ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

Автор(и)

  • Н. М. Калинюк Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна
  • Н. Є. Романюк Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна
  • Л. М. Романюк Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

DOI:

https://doi.org/10.11603/1681-2786.2022.3.13438

Ключові слова:

програмні результати навчання, міждисциплінарна інтеграція, вища освіта, якість освіти

Анотація

Мета: обґрунтування твердження про те, що одним із ефективних шляхів підвищення якості освіти є досягнення компетентностей і результатів програмного навчання шляхом міждисциплінарної інтеграції.

Матеріали і методи. Для реалізації поставленої мети застосовано такий комплекс матеріалів і методів: теоретичного аналізу, порівняння, обґрунтування, узагальнення, систематизації теоретичного та практичного матеріалу, вивчення основних міжнародних та національних нормативно-правових актів у контексті характеристики клятви лікаря під час підготовки майбутніх фахівців медичної галузі на засадах міждисциплінарної інтеграції; формулювання і систематизації висновків.

Результати. Міждисциплінарний підхід на основі нових освітніх стандартів передбачає насамперед уміння здобувача медичної освіти вирішувати проблеми та брати на себе відповідальність; діяти в нестабільному контексті; мотивацію студента до вивчення певної дисципліни, обґрунтоване розуміння та порівняння; використання отриманих знань на практиці; розширення кругозору, підвищення самостійності та креативності майбутніх фахівців громадського здоров’я; об’єднання набутих знань, умінь і навичок в одне ціле та сприйняття засвоєного протягом усього навчання матеріалу як нерозривної єдності. У результаті проведеного дослідження розглянуто чинники оптимізації їх процесу підготовки на основі міжпредметних зв’язків та показано, що використання міждисциплінарних інтегративних технологій створює передумови для формування і розвитку аналітичного та критичного мислення майбутніх фахівців громадського здоров’я, що є запорукою підвищення рівня якості медичної освіти.

Висновок. Професійна підготовка майбутніх спеціалістів медичного профілю, зокрема фахівців громадського здоров’я, динамічно розвивається, що зумовлено пріоритетом підвищення рівня якості медичної освіти.

Біографії авторів

Н. М. Калинюк, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Н. Є. Романюк, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

кандидатка медичних наук, доцентка, доцентка кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Л. М. Романюк, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

кандидатка медичних наук, доцентка, доцентка кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я  Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Посилання

Melnychuk, I., Svyd, I., Obod, A., Zavolodko, G., Wójcik, W., Orazalieva, S., & Ziyatbekova, G. (2019). Assessment of information support quality by “friend or foe” identification systems. Przegląde lektrotechniczny, 4, 127-131. DOI 10.15199/48. 2019.04.22.

Fedchyshyn, N., Klishch, H., Horpinich, T., & Yelahina, N. (2018). Echoes of the Herbartianism in Western Ukraine (late 19 th – early 20 th centuries). Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, 15(1), 103-114.

Melnychuk, І., Mozolev, О., Bloshchynskyi, І., Аlieksieiev, О., Romanyshyna, L., Zdanevych, L., ... Рrontenko, V. (2019). Influence of modern fitness technologies on the state of health and development of motorabilities of 17-19-year-old female students. Journal of Physical Education and Sport. Physical Therapy. Sports Therapy and Reabilitation and Sport, 19, 917-924.

Klaassen, R.G. (2018). Interdisciplinary education: a case study. European Journal of Engineering Education, 43(6), 842-859. DOI 10.1080/03043797.2018.1442417.

Mykytenko, P.V., & Lapinskii, V.V. (2020). Design of medical informatics interdisciplinary integration. Information Technologies and Learning Tools, 75(1), 26-41.

Olendr, T., & Horpinich, T. (2018). Tupical Linquistics-Stylistic Features of English Political Discourse. Annals of the University of Craiova. Linquistics and Philology, 1-2, 121-133.

Melnychuk, I., Kalyniuk, N., Humenna, N., Rohalskyi, I., Yastremska, S., Straznikova, I., & Bloshchynskyi, I. (2019). Organization of distance learningon “Nursing” specialty: methodological and legal aspects. International Journal of Applied Exercise Physiology, 8(3).

Vykhrushch, A., Melnychuk, I., Fedchyshyn, N., & Pylypyshyn, O. (2019). Philosophical and Cultural Aspects of Medical Profession: Philosophical and Conceptual Peculiarities. Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, 16(1), 165-174.

The World Medical Association. Declaration of Geneva (1948). Retrieved from: https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-geneva/.

The World Medical Association. International Code of Medical Ethics (1949). Retrieved from: https://www.wma.net/policies-post/wma-international-code-of-medical-ethics/international-code-of-medical-ethics-1949/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-05

Як цитувати

Калинюк, Н. М., Романюк, Н. Є., & Романюк, Л. М. (2023). ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (3), 56–61. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2022.3.13438

Номер

Розділ

Підготовка медичних кадрів