ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАВЧАННЯ: МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІГІЄНІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • О. П. Матвійчук Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна
  • А. В. Матвійчук Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна
  • Л. В. Карабут Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна
  • О. М. Гладченко Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна
  • О. М. Литвинова Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна
  • Н. Ю. Селюкова Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

DOI:

https://doi.org/10.11603/1681-2786.2022.3.13429

Ключові слова:

гігієна, здобувачі освіти, цифрові технології, фактори ризику здоров’я, інформаційні навантаження

Анотація

Мета: оцінка сучасних медико-соціальних проблем інформатизації освіти та сформованості підходів до гігієнічної регламентації основних факторів ризику для здоров’я здобувачів освіти, визначення технологій забезпечення їх гігієнічної безпеки в цифровому середовищі.

Матеріали і методи. Аналітичне дослідження виконане з використанням матеріалів наукових публікацій, інтернет-ресурсів, нормативно-методичних документів, що демонструють особливості організації освітньої діяльності молоді, яка навчається в умовах інформатизації освітнього процесу та технології забезпечення їхньої гігієнічної безпеки.

Результати. Інформатизація освіти в Україні супроводжується інтенсивним використанням інтерактивних засобів у навчанні й дозвільній діяльності підлітків та студентів, що актуалізує проблеми збереження здоров’я підростаючого покоління.

Продемонстровано високий рівень розвитку цифрового середовища в системі української освіти. Встановлено, що тривале перебування в цьому середовищі може негативно впливати на здоров’я студентів та сприяти формуванню додаткових факторів ризику для здоров’я. В умовах збільшеної інформації освітнього процесу й активного використання електронних засобів навчання відзначається збільшення навантаження та психоемоційної перенапруги у молоді, поширення різних форм інформаційної залежності, патологічних станів та захворювань.

Висновки. Серед заходів, пов’язаних із безпекою використання цифрових технологій і засобів їх забезпечення в освітній та дозвільній діяльності молоді, важлива реалізація технологій оцінки основних факторів ризику здоров’я студентів, перспектив розвитку гігієнічного нормування; дотримання гігієнічних регламентів та правил роботи з використанням електронних засобів навчання (ЕЗН); навчання та просвітництво здобувачів, батьків та педагогів; експертиза освітніх програм та технологій; моніторинг ефективності впровадження цифрового освітнього середовища (ЦОС).

Біографії авторів

О. П. Матвійчук, Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

кандидатка біологічних наук, асистентка кафедри клінічної лабораторної діагностики Національного фармацевтичного університету МОЗ України

Л. В. Карабут, Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

кандидатка медичних наук, доцентка кафедри клінічної лабораторної діагностики Національного фармацевтичного університету МОЗ України

О. М. Гладченко, Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

доктор медичних наук, доцент кафедри нормальної та патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету МОЗ України

О. М. Литвинова, Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

докторка медичних наук, професорка кафедри клінічної лабораторної діагностики Національного фармацевтичного університету МОЗ України

Н. Ю. Селюкова, Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

докторка біологічних наук, доцентка кафедри ветеринарної медицини та фармації Національного фармацевтичного університету МОЗ України

Посилання

Aleksandrov, D.O. (2021). Indyvidualno-psykholohichni chynnyky ryzyku nevrotyzatsii pidlitkiv v umovakh karantynnykh zakhodiv [Individual and psychological risk factors of adolescent neuroticism in the conditions of quarantine measures]. Psykhichne zdorovia osobystosti u kryzovomu suspilstvi: zbirnyk materialiv VI Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii – Mental health of the individual in a crisis society: a collection of materials of the VI All-Ukrainian Scientific and Practical Conference (pp. 6-10). Lviv: Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav [in Ukrainian].

Harbych-Moshora, O. (2017). Perevahy ta nedoliky vykorystannia informatsiinykh tekhnolohii v navchalnomu protsesi [Advantages and disadvantages of using information technologies in the educational process]. Molod i rynok – Youth and the Market, 12(107), 67-69 [in Ukrainian].

Zhmurko, I.L. (2019). Informatyzatsiia yak instrument modernizatsii vyshchoi osvity v Ukraini [Informatization as a tool for modernization of higher education in Ukraine]. Zbirnyk materialiv IV rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii – Collection of materials of the 4th regional scientific and practical conference (pp. 48-51). Vinnytsia: VTEK KNTEU [in Ukrainian].

Zavalna, I. (2017). Informatyzatsiia osvity yak chynnyk rozvytku informatsiinoho suspilstva [Informatization of education as a factor in the development of the information society]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Yurydychni nauky – Bulletin of the Lviv Polytechnic National University. Legal Sciences, 865, 211-214 [in Ukrainian].

(2021). Zvit pro rezultaty sotsiolohichnoho doslidzhennia «Iakist vyshchoi osvity ta osvitnie seredovyshche u NFaU» metodom anketnoho opytuvannia zdobuvachiv vyshchoi osvity tretoho (osvitno-naukovoho) rivnia vyshchoi osvity ta yikh naukovykh kerivnykiv 2020–2021 n.r. [Report on the results of the sociological research “Quality of higher education and the educational environment at the National University of Science and Technology” by the questionnaire survey of applicants of higher education of the third (educational and scientific) level of higher education and their academic supervisors 2020–2021 year]. nuph.edu.ua. Retrieved from: https://nuph.edu.ua/sociologichni-doslidzhennya/ [in Ukrainian].

Koziar, M.M. (2018). Modernizatsiia vyshchoi osvity Ukrainy zasobamy informatyzatsii [Modernization of higher education of Ukraine by means of informatization]. Visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu bezpeky zhyttiediialnosti – Bulletin of the Lviv State University of Life Safety, 5(2), 131-136 [in Ukrainian].

(2021). Kontseptsiia vykhovannia ditei ta molodi v tsyfrovomu prostori [The concept of raising children and youth in the digital space] [in Ukrainian].

Lapinskyi, V.V. (2017). Navchalne seredovyshche novoho pokolinnia ta yoho skladovi [The educational environment of the new generation and its components]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia №2. Kompiuterno-oriientovani systemy navchannia: Zb. naukovykh prats – Scientific journal of the M.P. Drahomanov NPU. Series No. 2. Computer-oriented learning systems: Collection scientific works, 6(13), 26-32 [in Ukrainian].

Liakh, T., Spirina, T., & Popova, A. (2018). Vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii u navchalnomu protsesi vyshchoho navchalnoho zakladu [The use of information and communication technologies in the educational process of a higher educational institution]. Vidkryte osvitnie E-seredovyshche suchasnoho universytetu – Open Educational E-Environment of a Modern University, 4, 44-51 [in Ukrainian].

(2020). Nakaz MOZ Ukrainy Pro zatverdzhennia Derzhavnykh sanitarnykh norm ta pravyl pry roboti z dzherelamy elektromahnitnykh poliv vid 18.12.2020 r. № 476 [Order of the Ministry of Health of Ukraine On the approval of State sanitary norms and rules for working with sources of electromagnetic fields dated 18.12.202 No. 476]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: https:// /laws/show/z0203-03#Text [in Ukrainian].

(2020). Nakaz MOZ Ukrainy Pro zatverdzhennia Sanitarnoho rehlamentu dlia zakladiv osvity vid 25 veresnia 2020 r. № 2205 [Order of the Ministry of Health of Ukraine On the approval of sanitary regulations for educational institutions dated September 25, 2020 No. 2205]. Retrieved from: http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/77778/ [in Ukrainian].

Ivashev, Ye.V., Sakhno, O.V., Hriadushcha, V.V., Denysova, A.V., Lukiianchuk, A.M., & Udovyk, S.I. (2021). Rozvytok tsyfrovoi kompetentnosti pedahohichnykh pratsivnykiv zakladiv profesiinoi (profesiino-tekhnichnoi) osvity zasobamy informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii [Development of digital competence of teaching staff of professional (vocational and technical) education institutions by means of information and communication technologies]. Bila Tserkva: BINPO [in Ukrainian].

(1999). Postanova MOZ Ukrainy Sanitarni normy mikroklimatu vyrobnychykh prymishchen vid 01.12.1999 r. № 42 [Resolution of the Ministry of Health of Ukraine Sanitary norms of the microclimate of industrial premises dated 01.12.1999 No. 42]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va042282-99#Text [in Ukrainian].

Balakirieva, O.M., Bondar, T.V., Danylenko, H.M., Levin, R.Ya., Nhuien, N.-M.K., Pavlova, D.M., ... Schevchenko, S.L. (2019). Sotsialna obumovlenist ta pokaznyky zdorovia pidlitkiv ta molodi: za rezultatamy sotsiolohichnoho doslidzhennia v mezhakh mizhnarodnoho proektu «Zdorovia ta povedinkovi oriientatsii uchnivskoi molodi» [Social conditioning and health indicators of adolescents and young people: according to the results of a sociological study within the framework of the international project “Health and behavioral orientations of school youth”]. Kyiv: Polihrafichnyi tsentr «Foliant» [in Ukrainian].

Fedoryshyna, L. (2018). Klasyfikatsiia faktoriv formuvannia zdorovia dytiachoho naselennia [Classification of factors shaping the health of children]. Ekonomika y upravlinnia natsionalnym hospodarstvom – Economy and Management of the National Economy, II(2), 63-70 [in Ukrainian].

Tsentr medychnoi statystyky MOZ Ukrainy [Center for Medical Statistics of the Ministry of Health of Ukraine]. medstat.gov.ua. Retrieved from: http://medstat.gov.ua/ukr/main.html [in Ukrainian].

Zhou, S., Yang, L., Lu, B., Wang, H., Xu, T., Du, D., ... Meixia, Lu (2017). Association between parents’ attitudes and behaviors toward children’s visual care and myopia risk in school-aged children (meta-analysis). Medicine, 96(52), e9270.

Takeuchi, H., Taki, Y., Hashizume, H., Asano, K., Asano, M., Sassa, Y., … Kawashima, R. (2017). The Impact of Television Viewing on Brain Structures: Cross-Sectional and Longitudinal Analyzes. Cereb. Cortex., 25(5), 1188-1197.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-05

Як цитувати

Матвійчук, О. П., Матвійчук, А. В., Карабут, Л. В., Гладченко, О. М., Литвинова, О. М., & Селюкова, Н. Ю. (2023). ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАВЧАННЯ: МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІГІЄНІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (3), 8–15. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2022.3.13429

Номер

Розділ

Здоров'я і суспільство