СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ РЕФОРМУВАННЯ ВЛАСНЕ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • О. Н. Литвинова Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м.Тернопіль, Україна
  • О. А. Теренда Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м.Тернопіль, Україна
  • Л. П. Запорожан Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м.Тернопіль, Україна
  • М. С. Феш Українська академія друкарства, м. Львів, Україна

DOI:

https://doi.org/10.11603/1681-2786.2022.3.13436

Ключові слова:

законодавство, система охорони здоров’я, санітарно-епідеміологічна служба, громадське здоров’я

Анотація

Мета: проаналізувати зміни і стратегії забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя в Україні.

Матеріали і методи. Для аналізу використано нормативно-правові акти, які були прийняті в Україні у 2012–2022 рр. При проведенні дослідження були використані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, зокрема аналіз і синтез, порівняння, узагальнення, системно-структурний аналіз та аналітичний метод.

Результати. Проаналізовано етапи реформування системи охорони здоров’я України у сфері забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя протягом 2012–2022 рр. Відмічено складні нормативно-правові колізії у співпраці державної санітарно-епідеміологічної служби (СЕС) та представників приватного бізнесу. На зміну СЕС у державі розпочато розбудову системи громадського здоров’я.

Сьогоднішнє законодавство у сфері захисту здоров’я базується на Конституції України і складається з Основ законодавства України про охорону здоров’я, Закону України «Про систему громадського здоров’я», Закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закону «Про захист населення від інфекційних хвороб», Закону «Про протидію захворюванню на туберкульоз», Закону «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення», Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», інших нормативно-правових актів та санітарних норм.

Закон України «Про систему громадського здоров’я» врегульовує забезпечення системної, ефективної профілак­тики як інфекційної, так і неінфекційної захворюваності, порядок проведення епідеміологічного нагляду та розслі­дування спалахів захворювань, проте потребує прийняття низки підзаконних документів, які допоможуть його імплементації у сферу охорони здоров’я.

Висновок. Система охорони здоров’я в Україні і надалі потребує чіткого стратегічного визначення, побудови стрункої інфраструктури, налагодження однозначних системних зв’язків і, як основи, розробки досконалої нормативно-правової бази.

Біографії авторів

О. Н. Литвинова, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м.Тернопіль, Україна

кандидатка медичних наук, доцентка кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

О. А. Теренда, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м.Тернопіль, Україна

студент 6-го курсу медичного факультету Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Л. П. Запорожан, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м.Тернопіль, Україна

кандидатка географічних наук, доцентка кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського

М. С. Феш, Українська академія друкарства, м. Львів, Україна

кандидатка економічних наук, доцентка кафедри підприємництва та маркетингу Української академії друкарства

Посилання

Postanova KMU Deyaki pytannya Derzhavnoyi sanitarno-epidemiolohichnoyi sluzhby vid 14 lystopada 2012 r. № 1050 [Resolution of the CMU Some issues of the State Sanitary and Epidemiological Service dated November 14, 2012 No. 1050] [in Ukrainian].

Postanova KM Ukrayiny Deyaki pytannya Derzhavnoyi sanitarno-epidemiolohichnoyi sluzhby vid 29 bereznya 2017 r. № 348 [Resolution of the CM of Ukraine Some issues of the State Sanitary and Epidemiological Service dated March 29, 2017 No. 348]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-2017-п#top [in Ukrainian].

Yermolova, Yu.V. (2012). Sanstantsiyi likvidovano. Khto nyni stoyatyme na storozhi sanepidblahopoluchchya naselennya? [Sanstancii was liquidated. Who will now stand guard over the health and well-being of the population?]. Retrieved from: https://www.umj.com.ua/article/48401/sanstancii-likvidovano-xto-nini-stoyatime-na-storozhi-sanepidblagopoluchchya-naselennya [in Ukrainian].

Nakaz MOZ Ukrayiny Pro vnesennya zminy do Pereliku zakladiv okhorony zdorovya vid 19.11.2012 r. № 924, zareyestrovanyy v Ministerstvi yustytsiyi 26.11.2012 r. za № 1980/22292 [Order of the Ministry of Health of Ukraine On Amendments to the List of Health Care Institutions dated November 19, 2012 No. 924, registered in the Ministry of Justice on November 26, 2012 under No. 1980/22292 [in Ukrainian].

Postanova KMU Pro zatverdzhennya kryteriyiv, za yakymy otsinyuyetsya stupin ryzyku vid provadzhennya hospodarskoyi diyalnosti dlya sanitarnoho ta epidemichnoho blahopoluchchya naselennya ta vyznachayetsya periodychnist zdiysnennya planovykh zakhodiv derzhavnoho nahlyadu (kontrolyu) vid 19.09.2012 r. № 896 [Resolution of the CMU On approval of the criteria by which the degree of risk from the implementation of economic activities for the sanitary and epidemic well-being of the population is assessed and the frequency of implementation of planned measures of state supervision (control) is determined dated September 19, 2012 No. 896]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1164-2018-п#Text [in Ukrainian].

Nakaz MOZ Ukrayiny Pro zatverdzhennya Polozhennya pro terytorialni orhany Derzhsanepidsluzhby Ukrayiny vid 19.01.2012 № 34 [Order of the Ministry of Health of Ukraine On approval of the Regulation on territorial bodies of the State Sanitation Service of Ukraine dated January 19, 2012 No. 34]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0413-12#Text [in Ukrainian].

Nakaz MOZ Ukrayiny Pro zatverdzhennya Prymirnykh shtatnykh normatyviv laboratornoho tsentru Derzhsanepidsluzhby Ukrayiny vid 30.11.2012 r. № 976 [Order of the Ministry of Health of Ukraine On the approval of the Sample staffing standards of the laboratory center of the State Sanitation Service of Ukraine dated November 30, 2012 No. 976] [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny Pro Kabinet Ministriv Ukrayiny [Law of Ukraine On the Cabinet of Ministers of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 13, 222. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text [in Ukrainian].

Nakaz MOZ Ukrayiny Pro likvidatsiyu byudzhetnykh zakladiv, ustanov i orhanizatsiy, shcho nalezhat do sfery upravlinnya ministerstva okhorony zdorov’ya Ukrayiny vid 21.09.2012 r. №176-O [Order of Ministry of Health Ukraine On liquidation of budget institutions, institutions and organizations belonging to the sphere of management of the Ministry of Health of Ukraine dated September 21, 2012 No. 176-О]. Retrieved from: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=51976 [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny Pro osoblyvosti zdiysnennya derzhavnoho nahlyadu (kontrolyu) u sferi hospodarskoyi diyalnosti shchodo fizychnykh osib – pidpryyemtsiv ta yurydychnykh osib, yaki zastosovuyut sproshchenu systemu opodatkuvannya, obliku ta zvitnosti [Law of Ukraine On the Peculiarities of State Supervision (Control) in the Sphere of Economic Activity Regarding Individuals – Entrepreneurs and Legal Entities Applying a Simplified System of Taxation, Accounting and Reporting]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 49, 558. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4448-17#Text [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny Pro systemu hromadskoho zdorovya vid 06.09.2022 roku № 2573-IX [Law of Ukraine On the Public Health System dated September 6, 2022 No. 2573-IX]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2573-20#Text [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-05

Як цитувати

Литвинова, О. Н., Теренда, О. А., Запорожан, Л. П., & Феш, М. С. (2023). СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ РЕФОРМУВАННЯ ВЛАСНЕ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (3), 51–55. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2022.3.13436

Номер

Розділ

Реформування системи охорони здоров'я