ДЕТЕРМІНАНТИ ЗЛОВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЕМ НАСЕЛЕННЯМ ЗАКАРПАТТЯ

V. V. Kruchanytsia

Анотація


Мета: дослідити детермінанти зловживання алкоголем населенням Закарпаття.

Матеріали і методи. У роботі використано статистичний (дані галузевої статистичної звітності за 2010–2014 рр.) та соціологічний (опитано 400 жителів Закарпатської області) методи. 

Результати. Найважливішими соціальними детермінантами, які виступають факторами ризику розвитку алкоголізму у дорослого населення Закарпатської області (прямий сильний кореляційний зв’язок), є безробіття, самотність, несприятливий психологічний клімат у сім’ї (конфліктна сім’я), відсутність постійного місця проживання, а медичними, відповідно, ВІЛ-інфікування. До економічних детермінант розвитку алкоголізму із прямим сильним кореляційним зв’язком належать недостатність фінансів на найважливіші потреби родини (бідність), непостійний заробіток та наявність при собі надлишкових грошей.

Висновки. Визначення детермінант розвитку алкоголізму серед дорослого населення Закарпатської області є основою для розробки комплексної регіональної програми профілактики алкоголізму.

Ключові слова


алкоголізм; соціальні; медичні; економічні детермінанти.

Повний текст:

тут

Посилання


Report on the world situation with non-infectious diseases, 2010 (2013). Geneva: WHO [in Russian].

Kruchany`cya, V.V. (2015). Smertnist` naselennya Zakarpats`koyi oblasti vnaslidok vzhy`vannya alkogolyu [Mortality in Transcarpathian region due to alcohol consumption]. Ukrayina. Zdorov'ya naciyi – Ukraine. Health of the Nation, 2 (34), 59-62 [in Ukrainian].

Gruzyeva, T.S., Dufy`necz`, V.A., Zamkevy`ch, V.B., Ry`nda F.F., & Kruchany`cya V.V. (2016). Medy`ko-social`ni aspekty` vzhy`vannya alkogolyu naselennyam ta strategiyi proty`diyi [Medical and social aspects of the population alcohol consumption and prevention strategy]. Shhorichna dopovid` pro stan zdorov'ya naselennya, sanitarno-epidemichnu sy`tuaciyu ta rezul`taty` diyal`nosti sy`stemy` oxorony` zdorov'ya Ukrayiny`. 2015 rik – Annual report on the state of health, sanitary and epidemic situation and the performance of the health care system in Ukraine. 2015. V.V. Shafrans`ky`j (Ed.). Kyiv [in Ukrainian].

Ry`nda, F.P. (2014). Alkogolizaciya naselennya Ukrayiny` yak ody`n z golovny`x chy`nny`kiv poshy`rennya XNIZ [Alcoholism of population in Ukraine as one of the main factors of the CNID spread]. Proceedings of the Congress: III Mizhnarodny`j medy`chny`j kongres «Vprovadzhennya suchasny`x dosyagnen` medy`chnoyi nauky` v prakty`ku oxorony` zdorov'ya Ukrayiny`» – The 3rd International Medical Congress «The introduction of modern achievements of medical science in public health practice in Ukraine» (p. 8). n.d. N.p. [in Ukrainian].

Ry`nda, F.P. (2014). Alkogol`na problema ta shlyaxy` vy`rishennya v Ukrayini [Alcohol problem and its solution in Ukraine]. Proceedings of the Scientific and Practical Conference: «Aktual`ni py`tannya formuvannya zdorovogo sposobu zhy`ttya ta vy`kory`stannya ozdorovchy`x texnologij» – International Scientific Conference «Actual issues of healthy lifestyle and use of health technologies» (pp. 77-80). n.d. N.p. [in Ukrainian].

Ry`nda, F.P., & Kruchany`cya, V.V. (2015). Stan i problemy` narkomaniyi ta alkogolizaciyi naselennya [State and problems of drug and alcohol abuse of population]. Shhorichna dopovid` pro stan zdorov'ya naselennya, sanitarno-epidemichnu sy`tuaciyu ta rezul`taty` diyal`nosti sy`stemy` oxorony` zdorov'ya Ukrayiny`. 2014 – Annual report on the state of health, sanitary and epidemic situation and the performance of the health care system in Ukraine. 2014 r. O. Kvitashvili (Ed.). (pp. 128–138.). Kyiv: IEC «Medinform» [in Ukrainian].

Level of spreading and trends in tobacco, alcohol, drug use among youth in Ukraine: analytical report (2011). Kyiv. n.d. [in Ukrainian].

Slabky`j, G.O., Kruchany`cya V.V., & Krut` A.G. (2016). Shhodo tyagarya problem v Ukrayini, pov'yazany`x zi spozhy`vannyam alkogolyu [The burden of problems in Ukraine related to the consumption of alcohol]. Ukrayina. Zdorov'ya naciyi. – Ukraine. Health of the Nation, 1–2, 258–259 [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/1681-2786.2016.4.7544

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.