ДЕЯКІ ПРЕДИКТОРИ ПЕРВИННОГО ЕПІЗОДУ БІПОЛЯРНОГО АФЕКТИВНОГО РОЗЛАДУ

  • Y. I. Mysula ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • O. P. Venger ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • M. S. Mysula ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
Ключові слова: біполярний афективний розлад, первинний епізод, спадковість, ініціальні фактори

Анотація

Проблема біполярного афективного розладу є однією з найактуальніших проблем у сучасній психіатрії.

Мета дослідження – вивчити особливості спадковості хворих із біполярним ефективним розладом (БАР) та ініціальних факторів з урахуванням гендерного чинника та варіанта первинного епізоду захворювання.

Матеріали і методи. Проаналізовано особливості перебігу первинного епізоду БАР на основі медичної документації 180 чоловіків і 222 жінок із цим діагнозом. Виділено три основні варіанти перебігу первинного епізоду БАР: із переважанням депресивної симптоматики (депресивний варіант) – 79,4 % обстежених, з переважанням маніакальної або гіпоманіакальної симптоматики (маніакальний варіант) – 15,7 % та з одночасною наявністю депресивної та маніакальної симптоматики або зі швидкою зміною фаз (змішаний варіант) – 4,9 %.

Результати досліджень та їх обговорення. У хворих із маніакальним варіантом первинного епізоду частіше виявлялася обтяжена спадковість за усіма психічними розладами та алкоголізмом (47,6 %) порівняно з хворими з депресивним (35,1 %, р<0,05) та змішаним (40,0 %, р>0,05) варіантами первинного епізоду. Найчастіше безпричинний початок мав місце при маніакальному варіанті (61,9 %, р<0,01), рідше при змішаному (55,0 %, р<0,01), і найрідше при депресивному (21,4 %) варіанті. При депресивному варіанті первинного епізоду частіше виявлявся зв’язок між початком захворювання і психоемоційним стресом – у 70,8 % обстежених проти 31,7 % з маніакальним та 35,0 % змішаним варіантами первинного епізоду (р<0,01).

Висновки. У хворих із БАР виявлено незначну обтяженість спадковості за психічними розладами та адикціями загалом, причому в пацієнтів із маніакальним варіантом первинного епізоду значуще частіше виявлялася обтяжена спадковість за усіма психічними розладами й алкоголізмом. У хворих із депресивним варіантом первинний епізод значуще частіше пов’язаний з дією психоемоційного стресу, а в осіб із маніакальним та змішаним варіантами частіше не пов’язаний із дією зовнішніх факторів. Ці особливості повинні враховувати при розробці діагностичних, лікувальних, реабілітаційних та профілактичних заходів.

Посилання

Maruta, N.A. (2011). Bipolyarnoye affektivnoye rasstroystvo: diagnostika, terapiya, profilaktika [Bipolar affective disorder: diagnostic, treatment, prophylaxis]. NeuroNews., 8 (35), 46-52 [in Ukrainian].

Hayes, J.F., Miles, J., Walters, K., King, M., & Osborn, D.P. (2015). A systematic review and meta-analysis of premature mortality in bipolar affective disorder. Acta Psychiatrica Scandinavica, 131, 417-425.

Marwaha, S., Durrani, A., & Singh, S. (2013). Employment outcomes in people with bipolar disorder : a systematic review. Acta Psychiatrica Scandinavica, 128, 179-193.

Crump, C., Sundquist, K., Winkleby, M.A., & Sundquist, J. (2013). Comorbidities and mortality in bipolar disorder: a Swedish national cohort study. JAMA Psychiatry, 70, 931-939.

Patel, R., Shetty, H., Jackson, R., Broadbent, M., Stewart, R., Boydell J. … Taylor, M. (2015). Delays before diagnosis and initiation of treatment in patients presenting to mental health services with bipolar disorder. PLoS One., 10, 126-129.

Krahn, G.L. (2011). WHO World Report on Disability: a review. Disability Health Journal, 4, 141-142.

Maruta, N.A. (2011). Diagnostika bipolarnogo affektivnogo rasstrojstva [Diagnostic of bipolar affective disorder]. NeuroNews, 4 (31), 57-60.

Forty, L., Ulanova, A., Jones, L., Jones, I., Gordon-Smith, K., Fraser, Ch., … & Craddock, N. (2014). Comorbid medical illness in bipolar disorder. British Journal of Psychiatry, 205, 465-472.

Tseng, P.T., Zeng, B.S., Chen, Y.W., Wu, M.-K., Wu, Ch.-K., & Lin, P.-Y. (2016). A meta-analysis and systematic review of the comorbidity between irritable bowel syndrome and bipolar disorder. Medicine (Baltimore), 95.

Faedda, G.L., Serra, G., Marangoni, C., Salvatore, P., Sani, G., Vázquez, G.H. … & Koukopoulos, A. (2014). Clinical risk factors for bipolar disorders: a systematic review of prospective studies. Journal of Affective Disorders, 168, 314-321.

Опубліковано
2019-04-15
Як цитувати
Mysula, Y. I., Venger, O. P., & Mysula, M. S. (2019). ДЕЯКІ ПРЕДИКТОРИ ПЕРВИННОГО ЕПІЗОДУ БІПОЛЯРНОГО АФЕКТИВНОГО РОЗЛАДУ. Вісник наукових досліджень, (1), 89-92. https://doi.org/10.11603/2415-8798.2019.1.10005
Номер
Розділ
НЕВРОЛОГІЯ ТА ПСИХІАТРІЯ