ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ВИКЛИК СУЧАСНИМ УМОВАМ

Автор(и)

  • О. П. Венгер Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • О. Є. Смашна Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • Т. П. Гусєва Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • Л. М. Сас Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • Ю. І. Мисула Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • В. С. Білоус Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • О. О. Люта Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • М. Є. Коваль Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • Т. І. Іваніцька Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

DOI:

https://doi.org/10.11603/1681-2786.2022.3.13439

Ключові слова:

вища медична освіта, дистанційне навчання, інтерактивна взаємодія, інформаційні технології

Анотація

Мета: вивчити додаткові ресурси та переваги дистанційної форми навчання з дисциплін «Медична психологія» та «Психіатрія» для здобувачів вищої медичної освіти в Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України в умовах військових дій на території України.

Матеріали і методи. Проведено дистанційне опитування для дослідження впливу факторів дистанційної освіти на викладання для студентів медичного факультету.

Результати. Аналіз наукових досліджень із даного питання продемонстрував недостатній рівень вивчення особливостей організації дистанційного навчання в процесі підготовки майбутніх лікарів, особливо це стосується викладання клінічно спрямованих дисциплін. Адже за даних умов важливою є клінічна практика – робота з реальними пацієнтами, збір анамнезу, проведення діагностичних обстежень, відпрацювання практичних навичок очного спілкування з пацієнтом, які студент складніше засвоює при дистанційному навчанні.

Встановлено, що для студентів перших курсів важливо обрати власний ритм та режим отримання знань у комфортній для них обстановці, а також використання в навчальному процесі нових досягнень інформаційних технологій.

Пріоритети студентів середніх курсів представлені у важливості вільного доступу до навчальних матеріалів, та в тому, що дистанційна освіта сприяє підвищенню мотивації, творчого та інтелектуального потенціалу студента за рахунок самоорганізації, прагнення до знань, використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, вміння самостійно приймати відповідальні рішення.

Студенти старших курсів до важливих факторів дистанційної освіти відносять можливість викладати матеріал відповідно до рівня підготовки та базових знань студентів, створюючи додаткові сайти для обміну інформацією. Також важливим для старшокурсників є здійснення навчання одночасно з професійною діяльністю (або з навчанням за іншим напрямком), зменшення витрат на трансфер, оренду житла.

Висновок. Дистанційний формат освіти має свої переваги, специфіка яких проявляється залежно від курсу навчання студентів. 

Біографії авторів

О. П. Венгер, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

професорка, докторка медичних наук, завідувачка кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

О. Є. Смашна, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

доцентка, кандидатка медичних наук, доцентка кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Т. П. Гусєва, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

кандидатка психологічних наук, асистентка кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Л. М. Сас, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

доцентка, кандидатка медичних наук, доцентка кафедри психіатрії, наркології та медич­ної психології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Ю. І. Мисула, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

професор, доктор медичних наук, завуч кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

В. С. Білоус, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

кандидат медичних наук, асистент кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

О. О. Люта, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

кандидатка медичних наук, асистентка кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

М. Є. Коваль, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

асистентка кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Т. І. Іваніцька, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

асистентка кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Посилання

Havryliuk, N.M. (2020). Ohliad modelei, pryntsypiv, form i metodiv dystantsiinoho navchannia [Overview of Models, Principles, Forms and Methods of Distance Learning]. Innovatsiina pedahohika. Naukovyi zhurnal – Innovative Pedagogy. Scientific Journal, 30(2), 127-130 [in Ukrainian].

(2000). Kontseptsiia rozvytku dystantsiinoi osvity v Ukraini [The concept of distance education’s development in Ukraine]. Retrieved from: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/distancijna-osvita [in Ukrainian].

(2012). Natsionalna stratehia rozvytku osvity v Ukraini na 2012–2021 roky [National strategy for the development of education in Ukraine for 2012–2021]. Retrieved from: http://oneu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/nsro_1221.pdf [in Ukrainian].

Yashchenko, E., & Levandovska, I. (2021). Dystantsiina osvita v osvitnii diialnosti vyshchoi shkoly: vyklyky chasu [Distance Education in the Educational Activities of Higher Education: Challenges of the Time]. Humanitarni studii: istoriia ta pedahohika – Humanities Studies: History and Pedagogy, 1, 124-134. Retrieved from: http://gsip.wunu.edu.ua/index.php/gsipua/article/view/20 [in Ukrainian].

Bacurovsjka, I.V., & Samojlenko, O.M. Distance learning Technologies in higher education. Retrieved from: http://www.confcontact.com/20110225/pe4_samojl.htm.

Rebukha, L., & Polishchuk, V. (2020). Ukrainian Society and СOVID-19: the Influence of the Pandemic on Educational Processes in Higher School. Postmodern Openings. 11(2), 120-127. DOI 10.18662/po/11.2/165.

Yavtushenko, S.Р. (2020). Distance Learning in the Age of Globalization of Education. Almanahul SWorld, 4(1), 199-203. DOI 10.30888/2663-5720.2020-04-01-043.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-05

Як цитувати

Венгер, О. П., Смашна, О. Є., Гусєва, Т. П., Сас, Л. М., Мисула, Ю. І., Білоус, В. С., Люта, О. О., Коваль, М. Є., & Іваніцька, Т. І. (2023). ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ВИКЛИК СУЧАСНИМ УМОВАМ. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (3), 62–67. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2022.3.13439

Номер

Розділ

Підготовка медичних кадрів