки лежить запальний процес, що підтверджується морфологічно наявністю хронічного ендометриту та позитивною реакцією на CD-138. Вивчення патогенетичних механізмів формування патології ендометрія є ключовим моментом у розробці методів корекції цих патологічних процесів, що тим самим дозволяє підвищити ефективність лікування та зберегти репродуктивне здоров’я.

Посилання

Haque, M., & Mneimneh, W. (2019). Endometrial polyp. PathologyOutlines.com. Website. http://www.pathologyoutlines.com/topic/uterusendopolyp.html.

Clark, T.J., & Stevenson, H. (2017). Endometrial Polyps and Abnormal Uterine Bleeding (AUB-P): What is the relationship, how are they diagnosed and how are they treated? Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol, 40, 89-104. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2016.09.005. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2016.09.005

Annan, J.J., Aquilina, J., & Ball, E. (2012). The management of endometrial polyps in the 21st century. The Obstetrician & Gynaecologist, 14, 33-38. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1744-4667.2011.00091.x

Razia, S., Nakayama, K., Tsukao, M., Nakamura, K., Ishikawa, M., Ishibashi, T., … & Kyo, S. (2017). Metastasis of breast cancer to an endometrial polyp, the cervix and a leiomyoma: A case report and review of the literature. Oncol Lett., 14 (4), 4585-4592. doi: 10.3892/ol.2017.6822. DOI: https://doi.org/10.3892/ol.2017.6822

Seror, J., Faivre, E., Prevot, S., & Deffieux, X. (2013). Tuberculosis endometrial polyp. Case Rep Obstet Gynecol, 2013, 176124. doi: 10.1155/2013/176124. DOI: https://doi.org/10.1155/2013/176124

Momeni, M., Kolev, V., Costin, D., Mizrachi, H.H., Chuang, L., Warner, R.R., & Gretz, H.F. (2013). Primary pulmonary carcinoid tumor with metastasis to endometrial polyp. Int J Surg Case Rep., 4 (1), 91-93. doi: 10.1016/j.ijscr.2012.10.007. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijscr.2012.10.007

Cicinelli, E., Resta, L., Nicoletti, R., Zappimbulso, V., Tartagni, M., Saliani, N. (2005). Endometrial micropolyps at fluid hysteroscopy suggest the existence of chronic endometritis. Hum Reprod., 20 (5), 1386-1389. DOI: https://doi.org/10.1093/humrep/deh779

Salov, I.A., Chesnokova, N.P., & Kurnikova, V.V. (2004). Sovremennyye predstavleniya ob etiologicheskikh faktorakh i faktorakh riska razvitiya giperplasticheskikh protsessov endometriya Soobshcheniye 1. Otsenka epidemiologicheskoy situatsii. Klassifikatsiya giperplasticheskikh protsessov endometriya. Patomorfologicheskaya kharakteristika [Modern ideas about the etiological factors and risk factors for the development of endometrial hyperplastic processes. Report 1. Assessment of the epidemiological situation. Classification of endometrial hyperplastic processes. Pathomorphological characteristics]. Uspekhi sovremennogo yestestvoznaniya – Achievements of modern natural science, 1, 37-40. Retrieved from: http://www.naturalsciences.ru/ru/article/view?id=12097 [in Russian].

Lasmar, B.P., & Lasmar, R.B. (2013). Endometrial polyp size and polyp hyperplasia. Int J Gynaecol Obstet., 123 (3), 236-239. doi: 10.1016/j.ijgo.2013.06.027. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2013.06.027

(2012). Special Article AAGL Practice Report: Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Endometrial. Polyps Journal of Minimally Invasive Gynecology, 19, 1.

Kondrikov, N.I., & Barinova, I.V. (2019). Patologiya matki. Rukovodstvo dlya vrachey. 2-ye izd. [Pathology of the uterus. A guide for doctors. 2nd ed.] Moscow : Practical medicine, p. 352 [in Russian].

Indraccolo, U., Di Iorio, R., Matteo, M., Corona, G., Greco, P., & Indraccolo, S.R. (2013). The pathogenesis of endometrial polyps: a systematic semi-quantitative review. European Journal of Gynaecological Oncology, XXXIV, 1, 5-22.

Nijkang, N.P., Anderson, L., Markham, R., & Manconi, F. (2019). Endometrial polyps: Pathogenesis, sequelae and treatment. SAGE Open Med., 7, 2050312119848247. doi: 10.1177/2050312119848247 DOI: https://doi.org/10.1177/2050312119848247

Tang, Z., Zhou, R., Bao, D., Liu, C., & Wei, L. (2014). Clinical characteristics of 42 cases of malignant endometrial polyps. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi, 49, 204-207.

Dreisler, E., Stampe Sorensen, S., Ibsen, P.H., & Lose, G. (2009). Prevalence of endometrial polyps and abnormal uterine bleeding in a Danish population aged 20–74 years. Ultrasound Obstet Gynecol, 33 (1), 102–108. DOI: https://doi.org/10.1002/uog.6259

Check, J.H., Bostick-Smith, C.A., Choe, J.K., Amui, J., & Brasile, D. (2011). Matched controlled study to evaluate the effect of endometrial polyps on pregnancy and implantation rates following in vitro fertilization-embryo transfer (IVF-ET). Clin Exp Obstet Gynecol, 38 (3), 206–208.

Gambadauro, P., Martínez-Maestre, M.Á., Schneider, J., & Torrejón, R. (2014). Malignant and premalignant changes in the endometrium of women with an ultrasound diagnosis of endometrial polyp. J Obstet Gynaecol, 34, 611-5. DOI: https://doi.org/10.3109/01443615.2014.916255

Bokhman, Ya.V. (2002). Rukovodstvo po onkoginekologii [Manual on Oncogenicology]. St. Pb : LLC «Foliant Publishing House», p. 324 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-07-03

Як цитувати

Gorban, N. Y., Zadorozhna , T. D., Vovk, I. B., & Zhulkevych, I. V. (2019). МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІПІВ ТІЛА МАТКИ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ. Вісник наукових досліджень, (2), 47–52. https://doi.org/10.11603/2415-8798.2019.2.10267

Номер

Розділ

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ