АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ЩОДО СТОМАТОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДІТЕЙ: ЧИННИКИ ВПЛИВУ ТА ЗАХОДИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПИТУВАННЯ КЛЮЧОВИХ РЕСПОНДЕНТІВ)

Автор(и)

  • Л. В. Крячкова Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна
  • М. Ю. Коробко Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна

DOI:

https://doi.org/10.11603/1681-2786.2024.1.14620

Ключові слова:

здоров’я дітей, стоматологічне здоров’я, детермінанти здоров’я дітей, організація стоматологічної допомоги, соціологічне опитування

Анотація

Мета: на підставі опитування ключових респондентів визначити тенденції щодо стану і змін стоматологічного здоров’я дитячого населення, чинників, що на нього впливають, та з’ясувати пропозиції щодо його покращення.

Матеріали і методи. За самостійно розробленою анкетою було проведено опитування 62-х ключових респондентів – фахівців, які мали достатній рівень інформованості стосовно питання, що вивчалося. При оцінці чинників, які впливають на стоматологічне здоров’я дітей, було використано перелік факторів, що застосовується експертами ВООЗ.

Статистична обробка даних включала застосування стандартних методів описової й аналітичної статистики, ранговий кореляційний і факторний аналізи.

Результати. Опитані респонденти визначили незадовільний сучасний стан та тенденцію до погіршення стоматологічного здоров’я дітей. При цьому звернення по лікувальну стоматологічну допомогу збільшилися, тоді як по профілактичну – переважно зменшилися.

Було визначено п’ять ключових груп детермінант, що впливають на стоматологічне здоров’я дитячого населення в сучасних умовах та на 75,1 % формують його. Це медико-біологічні характеристики дитини, характеристики родини та спосіб її життя, охорона стоматологічного здоров’я, соціально-економічні детермінанти та екологічні чинники. Комплексний характер впливу різноманітних чинників на стоматологічне громадське здоров’я дітей вимагає інтегрального підходу до їх модифікації. Найбільш пріоритетним напрямом взаємодії було визначено інтеграцію зусиль між родиною, сімейними лікарями та лікарями-стоматологами при наявності недостатньо реалізованих напрямів сполучення зусиль родин і стоматологічних закладів з освітніми закладами, первинною медичною допомогою та закладами з громадського здоров’я.

Висновки. Отримані результати свідчать про недостатню увагу до стану стоматологічного здоров’я дитячого населення з боку самого населення, системи стоматологічної допомоги і сектора громадського здоров’я. При розробці заходів для зміцнення стоматологічного здоров’я дитячого населення потрібно врахувати необхідність поліпшення взаємодії між родиною, сімейними лікарями, лікарями-стоматологами, закладами охорони здоров’я, закладами освіти та громадського здоров’я.

Біографії авторів

Л. В. Крячкова, Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна

докторка медичних наук, професорка, завідувачка кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я, організації та управління охороною здоров’я Дніпровського державного медичного університету

М. Ю. Коробко, Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна

викладач кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я, організації та управління охороною здоров’я Дніпровського державного медичного університету

Посилання

Hodovanets, O., Kotelban, A., & Hrynkevych, L. (2021). Poshirenist ta intensyvnist rannoho dytjachoho kariiesu v ditei Bukovyny [Prevalence and intensity of early childhood caries in children of Bukovyna]. Visnyk stomatolohii – Journal of dentistry, 115(2), 59-62. DOI 10.35220/2078-8916-2021-40-2.11 [in Ukrainian].

Klitinska, O., & Zorivchak, T. (2022). Retrospektyvnyi analiz poshirenosti kariiesu tymchasovykh zubiv ta yoho uskladnen u ditei Zakarpatskoyi oblasti [Retrospective analysis of the prevalence of caries of temporary teeth and its complications in children of Zakarpattia region]. Visnyk stomatolohii – Journal of dentistry, 120(3), 98-103. DOI 10.35220/2078-8916-2022-45-3.16 [in Ukrainian].

Lekhan, V.M., & Kriachkova, L.V. (2013). Metodyka otsinky chutlyvosti systemy okhorony zdorovya do ochiikuvan naselennya na pidstavi opytuvannya klyuchovykh respondentiv [Methodology for assessing the sensitivity of the health care system to the expectations of the population based on a survey of key respondents]. Kyiv [in Ukrainian].

Myroniuk, I., Slabkyi, G., Shcherbinska, O., & Bilak-Lukyanchuk, V. (2022). Naslidky viyny z rosiiskoiu federatsiieiu dlya hromadskoho zdorovya Ukrayiny [Consequences of the war with the Russian Federation for the public health of Ukraine]. Reproduktyvne zdorovya zhinky – Womenʼs reproductive health, 8, 26-31. DOI 10.30841/2708-8731.8.2022.273291 [in Ukrainian].

Pishkovtsi, A.M.M., Palko, A.I., & Rohach, I.M. (2020). Naukove obgruntuvannya novykh pidkhodiv do pervynnoi, vtorynnoi ta tretynnoi profilaktyky stomatolohichnykh zakhvoryuvan naselennya Zakarpatskoyi oblasti [Scientific substantiation of new approaches to primary, secondary and tertiary prevention of dental diseases in the population of Zakarpattia region]. Ukrayina. Zdorovya natsii – Ukraine. Health of the nation, 3(60), 96-100. Retrieved from: http://healty-nation.uzhnu.edu.ua/article/view/208646. DOI 10.24144/2077-6594.3.2020.208646 [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny Pro systemu hromadskoho zdorovya (iz zminamy, vnesenymy zghidno iz Zakonamy vid 11.04.2023 r. No. 3039-IX, vid 09.08.2023 r. No. 3302-IX) [Law of Ukraine About the public health system (with amendments introduced in accordance with Laws dated 04/11/2023 No. 3039-IX, dated 08/09/2023 No. 3302-IX)]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2573-20#Text [in Ukrainian].

Shetelia, V. (2022). Morfolohichni osoblyvosti tymchasovykh zubiv u ditei, yaki prozhyvayut u hirskykh raionakh Zakarpatskoyi oblasti [Morphological features of temporary teeth in children living in the mountainous regions of Zakarpattia region]. Visnyk stomatolohii – Journal of dentistry, 120(3), 130-135. DOI 10.35220/2078-8916-2022-45-3.22 [in Ukrainian].

Glick, M., Williams, D.M., Kleinman, D.V., Vujicic, M., Watt, R.G., & Weyant, R.J. (2017). A new definition for oral health developed by the FDI World Dental Federation opens the door to a universal definition of oral health. J. Public Health Dent., 77(1), 3-5. DOI 10.1111/jphd.12213.

World Health Organization. (2019). Ending childhood dental caries. WHO implementation manual. Retrieved from: https://www.who.int/publications/i/item/9789240000056.

Kobza, J. (2018). Children oral health the key challenge for public health in Poland, comparing to European countries. European Journal of Public Health, 28(4), 214-128. DOI 10.1093/eurpub/cky214.128.

Schütte, U., & Walter, M. (2008). Dental Public Health. Encyclopedia of Public Health. Kirch W. (Ed.). Springer, Dordrecht. Retrieved from: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4020-5614-7_755#citeas. DOI 10.1007/978-1-4020-5614-7_755.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-30

Як цитувати

Крячкова, Л. В., & Коробко, М. Ю. (2024). АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ЩОДО СТОМАТОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДІТЕЙ: ЧИННИКИ ВПЛИВУ ТА ЗАХОДИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПИТУВАННЯ КЛЮЧОВИХ РЕСПОНДЕНТІВ). Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (1), 5–13. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2024.1.14620

Номер

Розділ

Здоров'я населення: тенденції та прогнози