ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМУ, ЗУМОВЛЕНОГО ФЕНОМЕНОМ “SLOW-FLOW” (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ОПИС КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ)

Автор(и)

  • M. I. Shved ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • O. A. Prokopovych ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • V. T. Gurskyi ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • B. Ya. Masliy ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • V. P. Vivchar ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”

DOI:

https://doi.org/10.11603/2415-8798.2019.2.10024

Ключові слова:

феномен “slow-flow”, коронарний синдром Y, гострий коронарний синдром, коронароангіографія, левокарнітин, аргінін

Анотація

Феномен сповільненого коронарного кровотоку (CSFP) – це мікросудинне ураження, що полягає в сповільненні кровотоку (руху контрастних речовин) у коронарних артеріях без значного їх стенозування. Основними причинами CSFP вважають структурні й функціональні порушення в системі коронарної мікроциркуляції за рахунок ендотеліальної дисфункції, дифузної кальцифікації чи необструктивного атеросклерозу, оглушення гіпоксичної ділянки міокарда тощо. Відсутність чітких критеріїв у діагностиці та адекватних програм його лікування обґрунтовують доцільність збільшення клінічного матеріалу та дослідження механізмів його розвитку.

Мета дослідження – проаналізувати клінічний випадок розвитку гострого коронарного синдрому в пацієнтки з ангіографічно діагностованим феноменом “slow-flow”, дослідити особливості клінічного перебігу коронарного синдрому Y та оптимізувати його лікування і профілактику розвитку ускладнень.

Матеріали і методи. Застосовували методи системного аналізу, бібліосемантичного та описового моделювання на прикладі рідкісного випадку розвитку гострого коронарного синдрому в пацієнтки з ангіографічно дігностованим CSFP. Проведено огляд літератури в доступних науково-статистичних базах даних медичної інформації.

Результати досліджень та їх обговорення. Упровадження діагностичної коронарної ангіографії дає змогу провести диференційну діагностику мікроциркуляторних порушень коронарного кровотоку, а також дозволяє оцінити адекватність запропонованого лікування. Наведений клінічний випадок характеризується типовою клінічною симптоматикою гострого коронарного синдрому (ГКС) за відсутності ангіографічних атеросклеротичних змін вінцевих судин у жінки 66 років. Запропоноване лікування засобами “Небіволол”, “Розувастатин” і комбінованими метаболічними препаратами “Левокарнітин” та “Аргінін” дало швидкий клінічний ефект, який проявився зникненням ознак ішемії та відсутністю ангінозного болю за грудниною.

Висновки. У патогенезі розвитку ГКС вагому роль відіграють мікроциркуляторні порушення, зокрема феномен сповільненого коронарного кровотоку, що необхідно враховувати в діагностичному алгоритмі ведення таких пацієнтів. Основним диференційно-діагностичним критерієм у таких випадках є коронароангіографія, а в комплексне лікування доцільно включати бета-2-адреноблокатори, статин та метаболічно активні засоби – “Левокарнітин” і “Аргінін”, які мають ендотелійнормалізуючі, енерго- і кардіоцитопротекторні властивості.

Посилання

Tambe, A., Demany, M., Zimmerman, H., & Mascarenhas, E. (1972). Angina pectoris and slow flow velocity of dye in coronary arteries—A new angiographic finding. American Heart Journal, 84(1), 66-71. doi: 10.1016/0002-8703(72)90307-9. DOI: https://doi.org/10.1016/0002-8703(72)90307-9

Beltrame, J., Limaye, S., & Horowitz, J. (2002). The Coronary Slow Flow Phenomenon – A New Coronary Microvascular Disorder. Cardiology, 97(4), 197-202. doi: 10.1159/000063121. DOI: https://doi.org/10.1159/000063121

Beltrame, J., Limaye, S., Wuttke, R., & Horowitz, J. (2003). Coronary hemodynamic and metabolic studies of the coronary slow flow phenomenon. American Heart Journal, 146(1), 84-90. doi: 10.1016/s0002-8703(03)00124-8. DOI: https://doi.org/10.1016/S0002-8703(03)00124-8

Fineschi, M., Bravi, A., & Gori, T. (2008). The “slow coronary flow” phenomenon: Evidence of preserved coronary flow reserve despite increased resting microvascular resistances. International Journal Of Cardiology, 127(3), 358-361. doi: 10.1016/j.ijcard.2007.06.010. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2007.06.010

Li, J., Wu, Y., & Qin, X. (2006). Should slow coronary flow be considered as a coronary syndrome?. Medical Hypotheses, 66(5), 953-956. doi: 10.1016/j.mehy.2005.11.025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mehy.2005.11.025

Gori, T., & Fineschi, M. (2010). Two Coronary “Orphan” Diseases in Search of Clinical Consideration: Coronary Syndromes X and Y. Cardiovascular Therapeutics, 30(2), e58-e65. doi: 10.1111/j.1755-5922.2010.00232.x. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1755-5922.2010.00232.x

Barutcu, I., Sezgin, A., Sezgin, N., Gullu, H., Esen, A., Topal, E., & Ozdemir, R. (2005). Elevated plasma homocysteine level in slow coronary flow. International Journal Of Cardiology, 101(1), 143-145. doi: 10.1016/j.ijcard.2004.01.030. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2004.01.030

H. Yilmaz, I. Demir, & Z. Uyar. (2008). Clinical and coronary angiographic characteristics of patients with coronary slow flow. Acta Cardiologica, 63(5), 579-584. doi: 10.2143/ac.63.5.2033224. DOI: https://doi.org/10.2143/AC.63.5.2033224

Sezgin, N., Barutcu, I., Sezgin, A., Gullu, H., Turkmen, M., Esen, A., & Karakaya, O. (2005). Plasma Nitric Oxide Level and Its Role in Slow Coronary Flow Phenomenon. International Heart Journal, 46(3), 373-382. doi: 10.1536/ihj.46.373. DOI: https://doi.org/10.1536/ihj.46.373

Li, J., Qin, X., Li, Z., Zeng, H., Gao, Z., & Xu, B. et al. (2007). Increased plasma C-reactive protein and interleukin-6 concentrations in patients with slow coronary flow. Clinica Chimica Acta, 385(1-2), 43-47. doi: 10.1016/j.cca.2007.05.024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cca.2007.05.024

Kalay, N. (2011). The relationship between inflammation and slow coronary flow: increased red cell distribution width and serum uric acid levels. Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi-Archives Of The Turkish Society Of Cardiology, 39(6), 463-468. doi: 10.5543/tkda.2011.01578. DOI: https://doi.org/10.5543/tkda.2011.01578

Yildiz, A., Yilmaz, R., Demirbag, R., Gur, M., Bas, M., & Erel, O. (2007). Association of serum uric acid level and coronary blood flow. Coronary Artery Disease, 18(8), 607-613. doi: 10.1097/mca.0b013e3282f0a2a7. DOI: https://doi.org/10.1097/MCA.0b013e3282f0a2a7

Caliskan, M., Erdogan, D., Gullu, H., Topcu, S., Ciftci, O., Yildirir, A., & Muderrisoglu, H. (2007). Effects of Atorvastatin on Coronary Flow Reserve in Patients with Slow Coronary Flow. Clinical Cardiology, 30(9), 475-479. doi: 10.1002/clc.20140. DOI: https://doi.org/10.1002/clc.20140

G, F. (2019). Nebivolol in patients with coronary slow flow: the right drug for the right case? - PubMed - NCBI. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19666431.

Kurtoglu, N., Akcay, A., & Dindar, I. (2001). Usefulness of oral dipyridamole therapy for angiographic slow coronary artery flow. The American Journal Of Cardiology, 87(6), 777-779. doi: 10.1016/s0002-9149(00)01503-4. DOI: https://doi.org/10.1016/S0002-9149(00)01503-4

Selcuk, M., Selcuk, H., Temizhan, A., Maden, O., Ulupinar, H., & Baysal, E. et al. (2007). Asymmetric dimethylarginine plasma concentrations and L-arginine/asymmetric dimethylarginine ratio in patients with slow coronary flow. Coronary Artery Disease, 18(7), 545-551. doi: 10.1097/mca.0b013e3282eff1c6. DOI: https://doi.org/10.1097/MCA.0b013e3282eff1c6

Li, J., Zheng, X., & Li, J. (2007). Statins may be beneficial for patients with slow coronary flow syndrome due to its anti-inflammatory property. Medical Hypotheses, 69(2), 333-337. doi: 10.1016/j.mehy.2006.09.070. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mehy.2006.09.070

Parhomenko, A., Kozhuhov, S., Moybenko, A. (2008). Blokator 5-lipoksigenazyi korvitin: vliyanie na markeryi vospaleniya i endotelialnoy disfunktsii u bolnyih s ostryim infarktom miokarda [Corvitin 5-lipoxygenase blocker: effect on inflammatory markers and endothelial dysfunction in patients with acute myocardial infarction]. Ratsionalnaya farmakoterapiya. – Rational pharmacotherapy. 2/1, 85-88 [in Russian].

Sharif-Yakan, А., Divchev, D., Trautveyn, U., Ninaber, K. (2015). Fenomen zamedlennogo koronarnogo krovotoka, ili kardialnyiy sindrom Y (obzor) [The phenomenon of delayed coronary blood flow, or cardiac syndrome Y (review)]. Zhurnal dlya nepreryivnogo meditsinskogo obrazovaniya vrachey/ Kardiologiya: novosti, mneniya, obuchenie. – Journal for continuing medical education of doctors / Cardiology: news, opinions, training. 2, 13-19 [in Russian].

Osula, S. (2002). Acute myocardial infarction in young adults: causes and management. Postgraduate Medical Journal, 78(915), 27-30. doi: 10.1136/pmj.78.915.27. DOI: https://doi.org/10.1136/pmj.78.915.27

Ferrari, R., Merli, E., Cicchitelli, G., Mele, D., Fucili, A., & Ceconi, C. (2004). Therapeutic Effects of l-Carnitine and Propionyl-l-carnitine on Cardiovascular Diseases: A Review. Annals Of The New York Academy Of Sciences, 1033(1), 79-91. doi: 10.1196/annals.1320.007. DOI: https://doi.org/10.1196/annals.1320.007

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-16

Як цитувати

Shved, M. I., Prokopovych, O. A., Gurskyi, V. T., Masliy, B. Y., & Vivchar, V. P. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМУ, ЗУМОВЛЕНОГО ФЕНОМЕНОМ “SLOW-FLOW” (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ОПИС КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ). Вісник наукових досліджень, (2), 24–29. https://doi.org/10.11603/2415-8798.2019.2.10024

Номер

Розділ

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ