АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ЖІНКАМ В УКРАЇНІ

G. O. Slabkiy, Yu. Yu. Gaborets, O. O. Dudina

Анотація


Мета: вивчити та проаналізувати результативність регіоналізації перинатальної допомоги жінкам в Україні.

Матеріали та методи. Дослідження результативності регіоналізації перинатальної допомоги проведено із застосуванням даних державної і галузевої статистики, перинатального аудиту за BABIES-МATRICA за 2011–2015 рр., моніторингу та оцінки РПД за даними 2014–2015 рр., SWOT-аналізу. Застосовано методи: статистичний, графічного зображення.

Результати. Регіоналізація перинатальної допомоги має позитивні результати щодо стану здоров’я жінок. Так, рівень абортів скоротився з 17,0 до 9,8 на 1000 жінок фертильного віку при співвідношенні абортів та живонароджених дітей 1:3,9. При цьому відмічається тенденція до збільшення частки абортів, які проводяться безпечними методами. Збільшилася частка жінок із вадами серця (61,0%–66,9%) та еклампсією і прееклампсією (78,0%–83,0%), які народжували в закладах третього рівня. Тенденцію до скорочення мають такі ускладнення, як маткові кровотечі (з 18,59% до 18,1%).

Висновки. Отримані дані підтвердили позитивний вплив регіоналізації перинатальної допомоги на показники здоров’я матерів в Україні.

Ключові слова


перинатальна допомога; моніторинг; регіоналізація; результативність; жінки.

Повний текст:

тут

Посилання


Dudina O.O., & Luk`yanchuk, O.V. (2016) Dy`namika stanu reprodukty`vnogo z zdorov'ya naselennya [Dynamіcs of the population reproductive health protection]. Shhorichna dopovid` pro stan zdorov'ya naselennya, sanitarno-epidemichnu sy`tuaciyu ta rezul`taty` diyal`nosti sy`stemy` oxorony` zdorov'ya Ukrayiny`. 2015 – Annual report on the state of health, sanitary and epidemic situation and the performance of the health care system in Ukraine. 2015 (pp. 88–108). – Kyiv [in Ukrainian].

Dudina, O.O., & Gaborecz`, Yu.Yu. (2016) Deyaki py`tannya dostupnosti vy`sokospecializovanoyi pery`natal`noyi dopomogy` v Ukrayini [Some issues of availability of highly-specialized perinatal help in Ukraine]. Ukrayina. Zdorov'ya naciyi. – Ukraine. Health of the Nation, 4 (40), 100–105 [in Ukrainian].

Moiseenko, Р.О. (Eds.). (2012) Nacional`ni pidxody` do vprovadzhennya sy`stemy` regionalizaciyi pery`natal`noyi dopomogy` v Ukrayini [National approaches to the introduction of the system of regionalization of perinatal help in Ukraine]. Kyiv [in Ukrainian].

Osnovnaya dorodovaya, perinatal'naya i postnatal'naya pomoshch' : materialy uchebnogo seminara [The basic prenatal, perinatal and postnatal help: study workshop materials]. (n.d.). medical-diss.com. Retrieved from http://medical-diss.com. [in Russian].

Persha global`na strategiya VOOZ v oblasti reprodukty`vnogo zdorov'ya [WHO first global strategy in reproductive health protection]. (n.d.). whqlibdoc.who.int. Retrieved from http://whqlibdoc.who.int. [in Russian].
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/1681-2786.2016.4.7542

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.