ЯКІСНА ТА КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ВМІСТУ КОЛАГЕНУ I і III ТИПІВ У ПАЦІЄНТІВ З ДЕФЕКТАМИ ПОКРИВНИХ ТКАНИН ТУЛУБА ТА КІНЦІВОК ПІСЛЯ ТРАВМИ

  • E. V. Ponomarenko Запорізький державний медичний університет, Запоріжжя, Україна
  • I. S. Kovalenko Запорізький державний медичний університет, Запоріжжя, Україна
Ключові слова: колаген, шкіра, дефект покривних тканин, патоморфологічне дослідження, моноклональні антитіла

Анотація

Мета роботи: вивчити особливості експресії та накопичення колагену I і III типів в зразках шкіри у пацієнтів з дефектами покривних тканин тулуба та кінцівок після травми. 

Матеріали і методи: Комплексне патоморфологічне дослідження 60 хворих було виконано на біопсійно-операційному матеріалі фрагментів шкіри з параранової зони дефекту.

Результати дослідження та їх обговорення. При мікроскопічному дослідженні зразків шкіри з параранової зони дефектів у всіх групах хворих виявили потоншення епідермального пласту з відсутністю нормального хвилястоподібного дермально - епідермального з'єднання, надмірним накопиченням колагену в усіх дермальних прошарках у вигляді паралельно орієнтованих окремих і зібраних в пучки фібрил у поверхневих відділах та безсистемно розташованих більш товстих колагенових пучків в глибоких шарах дерми, між якими знаходились скупчення фібробластів. В зразках шкіри пацієнтів II та III групи постраждалих встановили статистично достовірну різницю між показниками відносної площі накопичення колагенів І і ІІІ типів (Т=675; р=0,005 і Т=697; р=0,033 відповідно). У пацієнтів III і IV груп при аналізі зв'язків із використанням критерію рангової кореляції Спірмена спостерігали прямий помірної сили зв'язок між площами депонування колагенів І і ІІІ типів (rs=0,52 і 0,54).

Висновок. Визначення репаративних можливостей шкіри у пацієнтів з дефектами покривних тканин травматичного генезу  має значення для вибору методу реконструкції ранової поверхні.

Біографії авторів

E. V. Ponomarenko, Запорізький державний медичний університет, Запоріжжя, Україна

к. мед. н, доцент кафедри медицини катастроф, військової медицини, анестезіології та інтенсивної терапії ЗДМУ, завідуюча обласним центром термічної травми та пластичної хірургії.

I. S. Kovalenko, Запорізький державний медичний університет, Запоріжжя, Україна

к. мед. н., асистент каф. патологічної анатомії і судової медицини, Запорізький державний медичний університет

Посилання

Pakhomov, R.I., Hasii, H.M., Bilous, I.O. & Lavrut, T.V. (2015). Analiz, prohnozuvannia ta profilaktyka travmatyzmu z vazhkymy naslidkamy [Analysis, prediction and prevention of traumatism with severe consequences]. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho universytetu Povitrianykh Syl – Collection of Scientific Works of Kharkiv University of Air Forces, 2 (43), 139-144 [in Ukrainian].

Blotta, R.M., Costa, S.D.S., Trindade, E.N., Meurer, L. & Maciel-Trindade, M.R. (2018). Collagen I and III in women with diastasis recti Clinical Sao Paolo, 73, e319. doi: 10.6061/clinics/2018/e319.

Henriksen, N.A. (2016). Systemic and local collagen turnover in hernia patients. Dan. Med. J. 63 (7), pii: B5265.

Liu M.D., Yang X.K., Han F., Fang Z.Q., Zhang Y., Hu D.H. & Tao K. (2018). Strategy for wound repair of skin and soft tissue defect and systematic rehabilitation treatment for functional reconstruction of patients with severe burn or trauma on knees. Zhonghua Shao Shang Za Zhi. 20; 34 (5), 266-270. doi: 10.3760/cma.j.issn.1009-2587.2018.05.003.

Sakowicz-Burkiewicz M., Kuczkowski J., Przybyła T., Grdeń M., Starzyńska A. & Pawełczyk T. (2017). Gene expression profile of collagen types, osteopontin in the tympanic membrane of patients with tympanosclerosis. Adv. Clin. Exp. Med., 26 (6), 961-966. doi: 10.17219/acem/68984.

Song, D., Li, Z., Zhou, X., Chi, Z. & Zhou, X. (2017). Reconstruction of the donor area of distally based sural flap with relaying lateral gastrocnemius artery perforator propeller flap. Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi, 31 (11), 1363-1366. doi: 10.7507/1002-1892.201705126.

Zhang, C., Hu, X.H., Chen, H., Ma, C.X., Qin, F.J., Wen, C.Q. & Shen, Y.M. (2017). Effects of flap or myocutaneous flap combined with fascia lata or composite mesh on repairing severe high-voltage electrical burn wounds in abdomen of patients. Zhonghua Shao Shang Za Zhi, 33 (10), 602-606. doi: 10.3760/cma.j.issn.1009-2587.2017.10.003.

Опубліковано
2019-01-29
Як цитувати
Ponomarenko, E. V., & Kovalenko, I. S. (2019). ЯКІСНА ТА КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ВМІСТУ КОЛАГЕНУ I і III ТИПІВ У ПАЦІЄНТІВ З ДЕФЕКТАМИ ПОКРИВНИХ ТКАНИН ТУЛУБА ТА КІНЦІВОК ПІСЛЯ ТРАВМИ. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (3), 85-90. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2018.3.9766
Номер
Розділ
Наука - практиці охорони здоров'я