ПЛАЗМОВИЙ РІВЕНЬ АЛЬДОСТЕРОНУ В ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕНДЕРНО-ВІКОВИХ І КЛІНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

  • T. P. Onyshсhuk Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Ключові слова: артеріальна гіпертензія, альдостерон, дисліпідемія

Анотація

Мета: визначення плазмового рівня альдостерону в пацієнтів із гіпертонічною хворобою ІІ стадії та наявних факторів ризику.

Матеріали і методи. Основну групу обстежених склало 160 хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії різної статі, віком 19–60 років, контрольну групу – 27 практично здорових, віком 19–56 років. Рівень альдостерону визначали за допомогою імуноферментного аналізу методом ELISA з використанням реактивів IBL International GmbH (Канада).

Результати. Доведено значно вищий рівень альдостерону: в пацієнтів із гіпертонічною хворобою ІІ стадії молодого та середнього віку порівняно з практично здоровими (293 проти 32 пг/мл, p<0,0001); у пацієнтів із ІІ і ІІІ ступенем артеріальної гіпертензії порівняно із І; із абдомінальним ожирінням порівняно з хворими без ожиріння; у випадках з оптимальною і надлишковою масою тіла порівняно з абдомінальним ожирінням; у хворих із дисліпідемією порівняно з нормальним рівнем проатерогенних ліпідів; у випадках із відсутніми і одним фактором ризику порівняно з 2–4.

Висновки. Вивчення впливу альдостерону на формування змін серцево-судинної системи на фоні артеріальної гіпертензії у гендерно-віковому аспекті та наявності факторів ризику надасть змогу вдосконалити алгоритми діагностики та виявлення хворих на артеріальну гіпертензію.

Біографія автора

T. P. Onyshсhuk, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

асистент кафедри терапії з курсом загальної практики та сімейної медицини факультету післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, м. Хмельницький, Україна

Посилання

Kovalenko, V.M., & Dorohoi, A.P. (2016). Sertsevo-sudynni khvoroby: medychno-sotsialne znachennia ta stratehiia rozvytku kardiolohii v Ukraini [Cardiovascular diseases: medical and social significance and strategy of cardiology development in Ukraine]. Ukrainskyi kardiolohichnyi zhurnal – Ukrainian Cardiological Journal, 3, 5-14 [in Ukrainian].

Kovalenko, V.M., & Kornatskyi, V.M. (2013). Rehionalni medyko-sotsialni problemy khvorob systemy krovoobihu. Analitychno-statystychnyi posibnyk [Regional medical and social problems of circulatory system disease. Analitical and statistical manual]. Kyiv [in Ukrainian].

Lashkul, Z.V. (2014). Osoblyvosti epidemiolohii arterialnoi hipertenzii ta yii uskladnen na rehionalnomu rivni z 1999 po 2013 roky [Features epidemiology of hypertension and its complications at the regional level in 1999–2013]. Suchasni medychni tekhnolohii – Modern Medical Technologies, 2, 134-141 [in Ukrainian].

Nakaz MOZ Ukrainy № 384 vid 24 05. 2012 roku “Pro zatverdzhennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii medychnoi dopomohy pry arterialnii hipertenzii” [Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 384 of April 24, 2012 «On Approval and Implementation of Medical-Technological Documents for the Standardization of Medical Assistance in Arterial Hypertension»]. [in Ukrainian].

Parul U. Gandhi, Shweta Motiwala, & Arianna Belcher (2015). Elevated Galectin-3 does not predict benefit from mineralocorticoid receptor antagonist use in patients with chronic heart failure due to left ventricular systolic dysfunction. Journal of the American College of Cardiologi, 65 (10).

Опубліковано
2019-01-28
Як цитувати
OnyshсhukT. P. (2019). ПЛАЗМОВИЙ РІВЕНЬ АЛЬДОСТЕРОНУ В ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕНДЕРНО-ВІКОВИХ І КЛІНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (3), 10-16. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2018.3.9755
Номер
Розділ
Здоров'я населення: тенденції та прогнози