РОЛЬ МЕДИЧНОГО ПРАВА, ЯК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ, НА ФАКУЛЬТЕТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

O. Y. Sichkoriz

Анотація


Мета – висвітлення ролі вивчення медичними працівниками навчальної дисципліни «Медичне право України», з’ясування значення правового компоненту в медичній освіті на післядипломному рівні (на прикладі ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького).

Матеріали і методи. Для оцінки вивчення права в медицині застосовано соціальне опитування (анкетування слухачів і моніторинг їхніх знань).

Результати. Для сприяння покращанню якості медичної допомоги та підвищення правової обізнаності медичних працівників запропоновано, поряд із виключно медичними дисциплінами, навчальний курс «Медичне право» на факультеті післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Висновки. Впровадження інноваційної дисципліни дозволить опанувати основи медичного права, підвищить рівень правової обізнаності медичних працівників, налаштує медиків на гармонійні відносини між лікарем і пацієнтом та усуне ризики збільшення частки медичних справ у національній судовій практиці.

Ключові слова


медичне право; медична освіта; інноваційні освітянські інструменти; медико-правові знання медичного персоналу.

Повний текст:

тут

Посилання


Dovidnyk kvalifikatsiynykh kharakterystyk profesiy pratsivnykiv [Reference book on qualification characteristics of professions]. Nakazom MOZ Ukrayiny vid 29.03.2002 r. № 117 [Order of Ministry of Health care of Ukraine No 117, 29th March 2002]. «Okhorona zdorovʺya» – “Health care”, Issue 78. Retrieved from www.moz.gov.ua [in Ukrainian].

Nakaz MOZ Ukrayiny vid 12.08.2016 roku №720 Pro vnesennya zmin do Dovidnyka kvalifikatsiynykh kharakterystyk profesiy pratsivnykiv [Order of Ministry of Health care of Ukraine from 12th August 2002, № 720 On changes in the Reference book on qualification characteristics of professions]. «Okhorona zdorovʺya» – “Health care”, Issue 78 [in Ukrainian].

Senyuta, I. & Sichkoriz, O. (2012) Medychne pravo Ukrayiny [Medical law of Ukraine]. Prohrama dlya slukhachiv fakulʹtetiv pislyadyplomnoyi osvity vyshchykh medychnykh navchalʹnykh zakladiv ta zakladiv pislyadyplomnoyi osvity MOZ Ukrayiny [syllabus for trainees of postgraduate education faculties of higher medical establishments and postgraduate establishments of Ministry of Health care of Ukraine]. Lʹviv: LOBF «Medytsyna i pravo» [in Ukrainian].

Sichkoriz, O.Y. (2012, 26-27 October). Dosvid vykladannya tsyklu «Medychne pravo Ukrayiny» u Lʹvivsʹkomu natsionalʹnomu medychnomu universyteti imeni Danyla Halytsʹkoho [Experience of teaching the cycle “Medical law of Ukraine”]. Teoretyko-pravovi zasady formuvannya suchasnoho medychnoho prava v Ukrayini – Theoretical and legislative basics of establishing contemporary medical law in Ukraine: Proceedings of the All-Ukrainian scientific and practical Conference (pp. 161 – 164). Poltava [in Ukrainian].

Lyst Ministerstva yustytsiyi Ukrayiny Departament konstytutsiynoho, administratyvnoho ta sotsialʹnoho zakonodavstva upravlinnya sotsialʹnoho, trudovoho ta humanitarnoho zakonodavstva vid 20.06.2011 r. Vidpovidalʹnistʹ medychnykh pratsivnykiv [Responsibility of medical professionals: Letter of Ministry of Justice of Ukraine (Department of Constitutional, Administrative and Social Legislation of Social, Labour and Humanitarian Legislation Administration) 20 June 2011]. (n.d.). Medychne pravo – Medical Law, 8 (II), 92 [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/1681-2786.2016.4.7550

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.