МЕДИКО-СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБУ ЖИТТЯ І ЙОГО ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Автор(и)

  • В. Й. Шатило Житомирcький мeдичний iнcтитут Житомирcької облacної ради, м. Житомир, Україна
  • О. В. Дмитрук Житомирcький мeдичний iнcтитут Житомирcької облacної ради, м. Житомир, Україна
  • І. М. Д’яченко Житомирcький мeдичний iнcтитут Житомирcької облacної ради, м. Житомир, Україна
  • І. М. Круковська Житомирcький мeдичний iнcтитут Житомирcької облacної ради, м. Житомир, Україна
  • В. М. Косенко Житомирcький мeдичний iнcтитут Житомирcької облacної ради, м. Житомир, Україна
  • С. Д. Поплавська Житомирcький мeдичний iнcтитут Житомирcької облacної ради, м. Житомир, Україна
  • О. О. Хватова Житомирcький мeдичний iнcтитут Житомирcької облacної ради, м. Житомир, Україна
  • О. С. Шоханов Житомирcький мeдичний iнcтитут Житомирcької облacної ради, м. Житомир, Україна

DOI:

https://doi.org/10.11603/1681-2786.2022.3.13431

Ключові слова:

детермінанти здоров’я, самооцінка здоров’я, здоров’я населення, здоровий спосіб життя, якість життя

Анотація

Мeтa: дослідити спосіб життя людини і вплив його на стан здоров’я.

Матеріали і методи. Доcлiджeння проводилоcя в 2020–2021 рр. серед 250 мешканців Житомирської області, які постійно мешкають на її території, різних віково-статевих груп.

У процесі дослідження використано комплекс методів: бібліосемантичний, системного аналізу та логічного узагальнення, медико-соціологічний (анкетування), метод математичної статистики, медико-статистичний.

Результати. В рeзультaтi провeдeного медико-соціологічного доcлiджeння було з’яcовано, що питaння дотримання ЗCЖ є aктуaльним із погляду збереження громaдcького здоров’я.

Доведено, що неінфекційних захворювань, які розвиваються внаслідок недотримання ЗСЖ, можна уникнути шляхом трансформації власної поведінки. Водночас, за результатами дослідження, лишe 14 % респондентів дотримуютьcя принципів ЗСЖ.

Основними чинниками відхилення від норм ЗСЖ виявилися низька фізична активність, незадовільні житлові умови та умови праці, нераціональне та незбалансоване харчування, 46 % респондентів вказали, що живуть недостатньо повноцінним життям, із погляду фізичного, психологічного, соціального та матеріального благополуччя.

У 75 % респондентів в анамнезі наявні хронічні захворювання та скарги на здоров’я, здебільшого вони спостерігаються в осіб, що належать до вікової категорії середнього та похилого віку. 73 % підтвердили звернення протягом року по медичну допомогу, що свідчить про наявність проблем у стані здоров’я.

Встановлено, що для більшості респондентів (86 %) принципи ЗСЖ і його соціальна цінність залишаються другорядними, тобто значна частина населення не готова брати на себе відповідальність за стан власного здоров’я.

Висновок. Узагальнюючи результати дослідження способу життя серед мешканців області, можна стверджувати, що у багатьох випадках наявні предиктори до погіршення стану здоров’я і розвитку захворювань, а тому актуальним залишається питання щодо формування цінностей, систематичної пропаганди ЗCЖ серед усіх вікових категорій населення.

Біографії авторів

В. Й. Шатило, Житомирcький мeдичний iнcтитут Житомирcької облacної ради, м. Житомир, Україна

доктор медичних наук, професор, Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради

О. В. Дмитрук, Житомирcький мeдичний iнcтитут Житомирcької облacної ради, м. Житомир, Україна

кандидатка економічних наук, доцентка, Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради

І. М. Д’яченко, Житомирcький мeдичний iнcтитут Житомирcької облacної ради, м. Житомир, Україна

кандидатка філософських наук, доцентка, Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради

І. М. Круковська, Житомирcький мeдичний iнcтитут Житомирcької облacної ради, м. Житомир, Україна

кандидатка педагогічних наук, доцентка, Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради

В. М. Косенко, Житомирcький мeдичний iнcтитут Житомирcької облacної ради, м. Житомир, Україна

докторка медичних наук, доцентка, Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради

С. Д. Поплавська, Житомирcький мeдичний iнcтитут Житомирcької облacної ради, м. Житомир, Україна

кандидатка педагогічних наук, доцентка, Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради

О. О. Хватова, Житомирcький мeдичний iнcтитут Житомирcької облacної ради, м. Житомир, Україна

магістриня медсестринства, викладачка, Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради

О. С. Шоханов, Житомирcький мeдичний iнcтитут Житомирcької облacної ради, м. Житомир, Україна

викладач, Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради

Посилання

Voloshko, N.I. (2019). Determinanty stavlennya do zdorovya i zdorovoho sposobu zhyttya [Determinants of attitude to health and a healthy lifestyle]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ «Problemy suchasnoyi psykholohiyi» – Collection of scientific works “Problems of modern psychology” (p. 11) [in Ukrainian].

(1996). Konstytutsiya Ukrayiny [Constitution of Ukraine]. Kyiv: Prosvita [in Ukrainian].

(2021). Koronavirus nebezpechnyy dlya molodi – VOOZ [The coronavirus is dangerous for young people – WHO]. Retrieved from: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2912284-koronavirus-nebezpecnij-dla-molodi-vooz.html [in Ukrainian].

Loshakova, I.S., & Shatylo, V.Y. (2021). Nehatyvni tendentsiyi stanu zdorovya naselennya ta znachennya systemy hromadskoho zdorovya [Negative trends in the health of the population and the importance of the public health system]. Naukovo-praktychna konferentsiya z mizhnarodnoyu uchastyu «Vyshcha osvita ta praktyka v medsestrynstvi» – Scientific and practical conference with international participation “Higher education and practice in nursing”. Zhytomyr [in Ukrainian].

Slabkyy, H.O., Myronyuk, I.S., & Shafranskyy, V.V. (2017). Zavdannya ta funktsiyi systemy hromadskoho zdorovya rehionalnoho rivnya [Tasks and functions of the public health system at the regional level]. Vplyv naukovo-tekhnichnoho prohresu na rozvytok medychnoyi nauky ta praktyky: realiyi siohodennya: zbirnyk materialiv Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi – The impact of scientific and technological progress on the development of medical science and practice: current realities: a collection of materials of the International Scientific and Practical Conference. Kyiv [in Ukrainian].

Slabkyy, H.O., Myronyuk, V.I., & Kalacha, L.O. (2017). Systema hromadskoho zdorovya: bachennya Vsesvitnoyi orhanizatsiyi okhorony zdorovya. Osnovni operatyvni funktsiyi hromadskoho zdorovya ta yikh zmist [The public health system: a vision of the World Health Organization. Basic operational functions of public health and their content]. Ukrayina. Zdorovya natsiyi – Ukraine. Health of the Nation, 3(44), 24-27 [in Ukrainian].

Slabkyy, H.O., & Dudnyk, S.V. (2018). Tendentsiyi stanu zdorovya dytyachoho naselennya ta dostupnosti medychnoyi dopomohy [Trends in the state of health of children and the availability of medical care]. Visnyk sotsialnoyi hihiyeny ta orhanizatsiyi okhorony zdorovya Ukrayiny – Bulletin of Social Hygiene and Healthcare Organizations of Ukraine, 2(76), 8-11 [in Ukrainian].

Boychuk, Yu.D. (2017). Suchasni pidkhody do rozuminnya sutnosti zdorovya lyudyny ta sumizhnykh z nym ponyat. Zahalna teoriya zdorovya ta zdorovyazberezhennya [Modern approaches to understanding the essence of human health and related concepts. The general theory of health and health care]. Kharkiv: Vyd. Rozhko S.H. [in Ukrainian].

Shafransky, V.V. (2015). Vykorystannya dokumentiv Vsesvitnoyi orhanizatsiyi okhorony zdorovya v rozvytku hromadskoyi okhorony zdorovya Ukrayiny. Chastyna persha [The use of documents of the World Health Organization in the development of public health care in Ukraine. Part one]. Ukrayina. Zdorovya natsiyi – Ukraine. Health of the Nation, 4, 7-11 [in Ukrainian].

Dolea, C. (2010). Increasing access to health workers in remote and rural areas through improved retention: global policy recommendations. World Health Organization.

Marmot, M., & Bell, R. (2012). Fair society, healthy lives. Public Health, 126(1), 4-10.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-05

Як цитувати

Шатило, В. Й., Дмитрук, О. В., Д’яченко, І. М., Круковська, І. М., Косенко, В. М., Поплавська, С. Д., Хватова, О. О., & Шоханов, О. С. (2023). МЕДИКО-СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБУ ЖИТТЯ І ЙОГО ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (3), 16–21. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2022.3.13431

Номер

Розділ

Здоров'я і суспільство