ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ

  • L. M. Pazynych ДУ «Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
  • O. R. Sytenko ДУ «Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
  • T. M. Smirnova ДУ «Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
Ключові слова: екстрена медична допомога, медичні послуги, догоспітальна допомога, служба швидкої (невідкладної) медичної допомоги

Анотація

Мета: висвітлити деякі питання функціонування та організації системи екстреної медичної допомоги в Україні на основі вивчення літературних джерел.

Матеріали і методи. Застосовано бібліосемантичний та аналітичний методи.

Результати. В Україні активно опрацьовують організаційно-економічні механізми реформування системи охорони здоров’я. А також, маючи на меті удосконалити надання догоспітальної допомоги та забезпечити доступність, своєчасність й підвищення якості екстреної медичної допомоги населенню України прийнято низку нормативно-правових актів, відповідно до яких екстреною вважають медичну допомогу, яка полягає у здійсненні працівниками системи системи екстреної медичної допомоги невідкладних організаційних, діагностичних та лікувальних заходів, спрямованих на врятування і збереження життя людини.

Висновки. Результати проведеного аналізу літературних джерел, в яких досліджуються різні аспекти організації та діяльності системи охорони здоров’я в Україні, дозволили визначити основні проблеми надання екстреної медичної допомоги.

Біографії авторів

L. M. Pazynych, ДУ «Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

к. мед. н., с.н.с., завідувач науково-організаційного відділу ДУ ”Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України“

O. R. Sytenko, ДУ «Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

н. с. науково-організаційного відділу ДУ ”Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України“

T. M. Smirnova, ДУ «Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

н. с. науково-організаційного відділу ДУ ”Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України“

Посилання

Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 r. [The Constitution of Ukraine: Law of Ukraine dated 28.06.1996]. Section II, Article 3 (n.d.). Retrieved from: http://www.rada.gov.ua [in Ukrainian].

Okhrana zdorovya v uslovyiakh ekonomicheskogo krizisa: zadachi, stoiashchye pered Evropeyskym regionom VOZ 25 aprelya 2009 g. [Health care in an economic crisis: challenges facing the WHO European Region April 25, 2009]. Retrieved from: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/132959/Oslo_report_rus.pdf [in Russian].

Oliinyk, O.V. (2013). Osoblyvosti orhanizatsii sluzhby shvydkoi medychnoi dopomohy v Polshchi [Features of organization of ambulance service in Poland]. Medychna osvita – Medical education, 3, 71-73 [in Ukrainian].

Huriev, S.O., & Shevchenko, R.A. (2011). Analiz dosvidu funktsionuvannia sluzhb ekstrenoi medychnoi dopomohy za umov nadzvychainykh sytuatsii deiakykh yevropeiskykh krain [Analysis of the experience of functioning of emergency medical services in the conditions of emergency situations of some European countries]. Ukrainskyi zhurn. ekstrenoi medytsyny imeni H.O. Mozhaieva – Ukrainian Journal. Emergency medicine named after H.O. Mozhaiev, 3 (12), 7-14 [in Ukrainian].

Fedak, B.S., Zabashta, V.F., Saldan, H.M., & Zahurovskyi, V.M. (2013). Dosvid perekhidnoho periodu reformuvannia ekstrenoi medychnoi dopomohy v Kharkivskii oblasti [The experience of the transition period of the reform of emergency medical care in the Kharkiv oblast]. Medytsyna nevidkladnykh staniv – Emergency Medicine, 2 (49), 65-67 [in Ukrainian].

Roshin, H.H., Iskra, N.I., Zavalnyi, V.N., Mykhailovskyi, M.M., & Kuzmin, V.Yu. (2010). Systema nevidkladnoi medychnoi dopomohy ta shliakhy yii udoskonalennia yak lanky dohospitalnoho etapu yedynoi systemy ekstrenoi medychnoi dopomohy v Ukraini [The system of urgent medical care and ways of its improvement as links of the pre-hospital phase of a unified emergency medical care system in Ukraine]. Hostri ta nevidkladni stany u praktytsi likaria – Acute and Urgent Conditions in the Practice of a Doctor, 3 (22) [in Ukrainian].

Lermontova, Yu.O., Lobova, I.O., & Fedak, B.S. (2018). Doslidzhennia osoblyvostei orhanizatsii ta funktsionuvannia systemy ekstrenoi medychnoi dopomohy v Ukraini [Investigation of the peculiarities of the organization and functioning of the emergency medical care system in Ukraine]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal “Internauka” – International Scientific Journal “Internauka”: Collection of scientific works, 1, 9 (49), 9-15. Kyiv [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro zatverdzhennia typovoho polozhennia pro stantsiiu ekstrenoi (shvydkoi) medychnoi dopomohy” vid 21.11.2012 r. № 1117 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On Approving the Model Provision on the Emergency (Emergency) Medical Care Station” dated 21.11.2012 № 1117]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1117-2012-%D0%BF. [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro normatyv prybuttia bryhad ekstrenoi (shvydkoi) medychnoi dopomohy na mistse podii” vid 21.11.2012 r. № 1119 r. [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On the norm of arrival of emergency medical teams (emergency medical aid teams) to the scene of the event” dated November 21, 2012 № 1119]. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1119-2012-%D0%BF. [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro zatverdzhennia Typovoho polozhennia pro bryhadu ekstrenoi (shvydkoi) medychnoi dopomohy” vid 21.11.201 r. № 1114 r. [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On Approval of the Model Regulations on the Emergency (Emergency) Medical Care Brigade” dated November 21, 2019 №1114]. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1114-2012-%D0%BF [in Ukrainian].

Опубліковано
2019-01-28
Як цитувати
Pazynych, L. M., Sytenko, O. R., & Smirnova, T. M. (2019). ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (3), 22-28. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2018.3.9757
Номер
Розділ
Організація медичної допомоги