МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФАХІВЦІВ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА МЕНЕДЖЕРІВ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Автор(и)

  • Л. В. Трущенкова Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна
  • Н. О. Теренда Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна
  • В. В. Вахновський Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна
  • Ю. М. Петрашик Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

DOI:

https://doi.org/10.11603/1681-2786.2024.1.14627

Ключові слова:

громадське здоров’я, компетентності, менеджер системи охорони здоров’я

Анотація

Мeтa: проаналізувати методологічні особливості оцінки компетентностей фахівців громадського здоров’я та менеджерів у системі охорони здоров’я.

Мaтeрiaли i мeтoди. У дoслiджeннi проаналізовано методи оцінки працівників для визначення оптимального набору рівня компетентностей фахівців громадського здоров’я та менеджерів у системі охорони здоров’я. Викoристaнo мeтoди пoрiвняльнoгo aнaлiзу. У процесі дослідження застосовано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання економічних явищ і процесів: порівняльний та статистичний аналіз, метод логічного узагальнення – при дослідженні існуючих підходів до суті компетентностей.

Рeзультaти. У результаті дослідження запропоновано етапи розробки системи оцінки компетентностей фахівців громадського здоров’я та менеджерів у системі охорони здоров’я, а саме: визначення критеріїв оцінки, організаційно-технічне забезпечення, документальне оформлення та моніторинг.

Виснoвки. На етапі визначення критеріїв оцінки важливо, щоб для кожної посади була розроблена модель компетентностей. Другий етап «Організаційно-технічне забезпечення» передбачає використання в процесі оцінки комплексного підходу до використання ефективного інструментарію й дієвих мотиваційних методів та зворотного зв’язку на всіх управлінських рівнях. Етап документального оформлення – це розробка відділом персоналу необхідних документів (положень, інструкцій, форм для оцінки тощо), які регламентують роботу системи оцінки. Моніторинг системи оцінки дає змогу розробити та реалізувати превентивні заходи щодо запобігання суб’єктивності оцінки.

Біографії авторів

Л. В. Трущенкова, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

кандидатка медичних наук, доцентка кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Н. О. Теренда, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

докторка медичних наук, професорка кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

В. В. Вахновський, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

здобувач вищої освіти 2 року навчання за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» медичного факультету Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Ю. М. Петрашик, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Посилання

Hruzyeva, T.S., Haliyenko, L.I., Antonyuk, O.Ya., & Vlasenko, S.V. (2017). Analiz kadrovoho zabezpechennya ta pryntsypiv pidhotovky fakhivtsiv dlya sluzhby hromadskoho zdorovya v Ukrayini [Analysis of human resources and principles of training specialists for public health services in Ukraine]. Visnyk sotsialnoyi hihiyeny ta orhanizatsiyi okhorony zdorovya Ukrayiny – Bulletin of social hygiene and healthcare organizations of Ukraine, 1(71), 29-38 [in Ukrainian].

Brych, V.Ya. (2018). Kompetentnist menedzheriv v systemi okhorony zdorovya [Competence of managers in the health care system]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Patterson, T.E., Champion, H., Browning, H., Torain, D., Harrison, C., Gurvis, J., … Campbell, M. (2011). Addressing the Leadership Gap In Healthcare. Center for Creative Leadership. Retrieved from: http://insights.ccl.org/wpcontent/uploads/2015/04/addressingLeadershipGapHealthcare.pdf.

Shanafelt, T.D., Gorringe, G., Menaker, R., Storz, K.A., Reeves, D., Buskirk, S.J., … Swensen S.J. (2015). Impact of organization leadership on physician burnout and satisfaction. Mayo Clinic Proceedings, 90(4), 432-440.

Sarto, F., & Veronesi, G. (2016). Clinical leadership and hospital performance: Assessing the evidence base. BMC Health Services Research, 16(2), 85-97.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-30

Як цитувати

Трущенкова, Л. В., Теренда, Н. О., Вахновський, В. В., & Петрашик, Ю. М. (2024). МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФАХІВЦІВ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА МЕНЕДЖЕРІВ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (1), 64–68. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2024.1.14627

Номер

Розділ

Підготовка медичних кадрів