САМОВРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • О. Н. Литвинова Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна
  • Л. П. Запорожан Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна
  • К. Є. Юріїв Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна
  • М. С. Феш Українська академія друкарства, м. Львів, Україна

DOI:

https://doi.org/10.11603/1681-2786.2021.3.12627

Ключові слова:

самоврядування, система охорони здоровʼя, медична допомога

Анотація

Мета: проаналізувати засади самоврядування в системі охорони здоровʼя для можливостей його імплементації в Україні.

Матеріали і методи. Використовуючи методи системного аналізу, показано стан функціонування самоврядних професійних організацій в охороні здоровʼя та можливості його запровадження в Україні.

Результати. Показано причини появи необхідності запровадження лікарського самоврядування в ряді європейських країн. Розглянуто позитивні та проблемні сторони лікарського самоврядування, шляхи його запровадження в Україні.

У більшості розвинених країн світу працюють самоврядні організації в системі медичної допомоги, і про те, що вони є гарантом високої якості медичної допомоги, говорять їх управлінські органи. Вони здійснюють це право і мають здатність реально регламентувати значну частину державних справ та управляти діяльністю в системі медичної допомоги, діючи в рамках закону, під свою відповідальність і в інтересах місцевого населення.

У лікарській практиці багатьох країн світу існує певна дилема: з одного боку, це клінічні протоколи, яким лікар у більшості випадків має слідувати, а з іншого – лікарське самоврядування, яке допускає свободу його дій.

В Україні запровадження в медицині принципів самоврядування полягало у створенні громадських організацій на кшталт Лікарського товариства, Асоціації лікарів тощо. Але слабкою їх стороною було те, що вони мали право лише дорадчого голосу.

Висновки. Виходячи із аналізу діяльності органів лікарського самоврядування та реалій української медичної спільноти, можемо зробити висновок про назрівання необхідності запровадження професійного медичного самоврядування в Україні. Імплементація медичного самоврядування в Україні потребує адекватної нормативної бази, узгодження положень про самоврядування з існуючою нормативною базою.

Біографії авторів

О. Н. Литвинова, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

кандидат медичних наук, доцент кафедри громадського здоровʼя та управління охороною здоровʼя Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського МОЗ України

Л. П. Запорожан, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

кандидат географічних наук, доцент кафедри громадського здоровʼя та управління охороною здоровʼя Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського МОЗ України

К. Є. Юріїв, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

кандидат медичних наук, доцент кафедри патологічної фізіології Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського МОЗ України

М. С. Феш, Українська академія друкарства, м. Львів, Україна

кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва та маркетингу Української академії друкарства

Посилання

(1987). Madrydska deklaratsiya vidnosno profesionalnoyi avtonomiyi likariv i samoupravlinnya [Madrid Declaration on the Professional Autonomy of Physicians and Self-Government]. Pryynyata 39-yu vsesvitnoyu medychnoyu asambleyeyu, Madryd, Ispaniya. Retrieved from: https://med.sumdu.edu.ua/images/content/doctors/Deontology/Madrid_1987.pdf [in Ukrainian].

(2015). Zakon Ukrayiny «Pro litsenzuvannya vydiv hospodarskoyi diyalnosti» [Law of Ukraine «On licensing of economic activities»]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady – Information of the Verkhovna Rada, 23, 158 [in Ukrainian].

(2021). Ukaz Prezydenta Ukrayiny №369/2021 Pro rishennya Rady natsionalnoyi bezpeky i oborony Ukrayiny vid 30 lypnya 2021 roku «Pro stan natsionalnoyi systemy okhorony zdorovya ta nevidkladni zakhody shchodo zabezpechennya hromadyan Ukrayiny medychnoyu dopomohoyu» [Decree of the President of Ukraine No. 369 / 2021 On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of July 30, 2021 «On the state of the national health care system and urgent measures to provide citizens of Ukraine with medical care»]. Retrieved from: https://www.president.gov.ua/documents/3692021-39713 [in Ukrainian].

(2020). Proekt Zakonu pro samovryaduvannya medychnykh profesiy v Ukrayini № 2445-d vid 03.07.2020 [Draft Law on Self-Government of Medical Professions in Ukraine No. 2445-d dated 03.07.2020]. rada.gov.ua. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69359 [in Ukrainian].

Ustinov, O.V. (2021). Likarske samovryaduvannya: mizhnarodnyy dosvid ta perspektyva vprovadzhennya v Ukrayini [Medical self-government: international experience and prospects for implementation in Ukraine]. Ukrayinskyy medychnyy chasopys – Ukrainian Medical Journal, 44(144), VII/VIII Retrieved from: https://www.umj.com.ua/article/68521/likarske-samovryaduvannya-mizhnarodnij-dosvid-ta-perspektiva-vprovadzhennya-v-ukraini [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-23

Як цитувати

Литвинова, О. Н., Запорожан, Л. П., Юріїв, К. Є., & Феш, М. С. (2021). САМОВРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ УКРАЇНИ. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (3), 51–54. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2021.3.12627

Номер

Розділ

Управління охороною здоров'я