ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НАРОДЖЕННЯ ДІТЕЙ

  • V. L. Smirnova ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
  • O. V. Levchenko ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
  • A. O. Holyachenko ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
  • T. H. Bakaliuk ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
Ключові слова: народжуваність, соціальний розподіл

Анотація

Мета: вивчення поширеності народжуваності дітей в різних соціальних групах та серед одиноких жінок.

Матеріали та методи: Проведено опитування жінок старше 20-ти років стосовно народження дітей. Використані методи: анамнестичне опитування, статистичний, аналітичний.

Результати. Виявлені проблеми медико-демографічної ситуації в Україні стосовно народжуваності . Виявлені окремі проблеми дітонародження в жінок України, які пов’язані із соціальним статусом жінок.

Висновок. Таким чином серед проблемних питань дітонародження є народження дітей серед одиноких жінок, які складають п’яту частину всього жіночого населення, та суттєва соціальна відмінність в дітонародженні в різних соціальних групах жінок.

Біографії авторів

V. L. Smirnova, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

доц. кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з медичною статистикою ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

O. V. Levchenko, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

A. O. Holyachenko, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

д. мед. н., проф. кафедри медичної реабілітації ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

T. H. Bakaliuk, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

д. мед. н., доц. кафедри медичної реабілітації ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Посилання

Chepelevska, L.A., Dubinina, V.H., Rudnytskyi, O.P., & Lubinets, O.V. (2016). Analiz demohrafichnoi sytuatsii v Ukraini [Analysis of the demographic situation in Ukraine]. Shchorichna dopovid pro stan zdorovia naselennia, sanitarno-epidemichnu sytuatsiiu ta rezultaty diialnosti systemy okhorony zdorovia Ukrainy. 2015 rik – Annual report on the health status of the population, the sanitary and epidemiological situation and the results of the health care system of Ukraine. 2015 (Vols 1), (pp. 12-33). Kyiv: MOZ Ukrainy, DU “UISD MOZ Ukrainy” [in Ukrainian].

Holiachenko, A.M., Holiachenko, A.A., & Shulhai, A.H. (2012). Aktualni problemy zdorovia ukrainskoi liudnosti [Actual problems of the health of the Ukrainian population]. Ternopil: Lileia [in Ukrainian].

Demohrafichni perspektyvy Ukrainy do 2026 roku [Demographic prospects of Ukraine until 2026]. (1999). Kyiv [in Ukrainian].

Libanova, E.M., Makarova, O.V., & Pozniak, O.V. (1999). Demohrafichni perspektyvy Ukrainy: 2000-2075 roky [Demographic prospects of Ukraine: 2000-2075 years]. Zainiatist ta rynok pratsi – Employment and labor market: Interdepartmental scientific collection (Issue. 11), (pp. 126-141). Kyiv: RVPS Ukrainy NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Libanova, E. (2008). Prohnoz demohrafichnoho rozvytku Ukrainy na period do 2050 roku [The forecast of demographic development of Ukraine for the period up to 2050]. Svitohliad – Worldview, 3, 48-51 [in Ukrainian].

Medyko-demohrafichna sytuatsiia ta osnovni pokaznyky medychnoi dopomohy naselenniu v rehionalnomu aspekti. 2013 rik [The medical and demographic situation and the main indicators of medical care to the population in the regional aspect. Year 2013]. (2014). Kyyiv: MOZ Ukrainy, DU “UISD MOZ Ukrainy” [in Ukrainian].

Postanova Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy “Pro demohrafichnyi prohnoz rozvytku Ukrainy do 2050 roku” No. 313 vid 21.11.2007 [Regulation of the National Academy of Sciences of Ukraine “About demographic forecast of Ukraine’s development till 2050” № 313 of 21.11.2007]. zakon.rada.gov.ua Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0313550-07 [in Ukrainian].

Stetsenko, S.H. (2015). Demohrafichna statystyka [Demographic statistics]. Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].

Sherstiuk, N.S., & Sokolov, A.V. (2016). Zdorovia naselennia Ukrainy ta yoho vplyv na demohrafichnu sytuatsiiu [Health of Ukrainian ppulation and its impact on the demographic situation]. Demohrafiia, ekonomika pratsi, sotsialna ekonomika i polityka – Demography, Labor Economics, Social Economy and Politics, 5, 316-319 [in Ukrainian].

Shchorichna dopovid pro stan zdorovia naselennia, sanitarno-epidemiolohichnu sytuatsiiu ta rezultaty diialnosti systemy okhorony zdorovia Ukrainy [Annual report on the health status of the population, the sanitary and epidemiological situation and the results of the health care system of Ukraine]. (2017). Kyiv [in Ukrainian].

Chepilevska, L.A., & Rudnytskyi, O.P. (2015). Suchasni medyko–demohrafichni problemy v Ukraini ta shliakhy yikh podolannia [Modern medical and demographic problems in Ukraine and ways of overcoming them]. Ukraina. Zdorovia natsii – Ukraine. National Health, 3 (35), 39-43 [in Ukrainian].

Chepilevska, & L.A., Rudnytskyi, O.P. (2014). Zminy v chyselnosti ta statevo-vikovomu skladi naselennia Ukrainy [Changes in the number and sex-age composition of the population of Ukraine]. Ukraina. Zdorovia natsii – Ukraine. National Health, 3 (31), 33-40 [in Ukrainian].

Опубліковано
2019-01-29
Як цитувати
Smirnova, V. L., Levchenko, O. V., Holyachenko, A. O., & Bakaliuk, T. H. (2019). ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НАРОДЖЕННЯ ДІТЕЙ. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (3), 91-94. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2018.3.9767
Номер
Розділ
Наука - практиці охорони здоров'я