Про журнал

Галузь та проблематика

В журналі публікуються статті, в яких висвітлюються питання державної політики охорони здоров’я; теоретичні основи охорони здоров’я; концептуальні основи реформування галузі; питання профілактики в охороні здоров’я; медико-демографічні та медико-соціологічні дослідження; вивчення та прогнозування здоров’я населення, розробка моделей управління здоров’ям; медичні проблеми здорового способу життя; організація охорони здоров’я населення; питання управління охороною здоров’я; економіка охорони здоров’я, страхова медицина; нормативне, правове, кадрове, інформаційне, матеріально-технічне, фінансове забезпечення системи охорони здоров’я; сучасні медичні технології; проблеми підготовки медичних кадрів та організація післядипломної освіти; громадське здоров’я в Україні; комплексна інформація системи охорони здоров’я, її правове, інформаційне, програмне і технічне забезпечення; організація наукових досліджень у системі охорони здоров’я та впровадження нововведень; питання історії медицини, медичної етики та деонтології; проблеми організації наукової медичної інформації; організація охорони здоров’я та управління нею в екстремальних умовах; міжнародний досвід з організації охорони здоров’я; міжнародне співробітництво з питань охорони здоров’я тощо.

Процес рецензування

1. Редакція реєструє статтю за умови, що вона відповідає вимогам, які опубліковані в журналі та розміщені на сайті http://ojs.tdmu.edu.ua

2. Зареєстрована стаття підлягає обов’язковому рецензуванню.

3. Головний редактор визначає наукову цінність роботи та призначає двох рецензентів – незалежних фахівців, які мають найбільш близьку до тематики роботи наукову спеціалізацію.

4. Термін рецензування – чотири тижні. Залежно від ситуації і на прохання рецензента термін рецензування може бути продовжений.

5. З метою максимально повного та об’єктивного відгуку на статтю редакція розробила керівництво для рецензента.

6. Рецензент робить один із наступних висновків:

- статтю рекомендую до публікації в авторському варіанті

- статтю рекомендую публікувати після доопрацювання і врахування зазначених недоліків

- рекомендую передати статтю на додаткову рецензію іншому фахівцеві

- відхилити публікацію роботи.

7. Головний редактор розглядає пропозиції рецензентів і приймає відповідне рішення: направити статтю до друку або повернути авторові з пропозицією врахувати рекомендації рецензента і доопрацювати її. Отриману перероблену автором роботу повторно рецензують.

8. Редакція здійснює політику подвійного «сліпого» рецензування: автору невідомо – хто дає оцінку його роботі, а рецензент не знає, кого він рецензує. Листування між рецензентом і автором здійснюється через редакцію. Рецензент, оцінюючи статтю, може з власної ініціативи залучити певних фахівців для надання обґрунтованої відповіді стосовно публікації.

9. Для Головного редактора висновок рецензента не є остаточним. Якщо думки рецензентів не співпадають, Головний редактор направляє роботу на додаткове рецензування третьому рецензенту.

10. Коли автор не згоден з рецензією, він може направити до редакції мотивовану відповідь і тоді редакційна колегія ухвалює рішення щодо доцільності направлення на повторне рецензування іншому складові рецензентів. У конфліктних або нестандартних ситуаціях Головний редактор самостійно приймає відповідне рішення.

11. У разі позитивної рецензії стаття проходить наступні етапи: стилістичне і орфографічне редагування, технічне редагування і оформлення в макет для передачі у видавництво.

12.  Вчені ради Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України остаточно затверджують номер на чергових засіданнях.

13. Оригінали статей і рецензії зберігаються у редакції журналу протягом одного року.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Періодичність публікації

Щоквартально

Видавнича етика

Журнал «Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України» розділяє і підтримує політику видавництва Elsevier, спрямовану на дотримання принципів видавничої етики.

Біоетичні принципи

Автор не повинен публікувати рукописи, що описують по суті одне і те ж дослідження в більш ніж одному журналі. Подання до друку матеріалів / рукописів у журнал Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, які були раніше опубліковані,  є неприйнятним і вважається неетичною поведінкою.

Автор не повинен представляти на розгляд в іншому журналі раніше опубліковані роботи. Публікація деяких видів статей (наприклад, перекладів) в більш ніж одному журналі іноді виправдана, якщо виконуються певні умови. Автори і редактори відповідних журналів повинні погодитися зі вторинної публікацією, які повинні відображати ті ж дані і інтерпретацію, що були в первинної статті. Посилання вихідної статті повинні цитуватися і у вторинній публікації.

Автор, який подає статтю, повинен забезпечити та гарантувати включення в рукопис та схвалення остаточного варіанту статті всіма співавторами дослідження з метою уникнення конфлікту інтересів.

При проведенні досліджень та оформленні статей автори повинні дотримуватися правил біоетики.http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/

 

Виявлення плагіату

Процес виявлення плагіату лежить в основі успіху наукових публікацій. Редактор керується методичними рекомендаціями, розробленими редакційною колегією журналу і юридичними вимогами недопущення наклепу, порушення авторського права і плагіату.

Журнал «Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України» перевіряє всі рукописи, подані в журнал на наявність плагіату незалежними експертами і спеціальним програмним забезпеченням. Відповідальність за вірогідність та оригінальність поданих матеріалів (фактів, цитат, прізвищ, імен, результатів досліджень тощо) покладається на авторів.

Автори несуть відповідальність за подані матеріали в разі виявлення плагіату в них. Статті, оформлені без дотримання правил, не розглядаються і не повертаються авторам. Плагіат у всіх його формах є неетичною поведінкою і є неприйнятним.

Оплата

Публікація матеріалів платна. Оплата здійснюється після позитивного рецензування статей та схвалення їх до друку редакційною колегією, про що автора інформує редакція журналу.

Журнал не стягує плату за подання і рецензування статей.

Міжнародна індексація журналу

Журнал індексується Google Scholar, CrossRef, Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

Історія журналу

Журнал був заснований у 1999 році спільно Українським інститутом громадського здоров'я (тепер Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України) та Тернопільським медичним університетом імені І.Я. Горбачевського. Головним редактором журналу став д-р мед. наук, проф. В.М. Пономаренко, після смерті якого в 2007 році головним редактором став д-р мед. наук, проф. Г.О. Слабкий. З третього номера журналу за 2012 рік головний редактор к. держ. упр. С.О. Линник. У 2019 році головним редактором знову стає д-р мед. наук, проф. Г.О. Слабкий. Журнал виходить 4 рази на рік. Складається з таких основних розділів: здоров'я суспільства, організація медичної допомоги, економіка охорони здоров'я, історія медицини, тощо. В процесі розвитку журналу в нього були включені редакційна колонка, розвиток первинної медичної допомоги, інформатизація медицини тощо. В якості авторів на сторінках журналу виступали провідні українські фахівці в галузі охорони здоров'я, які в основному подавали матеріали, засновані на глибоких експериментальних даних.